Analyse: Moët Hennessy – Louis Vuitton tart de wetten van de zwaartekracht

De mogelijkheden voor Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) om mooie resultaten te boeken over het 3de kwartaal van 2019 werden allerminst hoog ingeschat en terecht! Ga maar na. Azië is de belangrijkste afzetmarkt voor dit Franse luxemerk. Binnen Azië is natuurlijk China weer het land met de meeste kopers. Maar de economie in China vertraagt al een tijdje. Het land is bovendien in een slepende handelsoorlog met het Amerika van president Trump verwikkeld. Ook dit stemt niet vreugdevol of optimistisch. En dan Hong Kong. Deze stad is het favoriete boetiekje voor de welgestelde Aziaat. In de afgelopen maanden waren de boetieks in deze stad vaker gesloten dan geopend. De rellen eisten hun tol.

Het was dan ook niet vreemd dat de afgelopen maanden de koers niet echt van zijn plaats kwam. Groot was dan ook de aangename verrassing toen de resultaten elke verrassing te boven gingen. De groei van de omzet met 11% viel veel hoger uit dan de beoogde 8,8%. Vooral de divisie fashion & leather goods excelleerde met een toename van 19%. Hier zijn de bekende namen Louis Vuitton en Dior. De koers maakte een sprongetje omhoog en trok en passant het hele luxe segment mee omhoog.

Verklaring

Dat vraagt om een verklaring. Een voor de hand liggende verklaring is, dat LVMH zijn klanten zoekt onder de superrijken. Deze groep laat zich niet afschrikken door rellen en winkelsluitingen in Hong Kong. Dan gaan ze wel ergens anders shoppen getuige de groei van 19% voor LVMH in Azië in de eerste 6 maanden van 2019. Een tweede verklaring is dat de strategie van de modemaker erop gericht was om de divisie fashion & leather goods voortdurend in het zonnetje te zetten. Naar deze divisie vloeiden de meeste investeringen en ook de marketing ervan mocht wat kosten. De inspanningen werpen nu hun vruchten af met een sterke groei van de omzet en een hoge winstgevendheid. De divisie draagt maar liefst 59% bij aan operationeel resultaat.

Er is echter altijd weer baas boven baas. Concurrent Kering, moeder van Gucci, zag zijn operationele marge met maar liefst 15 procentpunt verbeteren naar 29,5%. Daar steekt de verbetering van 4 procentpunt, hoe knap ook, toch wat bleekjes bij af! En er is nog iets en dat betreft de waarderingen. De koers/winst verhouding voor LVMH voor 2021 bedraagt 23,2, die voor Kering komt uit op 17,1. Dat scheelt een slok op een borrel Moët & Chandon. Het grote verschil in waardering is te wijten aan een recent schandaal bij Gucci. Meestal is het verschil niet zo groot. Maar zelfs de allerrijksten zijn niet vies van een koopje of een voordeeltje!

Tot zover Cor Wijtvliet

 Waardering door Syb van Slingerlandt

LVMH en Kering zijn beide waardecreërende ondernemingen geschikt als belegging voor de lange termijn. De Rentabiliteit Eigen Vermogen over de laatste 15 jaar bedroeg gemiddeld per jaar 9,69% (laatste 5 jaar 12,08%) voor Kering en 16,09% (laatste 5 jaar 18,01%) voor LVMH. Dat wil zeggen dat de laatste 15 jaar op iedere ingehouden €100,- winst gemiddeld per jaar €9,69, resp. €16,09 werd verdiend. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende drie jaar vertalen zich in een REV van ruim 23% voor Kering en ruim 20% voor LVMH.

Groei door winstinhouding

Meer dan gemiddelde winstgevendheid is een belangrijke factor voor waardecreatie, naast groei door winstinhouding. Gemiddeld werd er de laatste 5 jaar bijna 46% aan dividend uitgekeerd door LVMH en 52% door Kering. Dat wil zeggen dat van de winst 54% werd ingehouden voor autonome groei door LVMH en 48% door Kering.

Discontofactor   

Wij berekenen de waarde van een onderneming door een inschatting te maken van wat er in de toekomst verdiend en uitgekeerd gaat worden. Daarna berekenen we de huidige waarde van deze toekomstige winsten en dividenden. Daarvoor hanteren we een discontofactor gebaseerd historische data. Deze bestaat uit een rentefactor (historisch 3%) en een risico opslag (historisch 6%). Voor LVMH en Kering hanteren we op dit moment een discontofactor van 6% voor de berekening van de waarde. Bij de berekening van onze koopprijs hanteren we een discontofactor van 12%, wat neerkomt op een korting van zo’n 40% van de door ons berekende waarde.

 Waardering per aandeel en dividendrendement

Uitgaande van een REV voor de komende 10 jaar van 20%, een dividend payout van 46% en een discontofactor van 6% berekenen wij voor LVMH een waarde per aandeel van €460,- Voor Kering berekenen we waarde per aandeel van €840,- uitgaande van een REV voor de komende 10 jaar van 23%, een dividend payout van 52% en een discontofactor van 6%.

NB het dividendrendement over de afgelopen 5 jaar bedroeg voor LVMH 2,43% (10 jaar 2.39%) en voor Kering 2,42% (10 jaar 2,90%)

Door Syb van Slingerlandt en Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , ,