Brunel op zijn Buffetts

In eerdere DFT artikelen lieten we zien waarom jonge mensen beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Bij een ‘buy-and-hold’-strategie worden prachtige ondernemingen voor een redelijke prijs gekocht. Ditmaal hebben we ons oog laten vallen op Brunel.

Hoe bereken je de waarde?

In theorie is dat eenvoudig. Een bakker investeert zeg €10.000,- als hij met zijn eerste winkel begint. Van de winsten die hij maakt keert hij af en toe bedragen uit voor zijn hobby’s (=dividenduitkering) en de rest investeert hij in nieuwe winkels. Als hij 65 is verkoopt hij zijn winkels voor €100.000,-. De theorie zegt nu dat die eerste €10.000,- een waarde heeft van €100.000,- plus de uitgekeerde bedragen, teruggerekend naar het moment waarop €10.000,- werd geïnvesteerd.    

Wij berekenen de waarde van een onderneming gebaseerd op een vergelijkbaar waarderingsmodel van de professoren Miller en Modigliani.

Waarom 40% onder de waarde kopen?

Omdat wij inschattingen moeten maken van de toekomst, hanteren wij een veiligheidsmarge. Van belang is in eerste instantie een prachtige onderneming te selecteren. Daarna berekenen wij op basis van ons waarderingsmodel de waarde van die onderneming. En een prachtige onderneming waar je ook nog eens niet te veel voor hebt betaald, zorgt voor mooie lange termijn beleggingsresultaten. Wij zijn bereid een onderneming te kopen als we die voor 40% onder de door ons berekende waarde kunnen kopen. Daarmee is ook de kans op permanent vermogensverlies door mogelijke fouten in onze waardeberekening minimaal.

Bij Brunel wordt goed geld verdiend!

Detacheerder Brunel verdiende op iedere door aandeelhouders, in de vorm van aandelenkapitaal of ingehouden winsten, toevertrouwde middelen gemiddeld 15,95% over de laatste 20 jaar en 18,21% over de laatste 10 jaar. Consensusprognoses voor 2015 en 2016 vertalen zich in 13% resp. 14%. Zo’n 50% van de winst werd uitgekeerd.

De laatste 10 jaar laten de bedrijfsresultaten een stabiel beeld zien, dit in tegenstelling tot de 10 jaar daarvoor. Brunel heeft nagenoeg geen rentedragende schulden. 

Brunel is geschikt als belegging

Samen met de Nederlandse Buffetteers Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl hebben we Brunel geselecteerd als kandidaat voor een belegging op lange termijn. En met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een it-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Op het gratis toegankelijke deel van de vS site vindt u de waarde van Brunel becijferd op circa €25,- per aandeel terwijl de huidige beurskoers ongeveer €17,- bedraagt.   

Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Brunel opgesteld. Deze analyse is hier beschikbaar.

Conclusie van het panel:

Brunel is een prachtige onderneming, geschikt als belegging voor de lange termijn. Gezien de  gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding tot €14,30.

Volgende keer: Alten( Frankrijk).

Hoe vind ik koopwaardige bedrijven?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n vier per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffett’ te lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar gesteld.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail