Analyse: United Technologies gaat zich opsplitsen

United Technologies is een groot Amerikaans Industrieel conglomeraat. Het dateert alweer van 1934. De afgelopen jaren is United druk geweest om al zijn industriële activiteiten meer en meer te stroomlijnen. Dat stroomlijnen gebeurt vooral onder druk van activistische beleggers die van mening waren en zijn dat United te weinig waarde creëert voor zijn beleggers.

Op dit moment rust het bedrijf op drie pijlers. De eerste is Propulsion & Aerospace Systems, dat vliegtuigmotoren en vliegtuigonderdelen maakt.

De tweede pijler luistert naar de naam Climate, Controls & Securites, dat technische systemen produceert voor gebouwen als verwarming, ventilatie, airconditioning, vriesapparatuur en beveiliging. De derde pijler heet Otis, bekend om zijn liften.

United is een wereldwijd opererend bedrijf met vestigingen en activiteiten op nagenoeg alle continenten ter wereld. Dat gegeven maakt het bedrijf voor de protectionistische politiek van de huidige Amerikaanse president kwetsbaar.

Winstexplosie

United Technologies heeft de onrust en onzekerheid onder beleggers als gevolg van de handelsoorlog bezworen door goede resultaten over het laatste kwartaal van 2018 te presenteren.

De omzet steeg met 15% naar een waarde van $ 18 miljard en dat was fors boven de verwachte uitkomst van $ 16,9 miljard. De winst explodeerde met meer dan 70% naar een waarde van $ 686 miljoen ofwel een winst per aandeel van $ 0,83.

United presteerde ook goed over heel 2018. De gecorrigeerde WpA steeg met 14% naar $7,61, terwijl de omzet omhoog ging met 11% naar een totaal van $66,5 miljard.

Tot tevredenheid van beleggers gaf United een outlook voor het lopende jaar 2019 af, die grotendeels in lijn was met de verwachtingen van analisten.

Vergezichten goed

De mooie cijfers over 2018, maar ook de mooie vergezichten zijn vooral te danken aan de prestaties van Propulsion & Aerospace. Bij Pratt & Whitney steeg de omzet met maar liefst 24%, de aanwinst Rockwell Collins deed het nog beter met een omzetsprong van 29%. Carrier en Otis daarentegen noteerden een bescheiden groei van 2%.

De uiteenlopende prestaties van de diverse divisies zijn de belangrijkste grond voor United om zich te gaan opsplitsen in drie delen, waarbij Aerospace onder de vlag van United Technologies opereert.

Carrier en Otis gaan onder eigen vlag verder. De gedachte erachter is dat Aerospace dankzij de overname van Rockwell Collins meer dan genoeg omvang heeft om op wereldniveau de concurrentie aan te kunnen en zodoende sneller kan groeien.

Een sneller groeiende divisie Aerospace zou het voor de twee andere divisies alleen maar moeilijker maken om zelf sneller te gaan groeien.

Er zou immers te veel managementaandacht uitgaan naar Aerospace. Door ze af te splitsen ontstaat die mogelijkheid weer wel. Dan wordt het gemakkelijker om het pad van fusies en overnames op te gaan.

Door Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Waardering: United Technologies is een enigszins ondergewaardeerd gemiddeld presterende onderneming

Winstgevendheid:

United Technologies is vergane glorie als je kijkt naar de historische winstgevendheid. Op iedere ingehouden US$ winst werd in de tien jaar vóór 2013 gemiddeld 13,7% per jaar verdiend tegenover 7,6% over de laatste vijf jaar (=Rentabiliteit Eigen Vermogen REV).

Consensus prognoses van de winst per aandeel voor de komende drie jaar vertalen zich in een winstgevendheid van zo’n 8%, vergelijkbaar met een cost of capital die wij hanteren van 8%. Bij die cijfers wordt er evenveel verdiend (8%) als wat het kost om aandeelhouders een redelijke vergoeding (8%) te geven voor het risico dat zij lopen voor een belegging in United Technologies boven een investering in staatsobligaties.

Groei door winstinhouding

United Technologies koopt aandelen in en keert dividend uit. Er werd de tien jaar voorafgaand aan 2013 gemiddeld 41,5% van de winst uitgekeerd in de vorm van dividend en inkoop aandelen, tegenover 58,6% de laatste vijf jaar.

Groei door winstinhouding nam daarmee af van 58,5% (1-41,5%) naar 41,4% de laatste vijf jaar. Door de inkoop van aandelen nam het belang van resterend aandeelhouders in United Technologies en daarmee in de winst gemiddeld per jaar wel met 2,8% toe.

Op basis van de consensus prognoses van de winst per aandeel , bestaande dividendpolitiek en inkoop aandelen waarderen wij United Technologies op $140,-.

United Technologies is daarmee iets ondergewaardeerd. Eventuele toekomstige voordelen van een splitsing van activiteiten vinden we nog niet terug in hogere prognoses van de winst per aandeel van de analisten.

Door Syb van Slingerlandt

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 27 februari 2019 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , ,