Analyse: Volgt McDonald’s de koersval van IBM?

In eerdere artikelen wezen wij erop dat IBM alle winst de laatste jaren uitkeert in de vorm van dividend en inkoop van aandelen. Door inkoop van aandelen neemt de winst per aandeel voor resterende aandeelhouders wel toe. Maar als je alle winst uitkeert, dan sta je als bedrijf in feite stil. Dat zagen we woensdag weer bij de presentatie van de kwartaalcijfers. In reactie hierop zakte de koers 7,6%. McDonalds kan hetzelfde lot ondergaan.

Topbelegger Warren Buffett bouwde niet voor niets zijn belang in IBM onlangs af. Dat deed hij eerder met zijn belang in McDonalds. De fastfoodketen keert de laatste jaren ook alle winst uit in de vorm van dividend en inkoop aandelen.

Stel je voor dat de eigenaar van het eerste restaurant waar hij 100 in heeft geïnvesteerd altijd alle winst had uitgekeerd. Ja, dan stond er nu nog steeds maar één restaurant. Als dit restaurant ook nog eens 20 per jaar oplevert, dan heeft hij ieder jaar een prachtig inkomen hieruit genoten.

Waar Buffett als lange termijn belegger naar kijkt is wat je met ingehouden winsten kan doen. Als je die 20 winst jaarlijks herinvesteert in nieuwe restaurants, dan krijg je inderdaad een keten zoals McDonalds. Maar als er een moment komt dat een onderneming geen mogelijkheid meer ziet om winsten winstgevend te herinvesteren en daarom alle winst uitkeert, moet je als belegger afscheid nemen. Ook als de onderneming je nog een aantal jaren aan de praat houdt met een jaarlijkse toename van de winst per aandeel door aandeleninkoop. Toename van de winst per aandeel zegt in dat geval niets over hoe het met de onderneming gaat en kan je als belegger op het verkeerde been zetten.

De interactive site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt voor een beperkte tijd ook voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Door Syb van Slingerlandt

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.comDe informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 19 APRIL 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , , , , ,