Clubs

Beleggingsclubs

In clubverband beleggen is niet alleen gezellig maar je leert ook veel van elkaar.
In 2021 zijn twee beleggingsclubs begonnen met het maken van bedrijfsanalyses van de “100 mooiste” bedrijven in de vS database. Deze clubs komen maandelijks in videosessies bijeen. Na wat wennen aan de filosofie, aan elkaar en het gebruik van het rekenmodel maken deze speciale beleggingsclubs nu prachtige bedrijfsanalyses en behalen ze mooie resultaten.

Nieuwe beleggingsclubs

Wij willen het aantal beleggingsclubs dat analyses en updates van bestaande analyses maakt en toegang heeft tot elkaars analyses uitbreiden. Beleggingsclubs die daarvoor kwalificeren krijgen een  gratis abonnement op de “100 mooiste”.
Het normale abonnement op de “100 mooiste” is er vooral voor (te vormen) beleggingsclubs waarbij maximaal 10 leden tegelijk en individueel toegang hebben tot de “100 mooiste” inclusief de door de speciale beleggingsclubs gemaakte analyses.
Voor meer informatie over de werkwijze van de clubs en het gratis abonnement kunt u een mail te sturen naar info@vanslingerlandt.com onder vermelding “Nieuwe beleggingsclubs”.

De “100 mooiste” bedrijven

Zoals uiteengezet bij onze beleggingsfilosofie zijn wij alleen geïnteresseerd in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn. Deze hebben we in eerste instantie geselecteerd op basis van gerapporteerde cijfers in databases van de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens hebben we de jaarrekeningen van de geselecteerde bedrijven opgevraagd en onze selectie daarop verder aangepast.

Standaardformaat analyses van de beleggingsclubs

Voor de analyses hanteren de clubs een standaardformaat, met daarin:

  • een korte beschrijving van de business
  • een SWOT analyse
  • spreiding aandelenbezit
  • selectiecriteria
  • de waarde van de onderneming
  • de veiligheidsmarge bij aankoop

De belangrijkste vraag na een eerste analyse is of de clubleden het betreffende bedrijf sowieso in hun portefeuille zouden willen hebben. Denk daarbij ook aan ratings zoals ESB (Environmental, social and coporate governance).

Gegevens worden informatie door ordening

Sluitstuk van de analyse is een screenshot van de interactieve werkgrafiek op de vS site met daarin gekwantificeerd de toekomstige Rentabiliteit Eigen Vermogen, Dividend pay out ratio, periode van meer dan gemiddelde winstgevendheid, disconto factor en voor zover van toepassing de invloed van de inkoop van aandelen.
De analyses worden opgeslagen op de vS site en zijn toegankelijk voor de leden van clubs die de analyses maken en voor abonnees op de “100 mooiste”.

Vinger aan de pols

De in de analyses berekende koop- en verkoopprijzen van de “100 mooiste” worden op de vS site continu opnieuw berekend op over-/onderwaardering door vergelijking met beurskoersen. Het aantal selectiecriteria waaraan voldaan wordt eveneens door de clubs doorlopend geupdate en vermeld bij de betreffende bedrijven in de stockselector.

Portefeuille model

De clubs hanteren een portefeuille model gebaseerd op een papieren portefeuille en/of een werkelijke portefeuille. Individuele leden kunnen een afwijkende portefeuille opbouwen. Het model van de standaardportefeuille is op verzoek beschikbaar voor de clubs.

Beleggingsresultaat (koers +dividend) van de clubs