De Telegraaf gok, ASML aan de prijs!

Met koersbewegingen kan je goed geld verdienen (maar ook verliezen). In 2008 kon je TMG kopen voor xe2x82xac8,86 en in 2009 verkopen voor xe2x82xac 14,80, en in 2012 was TMG te koop voor xe2x82xac6,60 en in 2013 kon je verkopen voor xe2x82xac15,10.

Bij ASML zie je op jaarbasis ook dit soort grote koersverschillen. Een belangrijk onderscheid tussen een onderneming als TMG en ASML is dat de chipmachinefabrikant eind 2005 €13,81 noteerde en eind 2014 €89,50. Dit in tegenstelling tot de moedermaatschappij van De Telegraaf, dat eind 2014 met €6,09 een stuk lager noteerde dan de €18,25 eind 2005.   

Foto: Syb van Slingerlandt

 

Management bepalend voor waarde

Hoe het management van een onderneming omgaat met de middelen die aandeelhouders toevertrouwen is bepalend voor de waarde van een onderneming. Dat geldt ook voor TMG en ASML. Jaarlijks wordt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld hoeveel van de winst wordt uitgekeerd. En veel belangrijker, welk deel in de onderneming achterblijft. Samen met het aandelenkapitaal zijn ingehouden winsten de middelen die je als aandeelhouder toevertrouwt aan het management.     

In de periode 2004-2013 ( we hebben de jaarrekeningen 2014 nog niet) werd door het management van ASML op de winsten die aandeelhouders in de onderneming achterlieten gemiddeld 22,1% per jaar verdiend. Bij TMG was dit 3,2%.

Winstinhouding

Kijk naar de toename van de kapitaalbasis van de onderneming. Het eigen vermogen van een winstgevende onderneming neemt naast emissies voor een belangrijk deel toe door winstinhouding. En als het vermogen toeneemt bij gelijkblijvende winstgevendheid, neemt de waarde van de onderneming en daarmee van de belegging ook toe.

Foto: Syb van Slingerlandt

 

Toekomstige winsten bepalend

Wij beleggen alleen in ondernemingen die in het verleden hebben laten zien meer dan gemiddeld winstgevend te zijn en waarvan we dat in de toekomst ook mogen verwachten. Bij ASML zien we een mooie maar niet consistente lange termijn winstgevendheid in het verleden. In 2001, 2002, 2003 en 2009 waren de bedrijfsresultaten negatief. Bij TMG zagen we negatieve bedrijfsresultaten in 2006 en 2008. De consensusprognoses van de winst per aandeel voor 2015 en 2016 laten zich vertalen in een winstgevendheid voor ASML van 20%, resp. 21%. Voor TMG is dit 5,2% en 7,3%.

Geld lenen kost geld (de één euro regel)

Als je geld leent tegen 4% en je verdient daarmee minder dan 4%, dan heb je een probleem. Voor conservatief gefinancierde ondernemingen geldt een vergoeding van 9% om aandeelhouders te compenseren voor rente en het extra risico dat zij lopen door te beleggen in aandelen. Bij 9% heeft iedere ingehouden euro winst een (beurs)waarde van één euro. ASML verdient ruimschoots meer dan 9%. Op basis van de consensusprognoses voor TMG is dat voor 2015 en 2016 niet het geval.

Met een koers van €90,- is iedere euro ingehouden euro winst bij ASML € 4,70 waard. Bij een koers van €5,70 is dit bij TMG €0,71 ofwel een verlies per ingehouden euro winst van €0,29.

Wat is ASML waard?

Op onze site berekenen wij een waarde per aandeel van €100,- Wij hanteren bij het kopen van een aandeel een veiligheidsmarge van ruim 40%. Voor ASML betekent dit dat we bereid zijn een aandeel te kopen voor maximaal €58,50. Daarna houden we het aandeel in portefeuille zolang de meer dan gemiddelde winstgevendheid blijft. Wij verkopen wanneer de beurs bereid is meer voor ASML te betalen dan wat het waard is.

Kwalificatie: ASML is een prachtig bedrijf geschikt als lange termijn belegging maar met inconsistente bedrijfsresultaten en behoorlijk aan de prijs.

Wat is TMG waard?

Het transformatieproces van TMG naar een sterke online organisatie gaat niet zonder slag of stoot.

L.G. van Aken was tot 1 december 2001 ceo. In de periode 1991-2000 leverde iedere ingehouden euro winst gemiddeld 13,4% per jaar op. In 2001 komt F.Th.J Arp aan het roer. 2001 gaat de geschiedenis in als één van de meest bewogen jaren van TMG. € 28,9 mln. wordt afgeboekt aan reorganisatiekosten en €27,2 mln. aan goodwill.

Per 1 januari 2005 wordt A.J. Swartjes ceo. Na jaren van besparingen en optimalisatie van bestaande activiteiten is in 2006 een flinke stap gezet richting vernieuwing en internationalisering van activiteiten. De Limburgse bedrijven worden verkocht en SkyRadio en Keesing Media Group worden gekocht. 2007 is het jaar waarin eerdere acquisities worden gestroomlijnd en geïntegreerd. Op de verkoop van het belang in SBS en Wegener wordt een resultaat behaald van €402mln. In 2008 bedragen de boekverliezen op ProSieben en Expomedia Group €324mln. en wordt € 52mln. aan reorganisatiekosten ten laste genomen.

In 2009 is in het nettoresultaat een opwaardering begrepen van het belang in ProSieben en Media AG van €56mln.

In 2010 ligt de focus op het structureel verlagen van de kosten. In het nettoresultaat zit een opwaardering ProSieben van € 37mln.

Op 16 februari 2011 treedt H.M.P.van Campenhout aan als ceo. In de periode 2012-2016 moet TMG worden getransformeerd naar een leidend crossmediaal bedrijf door acceleratie en online groei. 2012 is een transitiejaar. In 2013 wordt ProSieben verkocht met een netto-opbrengst van € 390mln. C.J.J. van Stein is ceo a.i. en per 1 juli 2014 is G.J.E. van der Snoek de nieuwe ceo.

Het is voor ons moeilijk met een dergelijk turbulent verleden tot een waardering van TMG te komen.  

TMG voldoet ook niet aan de meeste van onze selectiecriteria, en wordt met de voorlopig minder dan gemiddelde winstgevendheid alleen maar minder waard.

Kwalificatie: Op basis van de consensusprognoses 2015 en 2016 is het aandeel voorlopig nog overgewaardeerd en niet geschikt als lange termijn belegging.

Facebooktwitterlinkedinmail