Analyse Melexis: leider in semiconductor oplossingen. Door Syb van Slingerlandt en Gerrit Jan Hoogeboom

Het in België gevestigde Melexis is een meer dan gemiddeld winstgevende onderneming. Melexis is actief in een vijftal business segmenten: automotive, smart applications, home automation en medisch. Het grootste deel van de omzet wordt behaald in automotive (89%). Melexis werd in 1988 opgericht. Ultimo 2017 staan er 40400000 aandelen Melexis uit.

Waardering:

Wij volgen Melexis al sinds 1999. De winstgevendheid is bijzonder hoog en consistent. De laatste 15 jaar werd er op iedere ingehouden € 100 euro winst gemiddeld €35,22 verdiend (=Rentabiliteit Eigen Vermogen). Alleen in 2008 werd er verlies geleden . De laagste REV van de overige jaren bedroeg nog altijd 20%.

Prognoses van de winst per aandeel en uitkering dividend:

De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV van 36%. Melexis keerde de laatste 10 jaar gemiddeld 68% van de winst uit als dividend. Wij hanteren de historische REV en dividend pay out percentages (die in lijn zijn met de prognoses voor komende jaren) voor de berekening van een waarde per aandeel van Melexis van €105,-.

Financiering:

Melexis heeft nagenoeg geen rentedragende schulden. Een eventuele renteverhoging heeft daarom nauwelijks invloed op de bedrijfsresultaten.

Veiligheidsmarge:

Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten hanteren wij een stevige veiligheidsmarge bij de aankoop van een aandeel Melexis. Bij de waarderingsgrafiek op de site www.vanslingerlandt.com ziet u onder “Grafiek in cijfers” dat na vier jaar het aandeel al een waarde bereikt van €62,-. In het geval dat Melexis de bestaande winstgevendheid kan vasthouden voor een periode van twintig jaar, dan hebben we een aandeel gekocht met een huidige waarde van €233,-.

Waarderingsgrafiek:

Competitieve positie:

In elke auto, waar ook ter wereld gemaakt, zitten gemiddeld 10 chips van Melexis. Melexis groeit nog steeds sterk. R&D wordt sterk uitgebreid en in 2017 werd een nieuw R&D laboratorium geopend in Grasse in Frankrijk. Eind 2017 werkten er meer dan 1200 mensen voor Melexis en dat aantal neemt gestaag toe.  Melexis is wereldwijd actief in 11 landen. Melexis heeft in een aantal segmenten een dominante markt positie.

Financieel:

In 2017 was er een omzet stijging van 12% t.o.v. 2016. De nettowinst steeg in 2017 met 15% tot Euro 110.954.678. Melexis keert een jaarlijks stijgend dividend uit. In 2017 bedroeg het totale dividend Euro 2,10 per aandeel. De halfjaarcijfers van 2018 laten een onverminderd goede ontwikkeling zien. In de eerste helft van 2018 werd een interim-dividend uitgekeerd van Euro 1,30. Voor heel 2018 verwacht Melexis een groei van de omzet van 13 tot 14 %, een bruto winst marge van 45% en een netto winstmarge van 25%. Melexis ondervindt in 2018 wat tegenwind van ongunstige wisselkoerseffecten.

Management:

Over het management kunnen we meer dan tevreden zijn. CEO is mevrouw Francoise Chombar, die al sinds 1994 werkt voor Melexis. Zij is CEO vanaf 2004. Ook de board of directors is al lange tijd werkzaam voor Melexis.

Onze selectiecriteria:

Door Syb van Slingerlandt en Gerrit Jan Hoogeboom

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database bij, waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. 

Gerrit Jan Hoogeboom was als radioloog en ondernemer veelvuldig betrokken bij investeringen in vastgoed en het beleggen in aandelen volgens de methode van Warren Buffett.
Momenteel werkt hij fulltime als partner bij Van Slingerlandt.com

Zij kunnen op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com.

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , ,