Financieel: Pas op voor simpele trucs om belegger te paaien

Op een mooie zomerdag gaat de koers van Heineken omhoog en als olieprijzen dalen gaat de koers van AF-KLM omhoog. Bij beursintroducties in een bullmarket gaan koersen stijl omhoog en storten bij de eerste bedrijfscijfers in elkaar.

Bij een aangekondigde inkoop van aandelen gaat de koers ook omhoog. Immers je gaat toekomstige winsten met minder aandeelhouders delen. En zeker bij de huidige extreem lage rente neemt de vraag naar hoog dividendrendement toe en daarmee de koers.

Hoog dividendrendement

Het klinkt simpel. Als je 4% of meer dividendrendement kunt behalen dan laat je je geld toch niet staan op een spaarrekening die nauwelijks iets opbrengt. Veel beleggingsfondsen spelen daar ook op in. Toch is de kans groot dat je op het verkeerde been wordt gezet. Want hoog dividendrendement vind je meestal bij slecht presterende bedrijven.

Hoog dividendrendement bij slecht presterende ondernemingen

Bij de start van een onderneming wordt aandelenkapitaal ingebracht en ieder jaar komt daar de niet uitgekeerde winst bij. In ons voorbeeld gaan we ervan uit dat aan aandelenkapitaal en ingehouden winsten €1000,- is ingebracht.

Bepalend voor de waarde van deze onderneming is wat het management met deze €1000,- (=het eigen vermogen) in de toekomst gaat verdienen. Een eigen vermogen van €1000,- waarmee €200,- wordt verdiend is twee keer zoveel waard als €1000,- waarmee €100,- wordt verdiend.

Geld lenen kost geld

Dat geldt niet alleen voor leningen maar ook voor het vermogen dat een aandeelhouder in de vorm van aandelenkapitaal en ingehouden winsten (=eigen vermogen) aan een onderneming “leent”. Op de langere termijn bedraagt de vergoeding voor staatsleningen zo’n 3%. Voor bedrijfsleningen ligt dit hoger afhankelijk van het ingeschatte debiteurenrisico. Historisch onderzoek laat zien dat de vergoeding voor eigen vermogen zo’n 9% bedraagt (3% rente plus 6% risicopremie).

Bij een Rentabiliteit Eigen Vermogen van 9% is de beurswaarde gelijk aan het eigen vermogen

Onder Rentabiliteit Eigen Vermogen wordt het percentage verstaan dat het management verdient op het eigen vermogen van de onderneming. Als het management op een eigen vermogen van €1000,-in een jaar €90,- (=9%) verdient dan is de beurswaarde van genoemde €1000,- gelijk aan €1000,-. De REV is immers precies gelijk aan de rendementseis van 9%. Er wordt noch waarde vernietigd noch gecreëerd. Wordt er €180,- verdiend dan is de beurswaarde €2000,- en wordt er €45,- verdiend dan is de beurwaarde €500,-.

NB het rentedragend vreemd vermogen maakt deel uit van het totale vermogen dat het management beheert. In dit artikel gaan we hieraan voorbij.

Dividendrendement bij een uitkering van €22,50 aan dividend

Dividendrendement wordt berekend door het dividend per aandeel te koppelen aan de beurskoers. Hieronder laten we een matrix zien met het dividendrendement bij een uitkering van een dividend van €22,50. Als vuistregel houden we aan dat de waarde van een onderneming gelijk is aan 10 keer de winst. Het hoogste dividendrendement wordt behaald door de minst presterende onderneming. Dat is ook logisch. De slechte prestaties zijn de oorzaak van de lage beurswaarde.

Maar wat kopen we in feite als we voor bedrijf A, B of C gaan?

We kopen wat er in de toekomst verdiend en uitgekeerd gaat worden door deze bedrijven. Een meer wetenschappelijke manier van waarderen dan “10 keer de winst” levert de volgende waarden op op basis van 10 jaar toekomstige winsten en dividenden.

Het hoge dividendrendement van bedrijf C vindt zijn oorzaak in de waardvernietiging (het eigen vermogen in jaar 1 van 1000 heeft een waarde van 420). Beleggen in bedrijven met een hoog dividendrendement is alleen weggelegd voor beleggers die op tijd weten uit te stappen op straffe van aanmerkelijke waardevernietiging.

Inkoop van aandelen

Vaak is inkoop van eigen aandelen voor aandeelhouders fiscaal interessanter dan uitkering van dividend. Door inkoop van aandelen wordt het belang van resterende aandeelhouders in de onderneming groter. Bij slecht presterende bedrijven kan je relatief goedkoop aandelen inkopen gezien de lage beurskoers. Je belang wordt daardoor snel groter in een waardevernietigend bedrijf. Ook hier geldt dat je bijtijds weg moet zijn. Natuurlijk kan je gaan zitten wachten op betere tijden zoals bv bij IBM. Maar dat is een heel andere tak van sport.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat 2018 van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt 2,8% per 20-03-2018 en sinds 1 juni 2015, 65,9%.

Onze volgende bijdrage

In onze volgende column presenteren we een analyse van het Amerikaanse McDonalds.

De interactive site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt voor een beperkte tijd ook voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Door Syb van Slingerlandt

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.comDe informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 20 MAART 2018 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail