Analyse: Polaris, toys for boys en spelen met cijfers

Het Amerikaanse Polaris maakt prachtige producten, zoals sneeuwscooters, quads en motorfietsen. Maar is het ook een waarde creërende onderneming die nu te koop is tegen een redelijke prijs?

Polaris doet mee met de Rally Dakar 2018 Ⓒ EPA
Onderstaand cijfers over de perioden 2005-2016 en 1994-2005. In beide perioden was de winstgevendheid enorm en werd rond 40% van de winst uitgekeerd. Door inkoop en intrekking van aandelen (en onder aftrek van uitgifte van aandelen) nam het belang van bestaande aandeelhouders in Polaris jaarlijks met gemiddeld twee en een half procent toe. Vóór 2005 had Polaris nauwelijks of geen rentedragende schulden.

Waardering POLARIS

Wij waarderen Polaris op $182,- per aandeel. Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten hanteren wij een veiligheidsmarge en kopen wij bij een koers van maximaal $106,-. Bij onze berekeningen gaan we uit van een lange termijn winstgevendheid van 32% (= Rentabiliteit Eigen Vermogen) en een dividend pay out percentage van 40%. In het verleden nam het belang van bestaande aandeelhouders in Polaris jaarlijks met gemiddeld rond 2,5% toe door aandelen inkoop onder aftrek van uitgifte van aandelen. Uitgaande van een dergelijke jaarlijkse toename van 2,5% in de toekomst levert dat een waarde op per aandeel Polaris van $220,-. In dat geval kopen wij bij een koers van $129,-

Toename van de rentedragende schuld

Tot 2005 werd de inkoop van aandelen voornamelijk gefinancierd met eigen vermogen (voor aandeelhouders is aandelen inkoop doorgaans fiscaal aantrekkelijker dan een dividenduitkering). In 2006 werd voor $308 miljoen aan aandelen ingekocht. Eind 2006 bedraagt het rentedragend vreemd vermogen $250 miljoen. In 2015 en 2016 neemt het rentedragend vreemd vermogen toe tot resp. $463 miljoen en $1142 miljoen. In 2015 werd voor 294 miljoen aan aandelen ingekocht en in 2016 voor $246 miljoen. Verder werd in 2016 Transamerican Auto Parts overgenomen voor $724 miljoen. Eind 2016 bedroeg het rentedragend vreemd vermogen $1142 miljoen. De toename van de rentedragend schuld is duidelijk een gevolg van de aandeleninkoop en de overname van Transamerican Auto Parts en staat los van de financiering van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Conclusie: Polaris voldoet niet aan al onze selectiecriteria waaronder de recente overname van Transamerican Auto Parts.

Beoordeling Polaris

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, accountant, fiscaal econoom, radioloog en een autohandelaar is Polaris beoordeeld. Door Gerrit Jan Hoogeboom, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Polaris opgesteld.

Opinie van het panel: Polaris is bij een koers van $129,- of lager geschikt voor de lange termijn belegger. Het panel wacht echter de cijfers over 2017 af en de impairment test goodwill van de accountant ( = test of de betaalde goodwill in de toekomst terugverdiend kan worden). De geschiedenis leert dat vaak te veel betaald wordt voor een overgenomen onderneming en dat te makkelijk gedacht wordt over het inpassen van de overgenomen onderneming in de bestaande organisatie.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (= portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt sinds 1 juni 2015, 67,3% en dit jaar 3,7%.

De interactieve site

Op www.vanslingerlandt.com zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Door SYB VAN SLINGERLANDT

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAANDE ANALYSE WERD OP 11 JANUARI 2018 ALS COLUMN GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF
Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , ,