Franse STEF op zijn Buffetts

STEF is bij de meeste Nederlandse beleggers onbekend. Ten onrechte, want de Franse logistieke dienstverlener is goed winstgevend en laat al jaren een mooie groei zien. Wij bekeken of de tijd nu rijp is om de aandelen als belegging voor de lange termijn op te pakken.

In eerdere DFT artikelen lieten we zien waarom jonge mensen
beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Bij een “buy and hold” strategie worden prachtige ondernemingen voor een redelijke prijs gekocht. Daarna rijden we mee op de rug van de ondernemer zolang hij voor ons goed geld verdient.
Het Franse STEF is een logistiek expert in gekoelde producten. De activiteiten bestaan uit:

  • Transport
  • Logistiek dienstverlening
  • Informatiesystemen

Samen met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Winstgevendheid

STEF kwam in 1998 naar de Franse beurs. De laatste 20 jaar werd op ingebracht kapitaal en ingehouden winsten 15,72% gemiddeld per jaar verdiend (=Rentabiliteit Eigen Vermogen), de laatste 10 jaar 15,56% en de vijf jaar voorafgaand aan de crisis 16,83%. De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV van 16%.

Groei door acquisities

STEF groeit niet alleen autonoom maar ook door acquisities. Het nettobedrag aan gekochte goodwill bedraagt eind 2014 €132 mln. op een balanstotaal van €1850 mln. STEF heeft blijkbaar een goede hand met overnames. Na 2010 is er vooralsnog niets op betaalde goodwill afgeboekt. In 2010 en 2009 moest er €7,2 mln. als teveel betaalde goodwill als last worden genomen. In 2013 werden de groepageactiviteiten van Transports Gringore overgenomen en in 2014 Speksnijder Transport bv.

Inkoop eigen aandelen

28 januari 2015 werd besloten 350.000 ingekochte eigen aandelen in te trekken.

Dividendbeleid

Sinds de beursintroductie in 1988 werd ieder jaar gemiddeld iets meer dan 30% van de winst uitgekeerd. Het dividend per aandeel werd verder ieder jaar verhoogd. Van €0,25 over 1998 tot €1,70 over 2014.

Toename kapitaalbasis en winstgevendheid

Door winstinhouding en uitgifte van aandelen nam de kapitaalbasis per aandeel toe van €5,55 eind 1996 tot €34,55 eind 2014, ofwel een jaarlijkse toename van gemiddeld 10,7%. Bij gelijkblijvende winstgevendheid betekent dit sowieso al een toename van de winst per aandeel van 10,7% gemiddeld per jaar. De winst per aandeel nam toe van €0,54 in 1996 tot €5,18 in 2014, ofwel een toename van gemiddeld 13,4% per jaar.

Waarderingsgrafiek in cijfers

U krijgt de waarderingsgrafiek van STEF door op de bedrijven pagina van de sitehet bedrijf STEF aan te klikken. Onder de grafiek vindt u een regel: “Grafiek in cijfers”. Door deze te activeren ziet u hoe
de grafiek rekenkundig is opgebouwd. Omdat STEF met een REV van 16,8% meer verdient dan de 9% kosten van kapitaal, wordt waarde toegevoegd (groene oplopende waardelijn). In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat een onderneming zijn winstgevendheid 10 jaar kan vasthouden ( vuistregel 10 keer de winst). Voor de berekening van de waarde van het aandeel gaan wij er ook van uit dat STEF zijn winstgevendheid (REV=16,8%) 10 jaar kan vasthouden. Houdt STEF deze REV bv 20 jaar vast dan is het aandeel €149,92 waard. Wij hanteren een stevige veiligheidsmarge en kopen alsof STEF zijn REV van 16,8% minder dan 4 jaar vasthoudt.

Selectiecriteria

STEF voldoet aan nagenoeg al onze selectiecriteria. De financiering is niet echt conservatief maar laat een heel bestendig beeld zien. Gemiddeld ligt de verhouding Eigen Vermogen/EV+rentedagende schulden rond 35% en de laatste jaren rond de 40%. De gekapitaliseerde waarde ( aantal aandelen* de beurskoers) bedraagt ruim € 700 mln. De free float is echter door participatie van management en personeel met 20% erg laag. Het aandeel wordt ook niet via iedere bank verhandeld.

Op het gratis toegankelijke deel van de vanSlingerlandt site vindt u de waarde van STEF becijferd op €101,- per aandeel bij een huidige beurskoers rond €60,-. Bij die koers is de kans op permanent vermogensverlies nagenoeg nihil. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de koers na aankoop alleen maar omhoog gaat. Wel dat de lange termijn beleggingsresultaten de winstgevendheid van STEF volgen.

Conclusie van het panel

STEF is een prachtige onderneming geschikt als belegging voor de lange termijn. Bij een gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding rond de huidige koers van €60. Gezien de beperkte free float kan de verhandelbaar een probleem zijn.

Volgende keer: Plastic Omnium (Fr)

Hoe vind ik prachtige NL ondernemingen die koopwaardig zijn?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail