Analyse: Oracle is achterop geraakt in the cloud

Algemeen:
Oracle is een softwarebedrijf en het geesteskind van Larry Ellison. Het is opgericht in 1977 en in 1979 bracht het zijn eerste commerciële relationele database uit. Het hoofdkantoor bevindt zich in Redwood City, Californië. Oracle is met name bekend om zijn databases, maar is vooral gegroeid door een reeks van spectaculaire overnames. Oracle is ook een van de grootste leveranciers van bedrijfssoftware. Oracle is nu druk bezig om alsnog een rol van belang te gaan spelen in the Cloud. Het heeft lang geduurd voordat Larry Ellison het belang van the Cloud onderkende.

Koersgrafiek over een periode van 5 jaar.

Lees Verder Cor Wijtvliet:

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Waardering:
Oracle koopt sinds jaar en dag aandelen in. Daarmee neemt het belang van de individuele aandeelhouder in de onderneming navenant toe.

De onderneming als geheel en per aandeel:
Van de winst werd de laatste 10 jaar ruim 53% besteed aan de uitkering van dividend en inkoop aandelen. Van de winst werd daarmee 47% ingehouden en toegevoegd aan de kapitaalbasis van Oracle. Op basis van consensus prognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren waarderen wij het aandeel zonder rekening te houden met aandeleninkoop op $57,-. Uitgaande van inkoop aandelen zoals in het verleden komen we op een waarde per aandeel van $70,-

Winstgevendheid:
De rentabiliteit eigen vermogen (REV) van het eens zo winstgevende Oracle (REV >35%) is de laatste jaren gezakt naar een middelmatige REV van iets meer dan 8%. Dat wil zeggen dat op iedere dollar ingehouden winst gemiddeld 8% is verdiend. Prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV van 10%.

Financiering:
Oracle had tot 2004 nagenoeg geen rentedragende schulden. De verhouding genormaliseerd eigen vermogen/EV+rentedragend schulden loopt daarna ieder jaar terug naar 42,6% eind mei 2018.

Dividendrendement en beleggingsresultaat:
Het dividendrendement bedroeg de laatste 10 jaar 1% en het beleggingsresultaat 9,6%

Toelichting Grafiek:

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com

Vervolg Cor Wijtvliet:

Resultaten:
Beleggers waren bij de presentatie over de cijfers van het gebroken boekjaar 2017/18 minder blij met het gegeven dat Oracle niet langer de cijfers over zijn Cloud business apart vermeldt. De groei van dat segment laat al enkele kwartalen een teleurstellende trend zien. Analisten hebben hun verwachtingen steeds neerwaarts bijgesteld. Voor het 4de kwartaal zou de omzet in the Cloud met 25% toenemen en die uit de traditionele software licensing business met 9% afnemen. Oracle combineerde echter beide cijfers. Voor beide segmenten samen daalde de omzet met 5% naar $ 2,6 miljard. Oracle combineerde eveneens de inkomsten uit het segment Cloud Services met het traditionele segment software support business. Die combinatie liet een groei zien van 8% naar $ 6,3 miljard. Deze nieuwe manier van rapporteren wekt op zijn minst de indruk, dat Oracle de resultaten uit the Cloud liever niet aan de grote klok hangt.

Teleurstellend was ook de guidance voor het 1ste kwartaal van het nieuwe boekjaar 2018/2019. De winst per aandeel zal uitkomen tussen $ 0,68 – $ 0,70 waar de markt uitgaat van een WpA van $ 0,72. Oracle schrijft deze tegenvaller toe aan ongunstige valutaontwikkelingen.

Groei van de omzet

Motivatie:
De beslissing om de resultaten van the Cloud niet apart te rapporteren, heeft bevreemding gewekt. Volgens Oracle zelf is voor de nieuwe werkwijze gekozen, omdat de grenzen tussen het traditionele licensing model en the Cloud business aan het vervagen zijn. Dat moge zo zijn, maar tegelijkertijd is duidelijk dat de groei in the Cloud begint te af te vlakken, hoewel het groeitempo nog steeds hoog is. Het tempo ligt echter beduidend lager dan dat van bijvoorbeeld bij Microsoft dat over het afgelopen boekjaar de omzet uit the Cloud met maar liefst 58% zag toenemen.

De achterblijvende groei heeft waarschijnlijk te maken met de late entree van Oracle in deze markt. Maar misschien speelt er meer. Bij een recent onderzoek van JP Morgan naar investeringsplannen van meer dan 150 Chief Information Officers kwam Oracle er uiterst bekaaid af. De CIO’s  waren voornemens om hun bestedingen aan software van Oracle te verminderen. Ze beschouwen het bedrijf niet langer als onmisbaar voor hun IT-omgeving. Oracledatabases zijn duur vergeleken met de databases van Amazon of de Azure databases van Microsoft. Veel CIO’s gaven ook aan dat het in het recente verleden moeilijk zakendoen was met Oracle en dat de kosten altijd hoger uitvielen dan verwacht. Oracle sleept met andere woorden nog steeds de last van een enigszins besmet verleden met zich mee.

Beleggers kijken ook met steeds kritischer oog naar het acquisitiebeleid van Oracle. In het verleden heeft Oracle steeds weer geacquireerd om het eigen portfolio te versterken. Het bedrijf heeft ook nu nog steeds plannen om zich een weg naar een sterke positie in the Cloud te kopen. De oorlogskas is goed gevuld met $ 67 miljard. Er is echter één probleem. De prijzen schieten de lucht in, omdat nieuwe spelers zich aandienen. Oracle moet bijvoorbeeld concurreren met het Vision Fund van Softbank. Daarom is de prijs voor Salesforce.com opgelopen tot 9 keer de omzet van 2017. Die was $ 10,4 miljard groot!

Nu prijzen gaan oplopen kijken beleggers met een kritische blik naar het effect van de acquisities in de afgelopen jaren. Sinds 2014 heeft Oracle 29 bedrijven overgenomen voor het lieve sommetje van $ 23 miljard. In diezelfde periode is de omzet met een magere 4% gegroeid en is het operationeel resultaat met 7% gedaald. De operationele marge kromp met 4,2 procentpunt. Dat is niet bepaald een trackrecord om tevreden mee te zijn. Misschien zijn er gewoon aantrekkelijker alternatieven!

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , ,