UNILEVER en het achtste wereldwonder.

Op de lange termijn is iedereen dood. Met recht een dooddoener die je als lange termijn vaak genoeg om je oren krijgt. Toch is het bedrijf Unilever al meer dan 100 jaar oud en leven er nog steeds nazaten van de eerste aandeelhouders. Je zal maar een pakket aandelen Unilever erven, dat meer dan 100 jaar geleden is gekocht. Net als veel andere ondernemingen kijkt ook Unilever naar hoe de wereldbevolking er in 2050 uit zal zien.
De langetermijnstrategie van Unilever om in 2050 maatschappelijk en financieel nog springlevend te zijn hangt daarmee samen. En mocht je zelf de 2050 niet halen, dan zijn je erfgenamen hoogstwaarschijnlijk uiterst gelukkig met een pakket aandelen Unilever.
Met het “Sustainable Living Plan” ( geïntroduceerd door Unilever in 2010) zijn de volgende doelen gesteld.
verdubbeling van de omzet in 2020,
verkleining van de milieuvoetafdruk, en
vergroting van de maatschappelijke invloed.

EINSTEIN
Het rekensommetje waarbij rente over rente verdiend wordt noemde Einstein het 8ste wereldwonder. En dat is precies wat je ziet bij mooie ondernemingen. Unilever verdiende de laatste 30 jaar gemiddeld 15% op het eigen vermogen (=aandelenkapitaal plus ingehouden winsten), en van de winst werd gemiddeld 50% uitgekeerd.
Dus als je op €100,- 15% verdient en je keert daarvan 50% uit dan heb je na een jaar €7,50 in je handje en is €100,- toegenomen tot €107,50 en zo verder.
Op basis van dit rekensommetje is een verdubbeling van de omzet Unilever in 2020 ten opzichte van 2010 goed haalbaal. Maar nu komt het: in 2050 levert dit sommetje een vermogen op van bijna €2000,-, een toename met een factor 20. Dat noemde Einstein het 8ste wereldwonder. Als aandeelhouder moet je daar ook nog eens een kleine €1900,- aan dividend bij optellen. Jammer voor ons dat we maar zo’n 85 jaar oud worden, anders zou ik me helemaal niet meer druk maken om koersen.

EINSTEIN EN BETER
Iedere ingehouden euro winst van een onderneming die meer dan gemiddeld winstgevend is, is meer dan een euro waard en daarom is de beurs bereid daarvoor ook meer dan één euro te betalen. Zo ook voor Unilever. Gedurende de laatste 30 jaar was iedere ingehouden euro winst van Unilever op de beurs gemiddeld iets meer dan 2 euro waard. Dat betekent dat het vermogen van €2000,- in 2050 een beurswaarde heeft van zo’n €4000,-. Tel daar de €1900 dividend bij op en je komt op een bedrag van bijna €6000,-, ofwel een toename met een factor 60. Is dat een goede deal or what?

WAT IS UNILEVER WAARD?
Daar zijn de geleerden het niet over eens. Volgens een aantal onder hen zit alle informatie over de toekomst in de beurskoers en is dat de waarde. Puur theoretisch is de waarde gelijk aan wat Unilever in de toekomst gaat verdienen, teruggerekend naar nu. De daarvoor benodigde glazen bol hebben we helaas niet. Toch kunnen we wel een waarde berekenen waarbij de kans op permanent vermogensverlies minimaal is. De factoren die bepalend zijn voor de waarde van Unilever zijn:

de hoogte van de meer dan gemiddelde winstgevendheid,
het aantal jaren van de meer dan gemiddelde winstgevendheid,
het deel van de winst dat wordt uitgekeerd,
de rentefactor waarmee toekomstige winsten teruggerekend worden naar nu.

Het rekenmodel bij Unilever biedt de mogelijkheid verschillende waarden van deze variabelen in te brengen. Het zal duidelijk zijn dat de berekende waarde van Unilever toeneemt naarmate de periode van meer dan gemiddelde winstgevendheid langer wordt genomen, en de veiligheidsmarge navenant afneemt. Teruggerekend vanuit de huidige koers van Unilever gaat de beurs uit van een groei van meer dan gemiddelde winstgevendheid voor een periode van zo’n 20 jaar. Aan u de keus het aandeel in portefeuille te houden. Warren Buffett één van de meest succesvolle beleggers kent zogenaamde “permanent holdings”, dat zijn aandelen die hij nooit zal verkopen wat de koers ook moge doen. Unilever is er zo een. Heeft u Unilever nog niet in portefeuille, dan is het zinvol een behoorlijke veiligheidsmarge te hanteren. Wij hanteren een periode van maximaal 10 jaar van meer dan gemiddelde winstgevendheid.

Facebooktwitterlinkedinmail