Analyse: Medtronic, grote broer van Philips

Het in Ierland gevestigde, maar van oorsprong Amerikaanse Medtronic is gespecialiseerd in het maken van medische apparatuur. In die zin laat het zich het beste vergelijken met het Nederlandse Philips. Medtronic is echter veel groter. De marktkapitalisatie van Medtronic bedraagt ruwweg $132 miljard tegen pakweg €34 miljard voor Philips. Het is beslist niet ondenkbaar, dat het grote Medtronic zich in de toekomst gaat ontfermen over het kleine broertje.

Medtronic in actie.

In mei van dit jaar kwam Medtronic met cijfers over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2018/2019.

Die vielen niet tegen, maar waren ook niet om over te juichen. Gecorrigeerd kwam de nettowinst uit op $ 1,94 miljard en een winst per aandeel (WpA) van $ 1,47 tegen respectievelijk $ 1,47 miljard en een winst per aandeel van $ 1,07 in het fiscale jaar daarvoor.

De gemiddelde analist had echter ingezet op een winst per aandeel van $ 1,46. Die tegenvaller werd echter gecompenseerd door beter dan verwachte omzetcijfers. Die kwamen uit op $ 8,15 miljard en dat was royaal boven de consensus van $ 8,11 miljard.

Versnelling

Analisten toonden zich echter zonder meer ingenomen met de gepresenteerde vooruitzichten. Medtronic verwacht over het lopende jaar een winst per aandeel te boeken die ligt tussen $ 5,44 – $ 5,50. De consensus onder analisten komt niet verder dan $ 5,44.

Medtronic verwacht verder dat de omzetgroei in het lopende jaar en het jaar daarop gaat versnellen. Die versnelling is te danken aan het afnemen van tegenwind en hoge verwachtingen over de introductie van nieuwe producten.

Een meerderheid van analisten deelt het optimisme van Medtronic om meerdere redenen. Zo wijzen analisten van Goldman Sachs erop, dat Healthcare-aandelen de neiging hebben sterk te stijgen nadat de Fed de rente verlaagd heeft.

De algemene opinie is dat de Fed waarschijnlijk al in juli van dit jaar de rente gaat verlagen en daarna misschien nog eenmaal. Diezelfde analisten, maar ook anderen, onderstrepen de aantrekkelijkheid van nieuwe producten.

Robotchirurgie

Bijzonder hooggespannen zijn de verwachtingen rondom het MazorX Stealth Edition robotic guidance platformDit platform moet chirurgen helpen zich optimaal voor te bereiden op een operatie. Veel analisten denken dat er een gouden toekomst is weggelegd voor robotic surgery en dat Medtronic daar een grote rol in kan spelen. Het surgical robotic platform gaat waarschijnlijk al in 2020 de lucht in.

De nabije toekomst hangt echter niet alleen af van de succesvolle lancering van het platform. Medtronic heeft komende jaren meer ijzers in het vuur, zoals de pacemaker Micro AV of de diabetisch pomp 7809.

Deze en andere producten moeten er zorg voor dragen dat Medtronic in 2020 een organische groei kan laten zien van 3,8% oplopend naar 4,7%. Terzijde, Medtronic heeft de goede gewoonte de eigen verwachtingen na te komen. Bovendien doet het aandeel een discount ten opzichte van zijn naaste concurrenten!

Tot zover Cor Wijtvliet

Waardering door Syb van Slingerlandt

Medtronic is een waardecreërende onderneming en geschikt als belegging voor de lange termijn. De laatste 15 jaar bedroeg de Rentabiliteit Eigen Vermogen gemiddeld 9%. Dat betekent dat op iedere niet uitgekeerde $100,- winst gemiddeld $9,-per jaar werd verdiend voor bestaande aandeelhouders. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren vertalen zich eveneens in een REV van 9%. (Voor Philips is dit ook rond 9%)

Financiering van de groei

Medtronic koopt zoals zoveel USA bedrijven sinds jaar en dag aandelen in. Voor resterende aandeelhouders betekent dit een toename van hun belang in de onderneming en de winst. Daarnaast wordt een deel van de winst uitgekeerd als dividend. Van de winst bleef na financiering van de inkoop aandelen en dividend rond 50% over voor autonome groei.

In het boekjaar 2014/15 werd Covidien overgenomen. Met $50 miljard was dit de grootste overname op medisch technologisch gebied in de geschiedenis. Voor de financiering werd voor $34 miljard aan aandelen uitgegeven en nam het rentedragend vreemd vermogen navenant toe.

Er is voor Covidien blijkbaar niet teveel betaald. Op basis van impairment tests berekenen accountants jaarlijks of betaalde goodwill in de toekomst terug verdiend kan worden. Er is na de overname geen reden geweest om betaalde goodwill af te boeken.

Waarde per aandeel $115,-

Voor de berekening van de waarde per aandeel gaan we uit van een toekomstige REV van 9%, een winstinhouding na dividend en financiering inkoop aandelen van 50%, en een toename van het belang van bestaande aandeelhouders door inkoop aandelen van 2% per jaar.

Door Syb van Slingerlandt en Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 24 juni 2019 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , ,