Analyse: mooi resultaat in automotive?

Als lange termijn belegger zoeken we ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn en we kopen ze wanneer ze met een behoorlijke korting te koop zijn. In onze database komen op dit moment vooral automotive aandelen bovendrijven die aan beide selectie criteria voldoen.

Fabriek van Renault-Nissan in Tanger, Marokko.
Ⓒ AFP
De relatief lage koersen zijn waarschijnlijk mede het gevolg van de importheffingen van president Trump. Is onze inschatting van de lange termijn vooruitzichten onjuist, zeker nu er vooral bedrijven uit één bedrijfstak op papier goedkoop lijken, of ligt er een mooi toekomstig beleggingsresultaat voor het grijpen. Hieronder een overzicht:

· Door Renault werd over de laatste 15 jaar op iedere €100 ingehouden winst gemiddeld €7,80 verdiend (=rentabiliteit eigen vermogen), beduidend minder dan bij de andere getoonde bedrijven.

· Elringklinger presteert het minst met een REV van 8,6% op basis van de consensusprognoses van de winst per aandeel voor de komende drie jaar. Op basis van onze inschatting van de toekomstige REV zijn Schaeffler , Plastic Omnium, Valeo en Bertrand het meest winstgevend.

· De grootste korting op de aankoopprijs t.o.v. de koersen en daarmee de grootste veiligheidsmarge krijg je bij Elringklinger met een korting van 61,3% op de door ons berekende waarde.

Omdat de hele bedrijfstak ondergewaardeerd is nemen we maximaal twee van deze bedrijven in onze portefeuille, die uit maximaal 8 ondernemingen bestaat. Onze voorkeur gaat uit naar Plastic Omnium.

De interactive site www.vanslingerlandt.com

Op onze interactieve site kunt u zelf prognoses van de winst per aandeel, lange termijn REV en dividend payout percentages inbrengen en een daaraan gerelateerde waarde per aandeel berekenen. Van belang blijft dat u een onderneming selecteert die in de toekomst meer dan gemiddeld winstgevend is. Door met een behoorlijke korting te kopen bouwt u een gewenste veiligheidsmarge op.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat 2018 van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt per 29-06-2018 0,5% en sinds 1 juni 2015, 62,1%.

Door SYB VAN SLINGERLANDT

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 2 JULI 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , , , , , , ,