Arcadis op zijn Buffetts

Jonge mensen die een goed pensioen willen opbouwen, doen er verstandig aan prachtige ondernemingen voor een redelijke prijs te kopen. En dan mee te rijden op de rug van de ondernemer zolang hij voor ons goed geld verdient. Ditmaal kijken we of Arcadis hiervoor in aanmerking komt.

Arcadis is een advies-, ontwerp-, projectmanagement en ingenieursorganisatie op het gebied van infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Verder ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert ARCADIS projecten voor bedrijven en overheden. Van de bruto omzet wordt ongeveer een kwart behaald in het segment Infrastructuur, een derde in het segment milieu, zo’n 15% in water en de rest met gebouwen. Het bedrijf is actief in meer dan zeventig landen en heeft wereldwijd 28.139 (jaareinde 2014) medewerkers.

Samen met de Nederlandse Buffetteers Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl hebben we Arcadis geselecteerd als kandidaat voor een belegging op lange termijn, en met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Goed winstgevend

Wij volgen Arcadis sinds 1984. In de laatste 30 jaar werd nooit verlies gerapporteerd, sterker nog, er werd in het minste jaar nog altijd 9,6% verdiend op ingebracht kapitaal en ingehouden winsten (=Rentabiliteit Eigen Vermogen). De gemiddelde REV bedroeg over de laatste 30 jaar 13,9%, de laatste 10 jaar 14,2% en de vijf jaar voorafgaand aan de crisis 16,7%. De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV van 16,5%.

Groei door acquisities

De laatste 10 jaar werd €817 mln. betaald aan goodwill, waarvan €335 mln. in 2014. Arcadis heeft blijkbaar een goede hand met overnames, want er is door accountants vooralsnog niets op de betaalde goodwill afgeboekt. In dezelfde periode werd voor €478 mln. aan aandelen uitgegeven. Wij zijn altijd voorzichtig na een belangrijke overname (Hyder consulting PLC, Callison, inProjects en Franz in 2014). Vaak wordt te veel betaald en wordt te makkelijk gedacht wordt over de inpassing in de bestaande organisatie.

Dividendbeleid

Arcadis heeft als beleid 30-40% van het netto bedrijfsresultaat als dividend uit te keren. Het management kan besluiten tot een keuze dividend. De laatste 10 jaar werd 43% van de winst als cash dividend uitgekeerd en werd dus 57% aan het eigen vermogen toegevoegd.

Waarderingsgrafiek in cijfers

Onder de waarderingsgrafiek van Arcadis op de site www.vanslingerlandt.com vindt u een regel: “Grafiek in cijfers”. Door deze te activeren ziet u hoe de grafiek rekenkundig is opgebouwd. Omdat Arcadis met een REV van 16,5% meer verdient dan de 7,5% kosten van kapitaal, wordt waarde toegevoegd ( groen oplopende waardelijn). In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat een onderneming zijn winstgevendheid 10 jaar kan vasthouden ( vuistregel 10 keer de winst). Voor de berekening van de waarde van het aandeel gaan wij er ook van uit dat Arcadis zijn winstgevendheid (REV=16,5%) 10 jaar kan vasthouden. Houdt Arcadis deze REV bv 20 jaar vast dan is het aandeel €60,66 waard. Wij hanteren een stevige veiligheidsmarge en kopen alsof Arcadis zijn REV minder dan 4 jaar vasthoudt.

   

Foto: Invest4You

Selectiecriteria

Arcadis voldoet aan nagenoeg al onze selectiecriteria. Wij zijn altijd een beetje voorzichtig na een belangrijke overname (Hyder consulting PLC, met bijna 5000 nieuwe medewerkers).

Op het gratis toegankelijke deel van de vanSlingerlandt site vindt u de waarde van Arcadis becijferd op  €41,50 per aandeel bij een huidige beurskoers rond €24,-. Bij die koers is de kans op permanent vermogensverlies nagenoeg nihil. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de koers na aankoop alleen maar omhoog gaat. Wel dat de lange termijn beleggingsresultaten de winstgevendheid van Arcadis volgen.

Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Arcadis opgesteld.

Conclusie van het panel

Arcadis is een prachtige onderneming geschikt als belegging voor de lange termijn. Het panel raadt aan de halfjaarcijfers per 29 juli af te wachten gezien de recente overname van Hyder consulting. Bij een gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding rond de huidige koers van €24,-.

Volgende keer: Stef (Frankrijk)

Hoe vind ik prachtige ondernemingen?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffettte lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail