Durf je beleggingsfilosofie te volgen!

Het internationale Spaanse beveiligingbedrijf Prosegur is meer dan gemiddeld winstgevend en blijft dat zelfs bij de meest pessimistische prognoses. Dankzij de recente koerscorrectie is de waardering nu aantrekkelijk. Wij laten ons niet weerhouden door de hectiek op de beurzen en nemen een belang.

We schreven in ons artikel over Prosegur op 23 december: “Op basis van consensusprognoses van de winst per aandeel, een lange termijn REV van bijna 19,5% en een dividenduitkering van 40% van de winst komen wij tot een waarde per aandeel van €7,-. Wij hanteren een stevige veiligheidsmarge bij het berekenen van een voor ons aanvaardbare, maar subjectieve, koopprijs van ruim €4,-. Let op: de gehanteerde veiligheidsmarge is niet heilig. Vertrouw ook op uw koopmanschap”.

Prosegur na koersdaling aantrekkelijk

En nu komt er een psychologisch moeilijk moment voor veel beleggers. Het aandeel kan nog verder zakken. Er is onrust op de Chinese beurs, er zijn vraagtekens bij de groei van de Chinese economie, er zijn problemen in Latijns Amerika en mogelijk gevolgen voor de economie wereldwijd als beurskoersen verder onderuit gaan. En ik weet dat als ik nu koop de koers van Prosegur in principe verder onderuitgaat. Tenminste het is me nog nooit gelukt op een laagste koers te kopen.

Niet afwijken van je beleggingsfilosofie

Je mag niet afwijken van je beleggingsfilosofie. Toch gebeurt dat maar al te vaak. Veel beleggers wisselen van fundamentele analyse naar technisch en andersom als koersen een tijdje mee- of tegenzitten. Ook Family offices raden hun klanten nog wel eens aan van vermogensbeheerder en daarmee van beleggingsfilosofie te wisselen als beleggingsresultaten niet in de pas lopen met benchmarks als de MSCI en/of AEX. Zij hebben vaak een globale kennis van bepaalde beleggingsfilosofieën en zien liever niet dat beleggingsresultaten ver afwijken van bekende indexen. Er zijn ook vermogensbeheerder die zo bang zijn om veel af te wijken van indexen dat zij zich laten leiden door de samenstelling van een index bij het inrichten van een portefeuille. Ze worden niet voor niets “indexknuffelaars” genoemd.

Samenstelling van onze portefeuille

In ons DFT artikel van 4 januari 2016 bespraken wij de samenstelling van onze portefeuille. We lieten van de aandelen in portefeuille de gestage toename van de kapitaalbasis (Eigen Vermogen Per Aandeel) door winstinhouding zien. De koers volgde uiteindelijk de waarde van de aandelen, zij het redelijk onvoorspelbaar in de tijd. In de periode 2004-2015 lag ons beleggingresultaat per jaar gemiddeld 5,8 procentpunt hoger dan de AEX, maar op jaarbasis presteerden we af en toe duidelijk minder dan de AEX.

Wij laten hieronder de toename van de EVPA van Prosegur zien en de slotkoersen per jaar. 

Foto: Syb van Slingerlandt

Waardering

Uitgaande van de kapitaalbasis eind 2014 en de prognoses van de winstgevendheid voor de komende jaren komen wij tot een waardering per aandeel van €7,- en zijn wij bereid te kopen rond €4,- en zijn we daar dan ook mee begonnen. Pas wanneer de beurs bereid is Prosegur voor meer dan wat het waard is te kopen, verkopen wij en ook als niet meer voldaan wordt aan onze selectiecriteria

Zie onderstaande grafiek en het gratis toegankelijke deel van de site voor de waardering van Prosegur

Foto: Syb van Slingerlandt

Klik hier voor vergroting.

Samenvatting

  • Wij houden ons strak aan onze beleggingsfilosofie, ook al lopen wij daarmee uit de pas met indexen
  • We zijn begonnen met het kopen van aandelen Prosegur
  • Op basis van onze berekeningen is ons toekomstig rendement bij de huidige koers voor de komende 10 jaar 15,4% gemiddeld per jaar onder veronderstelde normale omstandigheden en zo’n 9% bij een pessimistisch scenario
  • We zullen normaal gesproken een koersverlies na aankoop hebben

Hoe vind ik prachtige ondernemingen?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op 3,3 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Reageren niet mogelijk.
Facebooktwitterlinkedinmail