9 maanden wachten met VW

Negen maanden wachten met VW. Dat is de uitkomst van een onderzoek door Professor Robert A. Haugen. Pas als een onderneming na een winstwaarschuwing of een schandaal gedurende drie achtereenvolgende kwartalen weer een normale winstontwikkeling heeft laten zien, dan pas keert het vertrouwen van de belegger terug.

Op dit moment is uiteraard het vertrouwen van beleggers in aandelen Volkswagen volledig zoek. In Nederland zien we een vergelijkbare situatie bij Fugro en SBM.

Is Volkswagen een prima onderneming met een incidenteel probleem?

Dat is de vraag die een belegger zich moet stellen. In geval van een incidenteel probleem moet er duidelijkheid komen over de grootte van het verlies dat Volkswagen moet gaan nemen en de financiering ervan. Zijn het verlies en de kosten van financiering ervan beduidend lager dan het verlies aan beurswaarde dan is er een prachtige onderneming voor niet te veel te koop. In het geval dat Volkswagen een structureel probleem heeft dan blijf je als belegger er beter van af.

Blijf van bouw- en autoaandelen af!

Dat is een kreet in beleggersland. Toch maar een rekensommetje.

Volkswagen hield tot nu toe rekening met een claim vanwege de sjoemel software van €7miljard. In de media duiken ook bedragen op van €20 en €30 miljard.

We zijn aan het rekenen gegaan uitgaande van een claim van €7, €20 en 30miljard. Deze claim kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Door een “claim”emissie, uit liquide middelen, met vreemd vermogen en door voorlopig geen dividend uit te keren.

Per 30/09/2015 heeft Volkswagen €37.6miljard aan liquide middelen en effecten op de balans. De laatste vijf jaar werd ruim €8miljard aan dividend uitgekeerd. Verschillende manieren van financiering van de claim kunnen uiteraard gecombineerd worden. Wij laten hieronder zien wat de consequenties zijn van financiering middels een claimemissie. We houden geen rekening met fiscale consequenties en timing van de uitbetaling in de tijd.

We gaan daarbij uit van een huidige koers van €100,- en een koers van €75,- (25% korting) bij een claimemissie.

Voor de lange termijn winstgevendheid gaan we uit van een Rentabiliteit Eigen Vermogen van 12%

(laatste 10 jaar 15%) en een dividend pay-out van 15% (laatste 10 jaar 14,2%). Ter vergelijking de cijfers van BMW. REV laatste 10 jaar 13,3%, dividend pay-out 27,4%. De consensus prognoses 2015 en 2016 vertalen zich voor Volkswagen in een REV van 4,1% en voor BMW in 14,5%

Daar gaan we

Wij hanteren het genormaliseerde eigen vermogen van Volkswagen eind 2014. Dat is hoger dan het gerapporteerde EV door mutaties die niet gepaard gaan met een kasstroom, zoals bijvoorbeeld €6.6miljard aan papieren verlies op pensioenen. Wij berekenden een waarde van het aandeel Volkswagen uitgaande van een REV van 12% en 9% bij een claim van €7, €20 en €30miljard.

Voor de berekening van de waarde verwijzen wij naar www.vanslingerlandt.com

Conclusie:

Wij volgen professor Haugen en wachten de kwartaalberichten af.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail