Analyse: Apple denkt het lek boven te hebben

Je omzet daalt met 5% en de verkoop van je belangrijkste product duikelt met maar liefst 17%. Ook vertel je je beleggers dat over het lopende kwartaal de omzet met 13% zal dalen. Beleggers tonen zich blij en opgelucht en belonen deze resultaten met een fikse koersstijging. Dat overkwam Apple na de presentatie van zijn meest recente cijfers.

Beleggers waren blij omdat de cijfers weer perspectief op een betere toekomst boden. Zo lijkt China voorzichtig aan de beterende hand. De omzet daalde daar met 22%, maar dat was toch aanmerkelijk minder dan de 27% daling in het kwartaal daarvoor. Apple sprak zelfs van een opleving van de iPhone verkopen in de laatste weken van het afgelopen kwartaal.

Topman Tim Cook wees ter verklaring op positieve ontwikkelingen als een economisch stimuleringsprogramma en een vermindering van de handelsspanningen tussen de VS en China als belangrijke factoren voor de minder slechte gang van zaken in China.

Stabilisatie

Voor beleggers was het echter duidelijk, dat de verkopen van de iPhone waarschijnlijk gaan stabiliseren. Prijsverlagingen moeten ervoor zorgen dat de positieve trends ook in het huidig kwartaal doorzetten. Ook waren ze allesbehalve ontevreden over de uitkomsten van de overige activiteiten. Een vernieuwde iPad bracht 22% meer in het laadje.

De meeste aandacht ging uiteraard uit naar Services. Daar groeide de omzet naar $ 11,5 miljard en het ziet er naar uit dat de omzet over het hele jaar uitkomt in de buurt van $ 46 miljard. Dat is ruim onvoldoende om de terugval in de verkoop van de iPhone te verkopen. De winstgevendheid van Services is echter veel hoger dan van de iPhone. Apple denkt bovendien de groei van Services te versnellen door nieuwe diensten te introduceren, zoals Apple Card, Apple TV+, Apple Pay en Apple Arcade.

Voorbarig

Zijn nu alle problemen voorbij? Ondanks de juichstemming lijkt dat een te voorbarige conclusie. Menig analist twijfelt of Services ondanks alle inspanningen ooit in staat zal zijn de mindere verkoop van de iPhone te compenseren. Ze gaan er daarbij vanuit, dat de verkoop van de smartphone definitief over zijn hoogtepunt heen is. Voor een deel zal de toekomstige groei moeten komen door de pakweg 1 miljard bezitters van een iPhone meer apps, Airpods en andere producten te verkopen.

Wellicht gokt Apple er ook op om komende jaren aan een nieuw publiek Apple producten te verkopen. Tot dusverre heeft Apple (te) weinig oog gehad voor bijvoorbeeld een immense markt als India, maar ook voor de Afrikaanse markt. Het heeft te weinig producten in huis die aan de smaak van de consument in die delen van de wereld appelleren. Apple loopt in dezen duidelijk achter bij bedrijven als Netflix en Google of Facebook. Het is wellicht nog te veel gefixeerd op zijn traditionele markten. Als de draai met succes gemaakt wordt, dan heeft Apple het lek definitief boven.

Waardering

Apple is een waardecreërende onderneming. Het aandeel is met een door ons berekende waarde van $290,- en bij een koers van $212,- ruim ondergewaardeerd.

Bijzonder bij Amerikaanse aandelen en ook bij Apple is de invloed op de waarde per aandeel door de inkoop van aandelen. Voor na inkoop resterende aandeelhouders nam het belang per aandeel in Apple en daarmee in de winstgevendheid de laatste 5 jaar met zo’n 5,8% gemiddeld per jaar toe. Dit naast een gemiddelde Rentabiliteit Eigen Vermogen (=winst ten opzichte van door aandeelhouders beschikbaar gestelde midden in de vorm van aandelenkapitaal en ingehouden winsten) van gemiddeld 20,6% per jaar voor Apple als onderneming.

Inkoop

Apple is in het boekjaar 2012/2013 begonnen met het inkopen van aandelen. De laatste 5 jaar werd er voor $216 miljard ingekocht, deels gefinancierd met rentedragend vreemd vermogen en deels uit de winst. Per saldo bleef er in die periode 44% van de winst over voor autonome groei.

De consensus prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV voor de komende jaren van 17%. Uitgaande van een in de toekomst vergelijkbare inkoop en financiering van aandelen rekenen we met een toekomstige REV per aandeel van zo’n 22,5% en een groei door winstinhouding van 44%. Wij tekenen wel aan dat sprake is van discutabele veronderstellingen. Wij wijzen ook op een mogelijke toename van rentekosten.

Door Syb van Slingerlandt en Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996-2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 6 mei 2019 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , ,