Analyse: het grote Disney avontuur

Het meer dan zeventig jaar oude mediabedrijf Walt Disney staat aan de vooravond van een groot avontuur. In november van dit jaar start het bedrijf met Disney+, een streaming videodienst die de concurrentie aan moet met het uiterst succesvolle Netflix. Dat vraagt veel van Disney. Traditioneel is het een B2B bedrijf, maar nu komt het accent te liggen op B2C.

Een streamingdienst is voor Disney een heel nieuwe wereld.

Ⓒ AFP

Verliezen

Dat is een geheel nieuw businessmodel. De markt voor streaming video is ook een moeilijke markt. Het vraagt niet alleen om content, maar ook om technologie, de juiste focus en de bereidheid om jarenlang verliezen te torsen. Het is nog maar de vraag of de aandeelhouders bereid zijn te accepteren dat hun dividenduitkering een paar jaar lang minder uitbundig zal zijn.

Voor het moederbedrijf liggen de zaken duidelijk. Disney+ zal zeker tot 2024 verlieslatend zijn. Dan komt het omslagpunt, maar dan moet het wereldwijd wel minimaal zestig miljoen betalende abonnees hebben. Bij Disney denken ze dat er in 2024 misschien wel negentig miljoen abonnees zijn.

Er zijn echter meer dan voldoende redenen om het optimisme van de nazaten van Walt Disney te delen. De cijfers liegen er immers niet om. De films die Disney produceert zijn sinds jaar en dag terug te vinden in alle toptienlijstjes. In de Verenigde Staten haalt the House of the Mouse ongeveer 25% van de bioscoop recettes binnen. Disney is derhalve in de VS, maar ook daarbuiten, een gevestigde naam bij de consument van films en series. Het hoeft zichzelf niet meer te bewijzen, zoals concurrenten als Apple of Amazon wel zullen moeten.

Los daarvan, Disney heeft nu al een schare trouwe volgelingen die jaarlijks voor enkele miljarden dollars aan dvd’s kopen of huren. Voor deze schare zal een abonnement van $7 per maand al snel veel aantrekkelijker zijn dan het kopen van een dvd die een veelvoud kost.

Publiekstrekkers

Disney heeft ook nog meer middelen om de consument snel aan zich te binden. Zoals gezegd, Disney is producent van bewierookte film series als Star Wars en Avengers. Om de aantrekkelijkheid van Disney+ te verhogen, kan het besluiten om deze publiekstrekkers heel snel op Disney+ te vertonen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat nieuwe films gelanceerd gaan worden op Disney+.

Maar niet alleen ’nieuw’ is belangrijk, ook de bibliotheek van Disney is van groot gewicht en belang voor het succes van Disney+. De ervaring van HBO leert dat het grote publiek dol is op series en films uit het (recente) verleden. Geen enkele concurrent heeft een filmbibliotheek die zich kan meten met die van Disney. En dan nog, Disney heeft talloze manieren om de potentiële abonnee te verleiden een abonnement te nemen. Een bezoekje aan een themapark kan beloond worden met een jaarabonnement en het kopen van een DVD of videospelletje met een proefabonnement van een of twee maanden. De meeste concurrenten kunnen van die talloze klantencontacten alleen maar dromen.

De grote kracht van Disney is dat het uiteindelijk niet draait om de verkoop van een dvd of een abonnement, maar om het aanbieden van content die kan passen binnen elke denkbare mediacategorie. Het draait uiteindelijk om de gemiddelde opbrengst per gezin, veel meer dan om de gemiddelde opbrengst per abonnement. In die zin is Disney+ een logische loot aan de immer uitdijende Disney boom.

Waardering

Walt Disney is een gemiddeld winstgevende onderneming. Met een beurskoers van € 134,- is het aandeel niet echt goedkoop meer. In de jaren 2000 en 2001 werd er verlies geleden. De Rentabiliteit Eigen Vermogen (=wat er verdiend wordt op door aandeelhouders ingebracht kapitaal via emissies en winstinhouding) bedroeg de laatste 15 jaar gemiddeld, maar ook consistent, 8,5%. In het minste jaar 2009 werd er nog altijd 6,3% verdiend. De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich ook in een vergelijkbare REV.

 

Disney heeft per eind september 2018 voor een totaal bedrag van $70,5 miljard aan aandelen ingekocht. Door aandeleninkoop neemt het belang van de resterende aandeelhouders in de onderneming en het resultaat navenant toe. Voor resterende aandeelhouders betekende dit bij Disney een toename van gemiddeld 3,6% gemiddeld per jaar over de laatste vijf jaar.

Dividend en inkoop van aandelen worden doorgaans gefinancierd vanuit de winst en/of een toename van rentedragende schulden. Aan dividend en inkoop van aandelen werd de laatste vijf jaar $35,0 miljard besteed. In dezelfde periode werd er bijna $47 miljard verdiend. Daarmee resteerde zo’n 25% van de winst voor autonome groei.

Veiligheidsmarge

Uitgaande van een REV van 9%, een autonome groei van 25% en een veronderstelde toename van de winst per aandeel door inkoop van aandelen waarderen wij het aandeel Disney op $125. Wij wijzen erop dat met name het veronderstelde effect van de inkoop van aandelen op de winst per aandeel discutabel is. Wij hanteren daarom een behoorlijke veiligheidsmarge bij het kopen van aandelen om ons te beschermen tegen inschattingsfouten.

Door Syb van Slingerlandt en Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 22 mei 2019 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , ,