Analyse: Nestlé is niet van plan te zwichten voor activistische beleggers

Algemeen:

De Nestlé groep is een van de grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld met een jaaromzet van ruim CHF 90 miljard. De onderneming levert A-merken aan consumenten en hun huisdieren evenals diverse farmaceutica. Nestlé kent een 7-tal hoofdactiviteiten: dranken (waaronder koffie en Nespresso), kant-en-klaar producten, maaltijdoplossingen, melkproducten, dierenvoeding, chocolade en snoep en farmaceutica. Nestlé bestaat ongeveer 150 jaar en er werken zo’n 340.000 mensen in circa 200 landen. Bekende merknamen van Nestlé zijn Maggi, KitKat, Perrier, Nesquik, Smarties, Nescafé en Buitoni en voor huisdieren: Felix, Purina en Gourmet.

Lees verder Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

http://corwijtvliet.nl/admin/index.php?section=content&action=view

Waardering:

Waardering aandeel

Nestlé is een waardecreërende onderneming en daarmee geschikt als belegging voor de lange termijn. Het aandeel is bij een koers van CHF 81,- en een berekende waarde van CHF 89,- enigszins ondergewaardeerd.

Winstgevendheid

Over de laatste 15 jaar bedroeg de rentabiliteit eigen vermogen (REV) 12%. Dat wil zeggen dat op iedere CHF 100,- ingehouden euro winst gemiddeld CHF 12 is verdiend. Prognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren vertalen zich eveneens in een REV van zo’n 12%.

Dividend en autonome groei

Bij onze berekeningen gaan we uit van een uitkering in de vorm van dividend van 46% van de winst. Daarmee groeit de kapitaalbasis met 54% van de winst. Het dividendrendement over de laatste 10 jaar bedroeg ruim 2%

Financiering

De financiering is redelijk conservatief en consistent over de jaren

Toelichting grafiek:

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. 

Vervolg Cor Wijtvliet:

Resultaten:

Het Zwitserse Nestlé heeft beter dan verwachte resultaten geboekt over het de 1ste helft van 2018. Die betere resultaten waren vooral te danken aan een goede gang van zaken in de VS en in China.  Organisch steeg de omzet met 2,8% tegen 2,3% in de 1ste helft van 2017 en kwam uit op CHF 43,92 miljard. De groei had nog hoger kunnen uitvallen als er geen langdurige staking was geweest in Brazilië. Analisten waren uitgegaan van een organische groei van 2,5%. Zonder de Braziliaanse stakingen was de groei uitgekomen op 3%.

De nettowinst over het 1ste halfjaar kwam uit op CHF 5,8 miljard, veel beter dan de marktverwachting van CHF 4,59 miljard. Onderliggend verbeterde de winstmarge van 15,9% naar 16,1%. De Zwitsers geloven nog steeds dat de doelstelling van een winstmarge tussen 17,5% – 18,5% in 2020 haalbaar is.

De belangrijkste pijlers onder de groei waren koffie, dierenvoeding en gezondheidsproducten. Daarenboven gaan de Zwitsers verder met het afstoten van achterblijven de activiteiten.

Nestlé verwacht voor heel 2018 een organische groei van de omzet van 3% tegen eerder een groei tussen 2% – 4%. (organisch: eventuele aankopen of desinvesteringen worden niet meegenomen in de berekeningen).

 

Toelichting:

Zoals nagenoeg alle concurrenten kampt ook Nestlé met de veranderende smaak van consumenten. Daardoor liet het Zwitserse bedrijf in 2017 nog amper groei zien. Nestlé verliest terrein aan startups en kleinere rivalen met producten die beter aansluiten bij de nieuwe smaak van consumenten. Die smaak laat zich samenvatten door begrippen als vers, duurzaam en organisch.

Nestlé probeert een antwoord te vinden op deze nieuwe uitdagingen. Het snijdt in de kosten door onder meer slecht presterende onderdelen af te stoten en is op zoek naar kleine acquisities met vernieuwende producten. Zo heeft het in de VS de Blue Bottle coffee store overgenomen en de Cameleon Cold Brew coffee company. Daarnaast spendeert het jaarlijks veel geld aan R&D (2019 CHF 1.7 miljard) in een zoektocht naar nieuwe winnaars.

Nestlé onderscheidt zich van zijn concurrenten door minder hard te snijden in zijn productportfolio. Zo heeft Procter & Gamble bijna de helft van zijn portfolio de deur uitgedaan. Nestlé daarentegen denkt dat zijn 30 merken met een omzet van meer dan CHF 1 miljard wel degelijk toekomst hebben. Het wijst er daarbij op, dat het achterblijft als het om marge verbetering gaat, maar op een organische basis weer harder groeit dan de concurrentie.

Nestlé blijft ook in zetten op zijn vier groeimarkten: koffie, gebotteld water, babyvoeding en dierenvoeding. Het is mogelijk dat consumentengezondheid een vijfde aandachtsgebied wordt. Meer dan in het verleden zet het bedrijf in op acquisities van een meer dan een behoorlijke omvang. De recente overeenkomst met Starbucks ter waarde van $ 7,2 miljard is daar een voorbeeld van.

Onder druk van activistische beleggers als Daniel Loeb van het hedge fund Third Point gaat Nestlé ook duidelijke marge doelstellingen formuleren. Dat wil echter niet zeggen, dat het management klakkeloos aan alle andere eisen van Loeb tegemoetkomt. Zoals gezegd, snijdt Nestlé veel minder in het productenportfolio dan menig concurrent. Het is evenmin van plan om het grote belang in L’Oréal van de hand te doen om de opbrengst aan aandeelhouders terug te geven. Het management voelt zich in zijn afwijzende houding gesterkt, omdat in de praktijk blijkt dat vooral de Amerikaanse concurrentie met zijn nadruk op hoge marges achterblijft als het gaat om het laten zien van organische groei van de omzet. Met andere woorden, de aanpak van Nestlé is zo slecht nog niet.

De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , ,