Analyse: H&M, don’t catch a falling knife

Het succes van het Zweedse Hennes & Mauritz is tanende. De kledingketen kan niet snel genoeg inspelen op trends in de modewereld. Inditex, eigenaar van de keten Zara, lukt dat beter en groeit daardoor ook sneller dan H&M.

Ⓒ EPA
Op dit moment zit H&M in het verdomhoekje. Het aandeel H&M is vorig jaar ruim 30% in waarde gedaald. Aandeelhouders vinden dat H&M zich moet richten op winstgevendheid en minder op omzetgroei.

Management is het belangrijkste

Dat is een veel gehoorde kreet bij aandelenselectie. Wij willen dat nuanceren. Er zijn bedrijven die hun verkoopprijzen kunnen verhogen om een mooie winstmarge vast te houden zonder omzet te verliezen. Bedrijven met merkartikelen zijn daarvan duidelijke voorbeelden. Ook zijn er bedrijven die hun prijzen niet of nauwelijks kunnen verhogen op straffe van verlies van omzet, de zogenaamde “prijsvechters”. Veel vliegmaatschappijen zijn daar een voorbeeld van. Wij beleggen alleen in bedrijven die meer dan gemiddeld winstgevend zijn. Gevaar daarbij is dat een minder goed presterend management lange tijd onopgemerkt kan blijven omdat de trein nog lange tijd vanzelf doordendert. Dit lijkt de situatie bij H&M dat zich te lang is blijven richten op omzet alleen.

Incidentele of structurele problemen

Natuurlijk wordt er intuïtief gedacht aan de neergang van Vroom & Dreesman en problemen met ketens zoals Blokker nu H&M duidelijk minder presteert. Op korte termijn kunnen koersen daarbij een eigen leven gaan leiden. Veelzeggend is de afbouw van het belang in H&M door de Zweedse bankverzekeraar Skandia en volgens Bloomberg raadt 51% van de analisten klanten aan H&M aandelen te verkopen. Voor ons is van belang is of sprake is van op te lossen problemen of niet.

Waardering H&M

H&M voldoet op dit moment niet aan onze selectiecriteria gezien de transitieproblematiek van een bedrijf gefocust op omzet naar een bedrijf gericht op winstgevendheid.

Op basis van de consensus prognoses van de winst per aandeel, een winstinhouding van 50% en ervan uitgaande dat het transitieproces gunstig verloopt waarderen wij het aandeel H&M op
SEK 214,-. Wij hanteren bij aankoop altijd een veiligheidsmarge om ons te beschermen tegen inschattingsfouten. Wij kopen bij een koers van SEK 125,- of lager.

Don’t catch a falling knife

Je moet een mes niet proberen te pakken tijdens de val. Laat het eerst een voldoende aantel keren stuiteren alvorens het op te pakken. Dan kan je er geen buil aan vallen. Dat geldt ook voor aandelen die in een vrije val terecht zijn gekomen. Wij wachten daarop bij H&M. De kans bestaat dat we een prachtig bedrijf voor niet te veel geld in onze portefeuille kunnen opnemen.

Beoordeling Hennes & Mauritz

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, een accountant, een fiscaal econoom, een radioloog en een autohandelaar is H&M beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over H&M opgesteld.

H&M is een bedrijf dat het panel op voorwaarden in de portefeuille op wil nemen. Er zijn voldoende middelen in de onderneming om het transitieproces van een bedrijf gericht op omzet naar een bedrijf gericht op winstgevendheid te financieren. Het panel gaat er daarbij van uit dat de komende jaren 50% van de winst wordt uitgekeerd in plaats van de 85% in voorgaande jaren.

De panelportefeuille

Het beleggingsresultaat van de panelportefeuille (= portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt sinds 1 juni 2015, 70,8% en dit jaar 5,9%.

De interactieve site

Op www.vanslingerlandt.com zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Door SYB VAN SLINGERLANDT

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAANDE ANALYSE WERD OP 29 JANUARI 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , ,