Analyse: Apple voor de dorst

Mijn oude iPhone 5 was zo langzamerhand nodig aan vervanging toe. Traditioneel rijst dan weer de vraag of het weer een iPhone moet worden of deze keer een ander, goedkoper merk. Kiezen voor een ander merk betekent, dat je geen gebruik meer kunt maken van al die zaken, die je in de App store of iTunes Store bij Apple hebt gekocht. Warren Buffett droomt van dit soort bedrijven, die door hun forse beschermingswal (= economic moat) bovengemiddeld veel geld verdienen. Het kwam dan ook niet onverwachts, dat de heren Buffett en Munger op de laatste aandeelhoudersvergadering van hun Berkshire Hathaway in Omaha aankondigden vele aandelen Apple te hebben bijgekocht.

Voor Buffett is er geen verschil tussen het kopen van een onderneming in zijn geheel en het kopen van aandelen.

Dat is tenminste een van zijn bekende uitspraken.
Bij de inkoop van aandelen is er echter wel een verschil. Het eigen vermogen groeide de laatste 5 jaar alleen al door de inkoop van eigen aandelen met 4,41% gemiddeld per jaar. Ook de winst per aandeel nam daardoor toe. Apple maakte over de laatste 5 jaar $224 miljard winst, keerde daarvan $55 miljard uit in de vorm van dividend en $166 miljard middels inkoop van eigen aandelen. Resteert een winst $3 miljard voor organische groei. De winst nam over de laatste 5 jaar toe met gemiddeld 2.5% per jaar terwijl het beleggingsresultaat ( koers+dividend) in dezelfde periode toenam met 14,3% gemiddeld per jaar.

Het spelletje    

Aandeelhouders kunnen geld verdienen door inkoop van aandelen ook al zit er weinig groei in de onderneming zelf.  Op de balans van het afgelopen boekjaar staat een bedrag aan kort en lang belegde middelen en cash van $ 269 miljard waartegenover een financiële schuld van  schuld staat van $ 116 miljard. Er is dus naast toekomstige winst nog voldoende ruimte voor inkoop van aandelen. De laatste 5 jaar nam het belang in Apple van de resterende aandeelhouders door aandelen inkoop met 23% toe.

Waardering Apple

Zonder rekening te houden met de invloed van toekomstige inkoop van aandelen bereken wij een waarde van het aandeel Apple van $ 190.00 en rekening houdend met een toename van het belang per aandeel door inkoop van aandelen in Apple vergelijkbaar met de laatste 5 jaar bereken wij een waarde van $ 270.00. Huidige koers $ 187,-

Als de keuze na enig nadenken toch weer op een Apple iPhone is gevallen, leert even rekenen na de aandeelhoudersvergadering op één van de gezellige terrasjes van de “the Old Market” in Omaha al snel, dat het de moeite waard is om toch maar even langs de enige Apple Store te rijden, die Omaha rijk is. Je krijgt dan wel een Amerikaanse stekker voor de oplader bij je toestel, doch dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het grote prijsverschil met Nederland en tenslotte is de stekker van de oude iPhone prima te gebruiken in combinatie met het nieuwe toestel. En oh ja Berkshire bezit nu ca. 5% van de aandelen Apple en door de aangekondigde inkoop van eigen aandelen zal dit percentage kunnen stijgen naar 6 à 7% zonder dat Berkshire ook maar één cent bijbetaald. Een lekkere Apple voor de dorst.

De interactive site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt voor een beperkte tijd ook voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Door Gerrit Jan Hoogeboom en Syb van Slingerlandt

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.comDe informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 23 MEI 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , , , ,