Analyse: Applaus Aperam bij verhoging dividend, management onwaardig !

Ieder jaar wordt er bij de algemene vergadering besloten welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend. Het niet uitgekeerde deel van de winst zou door het management zodanig geherinvesteerd moeten worden dat iedere ingehouden euro winst een (beurs)waarde heeft van meer dan één euro.

Deze stelling vind je terug in de literatuur over hoe het management van een onderneming moet omgaan met de door aandeelhouders toevertrouwde middelen. Dat is het bedrag ingebracht bij emissies en de som van de ingehouden winsten. Als het je als management niet lukt voor je aandeelhouders voldoende te verdienen dan kan je het geld beter teruggeven.

Ⓒ AFP

„Paying dividends is an admission of failure – management’s failure – to find attractive investment opportunities to use all available cash.”

Het dividend bij Aperam is meer dan een sigaar uit eigen doos

Op aandeelhoudersvergaderingen horen wij vaak dat aandeelhouders vinden dat zij beter op individuele basis kunnen bepalen of winst geherinvesteerd wordt. Immers door te kiezen voor dividend heb je zelf de keuze om daarmee aandelen terug te kopen. Deze stelling gaat alleen op als het management noch waarde creëert noch vernietigt.

Waardecreatie of waardevernietiging

Wij hanteren een simpele regel om vast te stellen of het management waarde toevoegt/vernietigt. Een euro dividend = één euro in de pocket en één euro ingehouden euro winst heeft een (beurs)waarde van meer of minder dan één euro afhankelijk van de inspanningen van het management.

Voorbeelden

Iedere euro ingehouden winst van ASML heeft op basis van de gemiddelde beurskoers over de afgelopen 5 jaar een waarde van €4,07. Voor Aperam is dat €0,72.

Voor ASML berekenen wij op dit moment, rekening houdend met consensus prognoses voor de komende 3 jaar, een (beurs)waarde per ingehouden euro winst van €6,24 en voor Aperam van €0,83. Dus applaus voor Aperam als het dividend omhoog gaat want je krijgt één euro als dividend die binnen de onderneming een waarde heeft van €0,83.

De korte en lange termijn belegger

Aperam is alleen interessant voor de korte termijn belegger. Beleggers die zich bezighouden met het voorspellen van koersen kunnen goed geld verdienen aan een aandeel als Aperam. In 2011 was de hoogste koers €32,20 en in 2013 de laagste €7,99 om te stijgen tot €51,40 in 2017. De huidige koers bedraagt €28 en werd ook al in 2014 bereikt.

ASML is wel interessant voor de lange termijn belegger, omdat waarde wordt gecreëerd en een groot deel van de winst wordt geherinvesteerd waarbij iedere ingehouden euro winst een (beurs)waarde heeft van veel meer dan één euro. In 2011 was de hoogste koers 32,95 en in 2013 de laagste €45,64 om te stijgen tot €160 in 2017. De huidige koers bedraagt €176.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 07 februari 2019 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , ,