Analyse: Millennials en de katholieke kerk

De katholieke kerk was Einstein al lang voor toen hij het had over „the magic of compound interest”, het wonder van samengestelde rente. In traditionele katholieke gezinnen was het niet ongewoon om 12 kinderen te hebben. Het rekensommetje is eenvoudig. Na 1 generatie heb je 12 kinderen, na 2 generaties 144 nakomelingen en zo verder. Daar smullen marketeers van. Massa=kassa!

Kelly-bag (Hermès International).
De echte Kelly-bag, de handtas waarmee Grace Kelly werd gefotografeerd, kan worden bekeken in het Victoria and Albert Museum in London.

Impact millennials

Er wordt op dit moment veel gesproken over de invloed van millennials op de maatschappij. Millennials zijn goed opgeleid, hebben een goede baan , wonen in de grote steden, trouwen niet of laat, hebben als koppel gemiddeld maar 1 kind, denken groen en bouwen vermogen op.

Ik woonde onlangs een presentatie bij waar gesteld werd dat bedrijven als Nestlé en Unilever zich zouden moeten aanpassen aan de millennials. Ik begrijp dat, maar heb er moeite mee dat Millennials nauwelijks voor nageslacht zorgen.

Rijken worden rijker

De Schotse econoom Adam Smith (The Wealth of Nations 1776) was het hiermee, als proces, niet eens. Hij sprak over een „invisible hand” die er voor zorgt dat onevenwichtigheden in de economie vanzelf, zij het met vertraging, worden hersteld.

Als armen armer worden, wordt er minder geconsumeerd en omdat er minder geconsumeerd wordt, wordt er minder verdiend in de bedrijven van de rijken en dat creëert weer mogelijkheden voor de armen.

Koorddansen

In de presentatie kwam ook de enorme geldcreatie om de economie aan te zwengelen ter sprake. Als een rijk iemand een huis laat bouwen en financiert met een hypotheek dan creëert hij geld. De arbeiders die het huis bouwen zullen dit geld uitgeven en de economie trekt bijgevolg aan.

Van belang is natuurlijk wel dat degene die het huis laat bouwen zijn hypotheek moet kunnen blijven betalen. Dat is het koorddansen van Draghi. Hij moet ervoor zorgen dat de toename van productiviteit tenminste gelijke tred houdt met de geldcreatie.

Millennials denken groen

Maar zo denken mooie ondernemingen ook. Als klanten van je willen dat je “groen” bent, dan moet je ook echt groen zijn op straffe van het verliezen van business en lange termijn winstgevendheid. De beurskoers spreekt ook boekdelen als een bedrijf het niet zo nauw neemt met klimaatdoelstellingen.

Marketeers van Nestlé en Unilever kijken traditioneel naar rapporten over de geografische groei en samenstelling van de wereldbevolking op langere termijn. Daarop richten zij hun marketingplan, net als de katholieke kerk.

Missionarissen veroverden na Europa ook grote delen van de rest van de wereld. Millennials zullen, door beperkt nageslacht, voor Nestlé en Unilever minder interessant worden, opkomende economieën daarentegen steeds meer.

Voor een bedrijf als Hermès International, bekend van de zijden sjaaltjes en de Kelly- en Birkin-bags, zijn Millennials voorlopig wel interessant als groeiende groep rijken.

Langetermijnbelegger

Hieronder een grafiek van de ontwikkeling van de MSCI index sinds 1970.

Als lange termijn belegger zoeken wij excellente ondernemingen, dat zijn ondernemingen waarvan verondersteld mag worden dat ze ook op langere termijn in staat zijn meer dan gemiddeld winstgevend te zijn, (=er wordt veel meer verdiend dan wat het kost om vermogen voor het runnen van de business aan te trekken).

Wij kopen deze ondernemingen als ze voor een redelijke prijs te koop zijn en verkopen pas wanneer de beurs bereid is meer voor dergelijke ondernemingen te betalen dan de door ons berekende waarde. Tijdelijke koersbewegingen nemen we op de koop toe.

Door Syb van Slingerlandt

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database bij, waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 03 oktober 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , ,