De Coca-Cola onder de koekjes

Lotus Bakeries wil de Coca Cola onder de koekjes zijn. Wij volgen het Belgische bedrijf sinds 2001. Na 2003 laat Lotus Bakeries prachtige cijfers zien.

Op iedere euro ingehouden winst (=Rentabiliteit Eigen Vermogen) werd in de periode 2004-2015 gemiddeld 20,1% verdiend. Helaas volgen maar weinig analisten het aandeel en zijn prognoses van de winst per aandeel voor de komende 2 à 3 jaar niet/nauwelijks voorhanden. 

Lotus Bakeries is een Belgische onderneming die wereldwijd actief is in het segment van tussendoortjes met de merken Lotus, Lotus Biscoff, Lotus Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg, Snelle Jelle, Annas, Nakd, Trek, BEAR en Urban Fruit.

Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent het Lotus merk de consument met een uniek gamma van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Binnen Lotus Bakeries staat het bouwen van merken centraal. Er wordt blijvend geïnvesteerd in marketing, R&D en productie.

Bijbenen met snelle groei

De ambitie van Lotus Bakeries om de wereld te veroveren met hun speculooskoekje begint stilaan realiteit te worden. In 2015 werden extra mensen aan boord genomen voor het uitbouwen van de sales-en marketingafdelingen en om het Lotus verhaal uit te dragen en uit te bouwen in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Centraal-Europa, de Verenigde Staten en China.

In 2015 werd ook nog eens externe groei gekocht middels 3 overnames.

De Cijfers

Eind 2003 bedroeg het eigen vermogen per aandeel (EVPA) van Lotus Bakeries €46,51 en eind 2015 €338,14. De toename van het eigen vermogen is nagenoeg geheel toe te schrijven aan winstinhouding. Eind 2003 noteerde het aandeel €60,- en op dit moment rond €1.620,-. Daarnaast werd ook nog eens €95,- aan dividend per aandeel uitgekeerd. Het grote verschil in het EVPA en de beurskoers vindt zijn oorzaak in de meer dan gemiddelde winstgevendheid en groei door winstinhouding van de onderneming. Zie hiervoor ook een eerder DFT artikel van ons.

Wat is Lotus Bakeries waard?

Op onze interactieve site berekenen wij een waarde per aandeel Lotus Bakeries van €2.178,19. Wij gaan daarbij uit van een lange termijn REV van 20,1% en een dividend pay out van 27,8%. Voorts rekenen wij met 10 jaar meer dan gemiddelde winstgevendheid en een minimale vergoeding voor aandeelhouders van 7%.

Foto: Invest4You

Met een door ons berekende waarde van €2.178,19 en een koers van €1.621,- is Lotus Bakeries ondergewaardeerd met een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,2%. Omdat wij een behoorlijk ruime veiligheidsmarge hanteren bij aankoop, is Lotus Bakeries voor ons op dit moment te duur. Wij misten Lotus Bakeries al eerder. Toen hadden we misschien moeten kijken naar de waarde na 15 jaar (€3.249,58) of 20 jaar (€4.804,14) meer dan gemiddelde winstgevendheid.

Foto: Invest4You

Waardering Lotus bakeries door ons panel

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is Lotus Bakeries beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Lotus bakeries opgesteld. Deze analyse is op DFT beschikbaar.

Conclusie van het panel: Lotus Bakeries is een prachtige ondergewaardeerde onderneming uitermate geschikt voor belegging op de lange termijn. Toch voldoet Lotus Bakeries nog niet aan alle selectiecriteria van het panel. Mogelijk zijn we te voorzichtig.

Op onze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

   

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail