De belangrijkste vraag op de AVA

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld hoeveel van de winst als dividend wordt uitgekeerd. Onze vraag tijdens die vergadering is steevast: wat denkt het management te gaan verdienen op de winst die niet wordt uitgekeerd?

Waarom is die vraag belangrijk?

In feite ontstaan er twee geldstromen bij een winstverdeling. Winst die in de vorm van dividend de onderneming verlaat en daarbuiten een opbrengst moet gaan zoeken, en niet uitgekeerde (ingehouden) winst die wordt toevertrouwd aan het management van een onderneming. Historisch is vastgesteld dat ingehouden winsten op lange termijn zo’n 9% (3% rente +6% risicopremie) moeten opbrengen. Dit is ook terug te vinden in gemiddelde beurskoersen. De beurswaarde van een euro ingehouden winst waarmee het management 9% verdient bedraagt doorgaans zo’n één euro. Lukt het om met één euro 18% te verdienen dan heeft een ingehouden euro een beurswaarde van 2 euro, en bij 4,5% een halve euro.      

Winstinhouding verdient vaak voorkeur

Als je alle winst uitkeert dan groei je dus niet, maar je krijgt als aandeelhouder wel heel veel dividend binnen. Hieronder een opstelling waarbij verondersteld wordt dat een bedrag van 100 jaarlijks met 18%, 9% cq 4,5% toeneemt en waarvan 0% cq 50% wordt uitgekeerd.

Foto: Syb van Slingerlandt

Hierbij is  ervan uitgegaan dat een euro waarmee 18% verdiend wordt 2 euro waard is, bij 9% 1 euro en bij 4,5% 0,5 euro. Uiteraard zijn er kanttekeningen te maken bij deze berekeningen, maar het algemene plaatje blijft bestaan.

Je moet als langetermijnbelegger beleggen in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn en niet te veel uitkeren. Uiteraard moet je proberen niet te veel voor zo’n onderneming te betalen. Daarna  kan je verder op de rug van de ondernemer meerijden. NB in het geval een onderneming minder dan gemiddeld winstgevend is (bv 4,5%) zie je dat de waarde toeneemt bij uitkering van dividend.

Dat is ook logisch: een euro ingehouden winst heeft een waarde van €0,50, terwijl na uitkering deze weer één euro waard is. Wij blijven liever van slecht presterende ondernemingen af ook al is het dividendrendement hoog.

Hoe zit het met aandeleninkoop?

 Voor een onderneming maakt het niets uit of zij dividend uitkeren of voor een zelfde bedrag aandelen inkopen. Het eigen vermogen neemt in beide gevallen met een zelfde bedrag af.

Voor de individuele aandeelhouder is er echter wel een verschil, 1)omdat het totaal aantal uitstaande aandelen afneemt en zijn belang in de onderneming en zijn recht op winst daarmee toeneemt, 2) omdat het management van de onderneming nu verantwoordelijk is voor de waardeontwikkeling van het toegenomen belang van de aandeelhouder in de onderneming, terwijl bij uitkering de aandeelhouder zelf de dividenden kan herbeleggen.

Verder is er vaak een fiscaal voordeel voor de langetermijnbelegger. Over dividend moet doorgaans direct belasting betaald worden terwijl over koerswinsten pas bij realisatie een minder bedrag aan belasting of helemaal geen belasting betaald hoeft te worden.

Volgende keer:

Inkoop aandelen IBM, Apple, Autozone en Polaris.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail