Franse topper tegen mooie prijs

Jonge mensen kunnen beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Kies dan wel voor solide en goedwinstgevende bedrijven. Deze zijn in Nederland te vinden, maar we hebben nu in Frankrijk een prachtige onderneming opgespoord. En heel belangrijk, dit consultancybedrijf is aantrekkelijk geprijsd.

Waarom bespraken wij Brunel en Brembo?

Een vraag die meerdere keren naar voren kwam, is waarom we columns schreven over Brunel en Brembo terwijl we de waardering niet aantrekkelijk genoeg vinden.

Wij berekenen de waarde van een onderneming op basis van een inschatting van de lange termijn winstgevendheid, groei door winstinhouding en rente. Gezien mogelijke inschattingfouten kiezen wij voor een stevige veiligheidsmarge van zo’n 40%. Eenmaal in portefeuille verkopen we niet zolang het aandeel ondergewaardeerd is. De veiligheidmarge van 40% is niet heilig. Het staat uiteraard iedere belegger vrij een andere veiligheidsmarge te hanteren.

Geduld is een schone zaak

Dat koersen van ondernemingen die aan onze selectiecriteria voldoen, ook behoorlijk onderuit kunnen gaan is niet logisch maar het gebeurt wel. Dat levert vaak mooie aankoopmomenten op. Wij kunnen u nu al verzekeren dat na aankoop de koers verder zakt. U heeft echter wel de zekerheid dat u voor niet te veel een onderneming gekocht heeft die voor u iedere dag goed geld verdient. Rechts van de waarderingsgrafiek op de vanSlingerlandt site (klik betreffende onderneming aan) vindt u in blauwe letters “Laat database zien”. Onder koersen vindt u historische hoog/laag koersen. Zo was de hoogste koers van Brunel in 2006 €17,47 en de laagste in 2007 €7,43. Voor Brembo zien we vergelijkbare grote verschillen met €6,57 in 2012 en €20,79 in 2013.

Alten geschikt als belegging       

Samen met de Nederlandse Buffetteers Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl hebben we Alten geselecteerd als kandidaat voor een belegging op lange termijn, en met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Waardering Alten

Het Franse Alten is een zeer winstgevend ingenieursbureau dat consultancydiensten levert op het gebied van technologie en engineering, IT en netwerkdiensten.

Over de laatste 10 jaar werd op iedere ingehouden euro winst ruim 17% verdiend. Alle winst werd tot 2009 volledig geherinvesteerd in de business. In 2009 dook de gerapporteerde winst van €54,5 mln. terug tot €18,5mln. in 2008. Over 2009 werd voor de eerste keer dividend uitgekeerd en wel €28,3 mln. ( € 0,90 per aandeel). De laatste 4 jaar werd €1,00 per aandeel uitgekeerd. Alten laat weten dat uitkering van dividend onder meer afhankelijk is van de winstgevendheid, de financiële positie en de ontwikkeling van de strategische doelstellingen.   

Op het gratis toegankelijke deel van de vanSlingerlandt site vindt u de waarde van Alten becijferd op  €71,- per aandeel bij een huidige beurskoers rond €41,50.   

Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Alten opgesteld.

Conclusie van het panel:

Alten is een prachtige onderneming geschikt als belegging voor de lange termijn. Gezien de  gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding rond de huidige koers van €41,50. Volgende keer: Accell

Hoe vind ik prachtige, koopwaardig bedrijven?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffettte lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail