Aalberts op volle kracht vooruit

AMSTERDAM – Waar blijf je met je verhaal als langetermijnbelegger als je goed onderuit gaat als gevolg van een internetzeepbel en daarna de economische crisis. Schampere opmerkingen worden je deel, sterker nog langetermijnbeleggen is dan “uit”, ook al schreeuwen prachtige ondernemingen om gekocht te worden. Zoals industrieel bedrijf Aalberts, dat in alle opzichten in de afgelopen dertig jaar enorme stappen voorwaarts heeft gezet.

Koop prachtige ondernemingen tegen goede prijs

De langetermijnbelegger zoekt ondernemingen waar het vermogen dat het management beheert meer dan gemiddeld rendeert. Wij rekenen op dit moment met een rendementseis van 9% bij normaal gefinancierde ondernemingen.

Aalberts groeit autonoom en door acquisities

Een onderneming kan groeien door niet alle winst uit te keren, maar winstgevend te herinvesteren. Daarnaast kan groei gekocht worden door prachtige ondernemingen te kopen en daar niet teveel voor te betalen. Aalberts is gegroeid door een combinatie van beide. In 1983, vier jaar vóór de beursintroductie, had Aalberts een omzet van omgerekend € 6,8 mln. en een eigen vermogen van € 1,3 mln. Door autonome en gekochte groei nam de omzet toe tot € 2024 mln. in 2012 en het eigen vermogen (aangepast) tot € 1236 mln. eind 2012.

Aalberts creëert waarde voor aandeelhouder

In het jaar van de beursintroductie was de gemiddelde koers per aandeel omgerekend € 0,50 tegenover rond € 22,- nu. Daarnaast werd sindsdien € 3,40 aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders die voor een contante winstuitkering kozen. De rentabiliteit op het eigen vermogen, m.a.w. wat er op ingehouden winsten en ingebracht kapitaal verdiend werd, bedroeg over de periode na de beursintroductie gemiddeld ruim 12% per jaar (14% in de 15 jaar vóór de crisis ), beduidend hoger dan de rendementseis van 9%. Analistenprognoses voor de winst per aandeel van 2013 en 2014 laten een REV berekenen van rond 12,5%. Dat Aalberts meer dan gemiddeld winstgevend is, werd ook op de beurs gesignaleerd. Iedere euro ingehouden winst/ingebracht kapitaal had een gemiddelde beurswaarde sinds de introductie van € 1,77.

Verkoop alleen bij overwaardering

Tijdens de internetzeepbel had iedere ingehouden/ingebrachte euro in 2003 op zijn dieptepunt een waarde van € 0,50 (koers € 2,56) en tijdens de crisis zelfs € 0,39 ( koers € 3,30). Bij een lange termijn REV van 12% betekent dit dat bij dergelijke koersen 24%, resp. 31% verdiend wordt, en wie wil dat nu niet? Toch zijn er genoeg beleggers geweest die, ziek van de steeds maar zakkende koersen, overboord gesprongen zijn. Wij verkopen alleen als de beurs bereid is meer te betalen voor een aandeel dan wat het waard is.

De huidige koers rond € 22,- bevestigt voor ons de juistheid van onze beleggingsfilosofie: koop prachtige ondernemingen, betaal er niet te veel voor en rij daarna mee op de rug van de ondernemer. Ben benieuwd hoe beleggers met een korte horizon gevaren zijn.

Facebooktwitterlinkedinmail