Beter Bed, Airbnb + mooi dividend

Doelstelling van Beter Bed is om onder voorwaarden tenminste 50% van de netto winst uit te keren. Dat gebeurt in de vorm van een interim dividend na publicatie van de derde kwartaalcijfers en een slotdividend. De uitkering van het dividend mag er niet toe leiden dat de solvabiliteit van de onderneming lager is dan 30%.

Beter Bed is een onderneming met 1.159 filialen eind 2015 onder verschillende winkelformules. Het bedrijf verkoopt bedden en aanverwante artikelen in verschillende landen.

Foto: Eigen tabel

Beter Bed gaat in december 1996 naar de beurs

Onze cijfers gaan terug tot 1993. De omzet omgerekend in euro’s nam toe van €26mln. in 1993 tot €66mln. in 1996, en de winst van €2.1mln. tot 5.1mln. Gemiddeld werd 40% van de winst uitgekeerd. In 2001 bedraagt de omzet €239 mln. en de winst €11mln. In 2002 wordt er een verlies geleden van 1.6mln. In de periode 1997-1999 volgen een paar belangrijke acquisities mede gefinancierd door uitgifte van aandelen. Eind 2015 staat er geen goodwill meer op de balans.

Cijfers over de laatste 10 jaar en prognoses van de winst per aandeel

De laatste 10 jaar wordt op iedere ingehouden euro winst gemiddeld 17,5% winst gemaakt (=rentabiliteit eigen vermogen) en wordt ruim 84% van de winst als dividend uitgekeerd. Consensusprognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV van 18 en 20% voor 2016 en 2017. Het beleggingsresultaat (koersappreciatie plus dividenden) over de periode 2006-2015 bedraagt gemiddeld per jaar 13,65%. De gemiddelde koers bedroeg in 2006 €17,39 en in 2015 €19,83

Organische groei laag door hoge dividenduitkering

Beter Bed heeft de laatste 10 jaar ruim 84% van de winst uitgekeerd en dus maar 16% ingehouden voor groei. De omzet steeg van €320mln. in 2006 tot €385mln. De netto winst nam zelfs iets af van €23.8mln. in 2006 tot €22.6 in 2015. Het eigen vermogen per aandeel nam toe van €5,29 eind 2006 tot €6,87 eind 2015.

Wat is Beter Bed waard?

Op onze interactieve site berekenen wij een waarde per aandeel Beter Bed van €23,94. Wij gaan daarbij uit van een lange termijn REV van 20,0% en een dividend pay out van 84,3%. Voorts rekenen wij met 10 jaar meer dan gemiddelde winstgevendheid en een minimale vergoeding voor aandeelhouders van 7% gezien de hoge dividenduitkering en lage rentestand.

Foto: Eigen grafiek

De groene oplopende lijn laat zien dat Beter Bed een waardecreërende onderneming is (er wordt meer verdiend (REV 20%) dan een normaal te achten vergoeding (in dit geval 7%) voor het kapitaal van aandeelhouders.

Met een door ons berekende waarde van €23,94 en een koers van €20,30 (groene stippellijn) is Beter Bed ondergewaardeerd met een berekend gemiddeld jaarlijks toekomstig rendement van 8,8%. Omdat wij een behoorlijk ruime veiligheidsmarge hanteren bij aankoop, is Beter Bed voor ons op dit moment te duur.

Free float

Volgens opgave van Beter Bed bevindt zich ruim 84% van de aandelen in vaste handen. Bij de huidige koers betekent dit dat €70mln. vrij verhandelbaar is.

Waardering Beter Bed door ons panel

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is Beter Bed beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Beter Bed opgesteld. Deze analyse is op http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/beterbed/ beschikbaar.

Conclusie van het panel: Beter Bed is een ondergewaardeerde waardecreërende onderneming uitermate geschikt voor beleggers op zoek naar dividendrendement, en kan bij de huidige koers worden aangehouden. Op dit moment voldoet Beter Bed echter niet aan alle selectiecriteria van het panel nodig om tot koop te besluiten.

De interactieve site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.

Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Facebooktwitterlinkedinmail