BMW, in een eeuw van €2500 naar €50 miljard

Eind 2016 bedroeg het eigen vermogen van BMW €50 miljard. Over een langere periode heeft BMW laten zien gemiddeld zo’n 15% op iedere euro ingehouden winst te verdienen en van de winst werd gemiddeld zo’n 30% uitgekeerd. Op basis van deze gegevens komen we op een startkapitaal van BMW in 1916 van €2500,-.

De familie Quant

Günter Quant ( 1881-1954) nam begin vorige eeuw een belang in de opkomende automobielfabrieken Daimler Benz en BMW. De familie Quant heeft eind 2016 een belang in BMW van bijna 50%. Over 2016 is een dividend voorgesteld van €2,3 miljard. Het totaal door ons berekende bedrag dat in 100 jaar aan dividend werd uitbetaald bedraagt €23,7 miljard. De familie Quant behoort tot de rijkste families van Duitsland.

Onze beleggingsfilosofie

Wij zoeken ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn en die niet te veel dividend uitkeren. BMW is op zo’n onderneming en wij verwachten dat dat in de toekomst ook het geval zal zijn. Daarnaast is BMW ook nog eens voor een redelijke prijs te koop.

De toekomst

De NUMBER ONE NEXT strategie is gericht op een optimale combinatie van winstgevendheid, groen rijden en innovatie.

Waardering BMW

Foto: Invest4you
De laatste 10 jaar werd 13,5% verdiend op iedere ingehouden euro winst (=Rentabiliteit Eigen Vermogen). De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een vergelijkbare REV. Bij onze berekeningen van de waarde van het aandeel BMW gaan wij uit van een REV van 13,5%, en een dividend payout van 30%. De door ons berekende waarde per aandeel bedraagt €147,-. Omdat wij inschattingsfouten kunnen maken hanteren wij een stevige veiligheidsmarge en hanteren een prijs waarvoor wij willen kopen van maximaal €86,-.
Conclusie: BMW is een prachtige onderneming om in portefeuille te hebben. Aan onze selectiecriteria wordt voldaan. De financiering lijkt scherp maar dat hangt samen met de leaseactiviteiten van BMW. Verder is het aandeel voor een redelijke prijs te koop.

Beoordeling BMW door ons panel

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, accountant, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is BMW beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over BMW opgesteld.
Opinie van het panel: BMW past bij een koers van €86,- (of minder) prima in de portefeuille van de lange termijn belegger. Grootste punt van onzekerheid ziet het panel in de transitie naar volledig autonome auto’s.
Op de interactieve site is BMW tijdelijk gratis toegankelijk. Beleggers kunnen voor een eigen waardeberekening daar zelf gegevens inbrengen zoals winst per aandeel, lange termijn REV, dividend payout en discontovoet.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt over 2016 20,8% en sinds 1 juni 2015 49%.

Neem nu een abonnement op de database om toegang te krijgen tot alle aandelen:

Facebooktwitterlinkedinmail