Analyse: Amerikaanse aandeelhouders en Buffett houden van gratis geld

Veel Amerikaanse bedrijven kopen op grote schaal aandelen in. Een eerste reactie van beleggers is positief omdat iedereen begrijpt dat de winst daarna gedeeld wordt met minder aandeelhouders. Dat is logisch!

“Paying dividends is an admission of failure” is een bekende uitspraak
De gedachte achter deze uitspraak is simpel. Iedere euro dividend is één euro in de pocket. Maar iedere euro ingehouden winst heeft bij meer dan gemiddeld winstgevende ondernemingen een (beurs)waarde van meer dan een euro. Het omgekeerde geldt overigens ook. Dus slecht presterende ondernemingen worden meer waard door meer dividend uit te keren.

En wat nu als alle winst wordt besteed aan dividend en inkoop aandelen?   
Dan is er dus geen geld over om te herinvesteren in de business en staat de autonome groei stil. Maar nu komt de truc. Geld kost op dit moment geen (of bijna geen) geld. Gaan we voor het gemak er even van uit dat we gratis vreemd vermogen kunnen aantrekken dan kunnen we bijvoorbeeld de hele winst inhouden en daarmee onze groei financieren. En met het aangetrokken vreemd vermogen kunnen we aandelen inkopen en dividend uitkeren.

Dus iedereen blij
Dat lijkt er wel op. Omdat de uitkering van dividend en de inkoop van aandelen gefinancierd worden met gratis vreemd vermogen kan de autonome groei ( groei door winst inhouding) gewoon doorgaan. Dus management en aandeelhouders tevreden, en voor de aandeelhouders nog een extraatje in de vorm van een “omgekeerde verwatering”. Zoals bij een emissie de winst verwatert omdat er aandeelhouders bijkomen zo wordt nu de winst met minder aandeelhouders gedeeld.

Apple en IBM     
Apple maakte de laatste 5 jaar $224 miljard winst, keerde $55 miljard uit aan dividend en kocht voor $166 miljard aan aandelen in. Dus nagenoeg de hele winst werd besteed aan dividend en inkoop aandelen. Daarentegen nam het rentedragend vreemd vermogen met $116 miljard toe. Per saldo is dus 52% van de winst geherinvesteerd ( $116/$224).
De omzet nam toe van $171miljard in 2012 tot $229 miljard in 2017 en de winst van $37 miljard tot $48 miljard.

Bij IBM werd de laatste 5 jaar $59 miljard verdiend, $25 miljard uitgekeerd aan dividend en $40 miljard besteed aan inkoop aandelen. Het eigen vermogen nam daarmee af met $6 miljard. Het vreemd vermogen nam toe met $14 miljard. Per saldo is dus maar $8 van de winst geherinvesteerd ofwel 14% ($8/$59).
De omzet nam af van $98 miljard in 2012 tot $79 miljard in 2017 en de winst van $16 miljard tot $ 5,75 miljard.

Voor een degelijke autonome groei is het van belang dat er voldoende winst wordt gemaakt en dat er per saldo niet teveel wordt uitgekeerd.

Hoe lang kan aandeleninkoop doorgaan?
Zolang het management voldoende mogelijkheden ziet om de winst behoorlijk winstgevend te herinvesteren en zolang vreemd vermogen voor de onderneming betaalbaar blijft kan het management met aandeleninkoop doorgaan.

Hopen dat je aandeelhouders bindt door aandelen in te kopen in de hoop dat het in de toekomst beter zal gaan is een behoorlijk gok.

Door Syb van Slingerlandt

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com

De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 09 augustus 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , , ,