Analyse: Indutrade: Het Zweedse Berkshire Hathaway. Door Gerrit Jan Hoogeboom en Syb van Slingerlandt

Algemeen:
Net als Berkshire Hathaway heeft het Zweedse Indutrade een lange traditie in de overname van bedrijven. De acquisities van deze bedrijven vinden – evenals bij Berkshire Hathaway – niet plaats met het idee om deze weer snel door te verkopen. Het betreft bij Indutrade voornamelijk overnames van high-tech bedrijven, die in een niche werkzaam zijn. Zo zijn er inmiddels 200 dochterbedrijven, die actief zijn in 31 landen op vier continenten. Eind 2017 werkten er ruim 6500 mensen. In Nederland werd als laatste bedrijf Zijtveld Grijpers overgenomen.

Indutrade toont een stabiele groei door acquisities van nieuwe bedrijven en door goed management van reeds in de portfolio opgenomen goed renderende en winstgevende bedrijven.
Indutrade staat sinds 2005 genoteerd aan Nasdaq Stockholm.

Koersgrafiek over een periode van 5 jaar.

Lees Verder Gerrit Jan Hoogeboom:

Gerrit Jan Hoogeboom was als radioloog en ondernemer veelvuldig betrokken bij het investeren in vastgoed en het beleggen in aandelen volgens de methode van Warren Buffett.
Momenteel werkt hij fulltime als partner bij Van Slingerlandt.com

Waardering:
Wij waarderen het aandeel  Indutrade op SEK 375,- Bij de aankoop hanteren wij een stevige veiligheidsmarge om ons te beschermen tegen inschattingsfouten en kopen bij een koers rond SEK 220,-

Winstgevendheid:
Indutrade is een waardecreërende onderneming en daarmee geschikt als belegging voor de lange termijn. De laatste 10 jaar werd er op iedere ingehouden SEK 100 gemiddeld SEK 25 verdiend (Rentabiliteit eigen vermogen=25%). De gehanteerde disconto voet ( cost of capital) van 7% is aanmerkelijk lager. De consensus prognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren vertalen zich in een REV van 25%.

Consistente resultaten:
De laatste 10 jaar was Indutrade niet alleen gemiddeld maar ook per jaar zeer winstgevend. In het minste jaar bedroeg de REV nog altijd bijna 22%.
Dividend en autonome groei:
Van de winst werd de laatste 10 jaar 46% als dividend uitgekeerd. Wij hanteren voor de toekomst ook een dividend payout % van bijna 46%. Daarmee groeit het eigen vermogen autonoom met 54% van de winst.

Financiering:
De financiering is met een verhouding eigen vermogen/(EV +rentedragende schulden) van bijna 50% redelijk conservatief.

Toelichting Grafiek:

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com.

Vervolg Gerrit Jan Hoogeboom:

Management:
President en CEO is Bo Annvik. Hij werkt sinds 2017 voor Indutrade. Het management van de dochtermaatschappijen wordt zo veel mogelijk overgelaten aan die dochtermaatschappijen zelf. Vaak zijn dit familie bedrijven waar de oud eigenaren nog aan het roer staan. Uiteraard kunnen zij indien ze dat zelf willen gebruik maken van de kennis en ondersteuning van de andere dochtermaatschappijen. Als eventuele onzekerheid wordt door het management de Brexit genoemd. Verder werd er een kleine voorziening getroffen voor de herstructurering van The Sander Meson Group.

Resultaten:
De netto omzet van Indutrade steeg in 2017 met 15% tot SEK 14.847 miljoen. Het aantal orders steeg met 16%. Het netto resultaat steeg met 10% naar SEK 1.030 miljoen of SEK 8,54 per aandeel. Indutrade heeft een relatief lage schuldenlast. In 2017 werden 12 bedrijven overgenomen met een totale omzet van SEK 1.270 miljoen. Met ingang van 1 januari jl. zijn er 8 business segmenten waarin Indutrade actief is. In de tussentijdse rapportage over de eerste helft van 2018 wordt de trend van 2017 voortgezet en het management voorziet dit beeld ook voor de rest van 2018.

Het aandeel Indutrade:
De marktkapitalisatie bedroeg op 31 december 2017 SEK 27.011. Eind 2017 was 63% van de aandelen in handen van 10 grote beleggers. LE Lundbergföretagen is met een aandeel van 26,1 % veruit de grootste aandeelhouder. 29 % van de aandelen is in buitenlandse handen met de grootste aandeelhouders in de USA, UK, Finland en Duitsland.

Onze selectiecriteria:

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , ,