Belast je dalski!

Het is een tegennatuurlijke beweging. Als je je dalski belast en je gewicht in de vallijn naar beneden gooit dan is de kans op vallen minimaal. Kiezen voor een schijnzekerheid door je gewicht krampachtig naar de berg te draaien leidt doorgaans tot valpartijen. Zo ook met beleggen.

Beleggen in aandelen die het vorig jaar goed hebben gedaan.
Dat is een vaak toegepaste strategie, zeker door beleggers die zich laten leiden door technische analyse.
Zoals de koerspagina van Aalberts laat zien kan je het beste beleggen in aandelen die het niet goed hebben gedaan (laagste koers Aalberts in 2009 €3,30). Van belang is wel de lange termijn ontwikkeling van de koers te bekijken. De gemiddelde koers van Aalberts gaat omhoog van €6,54 in 2004 naar ruim €24,- eind 2014. Het Eigen Vermogen Per Aandeel (EVPA) ging in die zelfde periode omhoog van €5,74 naar €11,96 eind 2013. En op ieder euro ingehouden winst werd de laatste 10 jaar gemiddeld 12% verdiend(=Rentabiliteit Eigen Vermogen).

Bij TMG (zie koerspagina) zien we een andere ontwikkeling. Weliswaar ook grote koersschommelingen. In 2012 noteerde TMG laag €6,60 en in 2013 hoog €15,10. De gemiddelde koers in 2004 bedroeg €18,12 en eind 2014 minder dan €6,00. Het EVPA bedroeg eind 2004 €13,23 en eind 2013 €14,22. En de REV bedroeg de laatste 10 jaar 1,4%.

Let op de toe-/afname van het Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen van een onderneming neemt toe door winstinhouding en emissies en neemt af door verliezen en dividenduitkeringen. Blijft het EVPA en winstgevendheid min of meer gelijk dan zullen koersen alleen op en neer gaan. Neemt het EVPA toe dan zullen bij gelijkblijvende winstgevendheid koersen ook op en neer gaan maar wel rond een opgaande waardelijn van het EVPA.
Als je niet beschikt over een perfecte timing dan is het een prettige gedachte dat bij een onderneming als Aalberts een foute timing gecorrigeerd wordt door toename van de waarde van het EVPA.

Winst nemen.
Het is een vrij natuurlijke reactie om aandelen waarop je in korte tijd een behoorlijk koerswinst hebt gemaakt te verkopen. Want van winst nemen is nog niemand armer geworden. Nou dat is maar heel betrekkelijk. In 2004 noteerde ASML €10,29 laag om het jaar daarna te stijgen naar €17,12. Vaak ontstaat er hoogtevrees en besluiten beleggers hun winst te pakken. Het aandeel ASML noteerde gemiddeld iets meer dan €13,00 in 2004 en eind 2014 €89,00. Het EVPA nam toe van €3,66 eind 2004 tot €16,69 eind 2013. Door de bijzonder hoge winstgevendheid (op ieder euro ingehouden winst werd de laatste 10 jaar ruim 22% verdiend) was op de beurs iedere ingehouden euro winst gemiddeld €3,25 waard.

Geen verlies nemen op aandelen die onder water staan.
Beleggers zijn geneigd aandelen pas te verkopen als ze hun aankoopprijs minimaal goedmaken.
Bij een onderneming als AIR France-KLM kan je dan moeilijk komen te zitten. In 2011 noteerde het aandeel nog €15,30 om daarna te zakken naar €8,00 eind 2014. Het EVPA bedroeg eind 2004 €18,58 en eind 2013 €12,28. De laatste 10 jaar werd op iedere ingehouden euro winst gemiddeld 4,19% verlies gemaakt. Dus het EVPA en de waarde ervan nemen alleen maar af en dan is het lang wachten/hopen.

Laat je niet op het verkeerde been zetten.
Als je een aandeel koopt dan koop je in feite een stukje van een winstbron. Laat je niet leiden door korte termijn koersontwikkelingen maar laat je leiden door de winstontwikkeling en groei van de winstbron. Voor een prachtige winstbron als ASML betaal je als je met koers/winstverhoudingen rekent veel te veel maar als je naar toekomstige kasstromen kijkt niet. Voor ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn betaal je normaal gesproken voor iedere ingehouden euro winst meer dan één euro en dat lijkt duur. Laat je echter niet op het verkeerde been zetten door ondernemingen te kopen die langere tijd voor minder dan één euro per euro ingehouden winst te koop zijn.
Op de site www.vanslingerlandt.com wordt de waarde van een onderneming berekend op basis van toekomstige kasstromen. Ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn zijn meer waard dan het bedrag aan aandelenkapitaal plus ingehouden winsten. En ondernemingen die slecht presteren minder.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail