Colruyt op zijn Buffetts

In eerdere DFT artikelen lieten we zien waarom jonge mensen beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Wij rijden graag mee op de rug van de ondernemer zolang hij voor ons goed geld verdient. Ditmaal kijken we of de Belgische supermarktketen Colruyt een interessante belegging is.

Colruyt is een Belgische supermarktketen met roots in Lembeek, dicht bij Halle. De keten wil zich van de concurrentie onderscheiden door zijn no-nonsenseaanpak en door de laagste prijzen te garanderen. Colruyt richt zich vooral op gezinnen met kinderen. De winkelketen draagt de naam van de oprichter van het familiebedrijf Franz Colruyt. Colruyt is in 1965 in Brussel opgericht onder de naam Discount. In 1976 werd de keten Colruyt, de huidige naam. Colruyt maakt deel uit van de Colruyt groep, een Belgische multinational die actief is in groothandel en uit de Colruyt-supermarkten gegroeid is.

Waardering

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Winstgevendheid

Wij relateren het netto bedrijfsresultaat aan het bedrag dat door aandeelhouders is ingebracht in de vorm van kapitaal en ingehouden winsten (=Rentabiliteit Eigen Vermogen). Wij volgen Colruyt sinds 1986. De REV bedraagt sindsdien gemiddeld 24,7% per jaar, en de laatste 15 jaar 25,0%. Alleen de laatste twee jaar werd met 18,8% en 19,6% minder dan 20% verdiend. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende twee jaar vertalen zich in een REV van 21% en 19%.

Dividendbeleid

Colruyt kent een geschiedenis van een gelijkblijvend of stijgend dividend per aandeel. Over de laatste drie boekjaren werd €1,- per aandeel uitgekeerd. Het pay-out percentage bedroeg ruim 42% over de laatste 10 jaar.

Onderstaande waarderingsgrafiek is interactief . De grafiek wordt geactiveerd door op de van Slingerlandt site op de onderneming Colruyt te klikken.

Foto: Invest4You

 

Selectiecriteria en waardering

Colruyt voldoet aan nagenoeg al onze selectiecriteria. Voor de waardering gaan we uit van een lange termijn REV van 20%, een dividend pay-out% van 42,42%. Toekomstige kasstromen rekenen we terug met een rentefactor (=disconto) van 7%. Omdat wij een veiligheidsmarge van zo’n 40% hanteren bij het berekenen van onze koopprijs is Colruyt voor ons pas echt goedkoop bij een koers van €37,40.

Bij die koers is de kans op permanent vermogensverlies nagenoeg nihil. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de koers na aankoop alleen maar omhoog gaat. Wel dat de lange termijn beleggingsresultaten de winstgevendheid van Colruyt gaan volgen.

Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Colruyt opgesteld.

Conclusie van het panel:

Colruyt is een prachtige onderneming geschikt als belegging voor de lange termijn. Het panel plaatst enigszins vraagtekens bij de lange termijn vooruitzichten gezien de ontwikkelingen op het gebied van online winkelen en thuisbezorging. Bij een gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding rond de koers van €37,40.

Volgende keer: Stern

Hoe vind ik prachtige ondernemingen?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffettte lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail