Analyse: Visa Inc. wacht nog steeds een mooie toekomst

Algemeen

In Nederland heeft de creditcard nooit echt voet aan de grond gekregen. Dat is te danken of te wijten aan ons giraal betalingssysteem. Dat is goedkoper en efficiënter dan de creditcard. Nederland is echter de uitzondering op de regel. Wereldwijd vervult de creditcard een sleutelrol in het internationale betalingsverkeer. In de wereld van de creditcard is Visa Inc. marktleider met een aandeel van pakweg 50%. De cijfers liegen er dan ook niet om. Het jaarverslag over 2017 lepelt louter imponerende cijfers op. Visa behandelde in dat jaar transacties met een totale waarde van $ 10 biljoen. Het is actief in meer dan 200 landen, waar in totaal meer dan 3 miljard visacards circuleren. Op het moment van schrijven bedroeg de marktkapitalisatie meer dan $ 320 miljard.

afbeelding 1. gemiddeld handelsvolume en koersverloop

Lees verder:

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Waardering

Waardering onderneming en aandeel:
VISA Inc. Is een waardecreërende onderneming. Het aandeel is overgewaardeerd. Bij onze berekeningen gaan we uit van de waarde van de onderneming en voor de waarde per aandeel van een vergelijkbaar aandeleninkoopbeleid in de toekomst.

Aandeleninkoop:
Voor aandeelhouders is aandeleninkoop fiscaal vaak interessanter dan winstuitkering in de vorm van dividend. Voor de onderneming is er geen verschil. In beide gevallen verlaat een bedrag de onderneming. Gedurende de laatste 10 jaar is er voor bijna $30 miljard aan aandelen ingekocht en is er $9 miljard aan dividend uitgekeerd. In dezelfde periode werd er $41 miljard verdiend.

Financiering van de groei:   
Omdat de winst over de laatste 10 jaar bijna volledig is uitgekeerd in de vorm van dividend en aandeleninkoop is de groei uit winstinhouding beperkt voor de onderneming als geheel. Dat geldt niet voor de toename van de winst per aandeel. Het aantal uitstaande aandelen nam met 20% af en de WPA navenant toe. Gedurende de laatste twee jaar nam het rentedragend vreemd vermogen met ruim $34 miljard toe en werd er voor $11 miljard aan preferent aandelenkapitaal uitgegeven.

Toelichting grafiek:

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com

Resultaten:

Kortom, Visa is een financiële speler, waar je zeker als belegger niet omheen kunt. Het is alweer 10 jaar geleden dat Visa naar de beurs ging. Sindsdien is de koers met meer dan 1000% gestegen. De resultaten over het 2de kwartaal van het gebroken boekjaar 2017/2018 bevestigen het beeld van een bedrijf dat van wanten weet en dat derhalve aantrekkelijk is voor beleggers. Betaalvolumes stegen met 11% naar een waarde van $ 1,99 biljoen. De omzet steeg met 13% naar een bedrag van $ 5,07 miljard. De nettowinst explodeerde van $ 430 miljoen in 2017 naar $ 2,61 miljard. De winst per aandeel tenslotte steeg van $ 0,18 naar $ 1,11. De uitkomst lag royaal boven de marktverwachting van $ 1,02.

Om de feestvreugde onder beleggers verder aan te wakkeren, verhoogde Vis ook nog eens de verwachtingen voor het hele jaar. De winst per aandeel zal dit jaar toenemen met een percentage tussen 25% – 30%. De hogere verwachtingen zijn deels toe te schrijven aan het WK in Rusland, maar ook aan hogere olieprijzen. Klanten aan de pomp zijn daardoor duurder uit.

Vooruitzichten
Resultaten uit het verleden vormen echter geen garantie voor de toekomst. Op het eerste gezicht ziet de toekomst van Visa er goed uit. Het bedrijf heeft een dominante marktpositie en de zogeheten barriers of entree zijn hoog. Dat wil zeggen dat het voor nieuwe concurrentie moeilijk is om zich in dit segment van het betalingsverkeer een positie te verwerven. Het opzetten van een eigen netwerk is heel kostbaar en het winnen van het vertrouwen van de consument en het bedrijf is een tijdrovende bezigheid. Toch is de positie van Visa niet onaantastbaar. In de afgelopen jaren is Visa enkele malen in botsing gekomen met grote klanten die van mening zijn dat de dienstverlening te duur is.

Voorlopig heeft Visa de boot weten af te houden, maar een ontevreden klant gaat op zoek naar alternatieven en die dienen zich nu al aan. Ontwikkelingen als the Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie en Big Data-analyse hebben al de basis gelegd voor een digitale disruptie van het huidig betalingssysteem. Nieuwkomers als het Nederlandse Adyen zagen nadrukkelijk aan de poten van de gevestigde financiële orde.

Visa is zich bewust van deze dreigingen en probeert die op verschillende manieren het hoofd te bieden. Het werkt samen met startups en fintechbedrijfjes om zelf nieuwe technologieën te ontwikkelen. Ook zoekt het samenwerking met de reuzen van het Internet, zoals Amazon en Alibaba. Die hebben het vaste voornemen om ook een financiële dienstverlener van formaat te worden. Visa moet wel. In de nabije toekomst zal de rol van de smartphone ook in het betalingsverkeer alleen maar verder toenemen. Dat geldt beslist voor de groeimarkt bij uitstek, Asia Pacific. Van de 1,9 miljard Internet bezoekers, doen 1,3 miljard bezoekers dat via de smartphone. Ook in termen van betaalvolumes is Asia Pacific een potentiele groeimarkt. De huidige waarde bedraagt $ 11 biljoen, maar 55% van de transacties geschieden nog steeds cash of met cheques. In Zuidoost-Azië is het beeld hetzelfde. Het totale betaalvolume heeft een waarde van $ 1,3 biljoen, waarvan 76% in de vorm van cash en cheques. Visa ziet hier enorme mogelijkheden voor het promoten van digitaal betalen.

Door Cor Wijtvliet en Syb van Slingerlandt

De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , ,