Ga liever beleggen dan sparen voor pensioen

In het artikel van 17 april lieten we aan de hand van een tabel zien hoe jonge mensen met xe2x82xac150 per maand een behoorlijk aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Begin je als je 25 bent, dan heb je na xc2xa040 jaar met beleggen een pensioen opgebouwd van xe2x82xac 267.000 tegenover xe2x82xac72.000 met sparen. Beleggen is in beginsel dus verstandiger.

Tegenover de hogere opbrengst van beleggen staat de mindere voorspelbaarheid ervan. Een ieder moet voor zich, rekening houdend met zijn omstandigheden en leeftijd, de verhouding beleggen/sparen bepalen.  Hieronder ons antwoord op enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel. 

Waarom meer dan gemiddelde winstgevendheid?

Wij beleggen alleen in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn omdat zij meer dan gemiddeld kunnen groeien en iedere euro ingehouden winst vanzelf meer waard wordt. Met onderstaand voorbeeld verduidelijken we dat.

Iemand begint een restaurant en investeert daarin €10.000,-. Op het eind van het eerste jaar ziet hij dat hij €2.000,- heeft verdiend. Ik bied hem voor zijn restaurant €20.000,-. Daarmee heeft hij zijn investering in één jaar verdubbeld. Als hij op het bod ingaat, dan verdien ik op het eerste restaurant 10% ( €2.000,- op €20.000,-). En nu komt het: als ik jaarlijks alle winst herinvesteer dan heb ik na 10 jaar 6 restaurants en na 20 jaar 38. Reken maar na: €10.000,-*1,2=€12.000,- na één jaar, €14.400,- na twee jaar, €61.917,36 ( 6*€10.000,-) na tien jaar en na 20 jaar €383.376,- (€38*10.000,-). Omdat ik op steeds meer restaurantjes 20% ga verdienen, tendeert de opbrengst van mijn investering steeds meer naar de winstgevendheid van de restaurantjes (20%) zelf.    

Iedere ingehouden euro wordt meer waard

In de waarderingsmodellen die worden gebruikt om de waarde van een onderneming en daarmee van een aandeel te berekenen wordt er op dit moment van uitgegaan dat een ondernemer op zijn investering zo’n 9% moet verdienen als compensatie voor rente en het risico dat hij loopt boven een belegging in staatsobligaties. Verdient hij voorbeeld 18%, dan is iedere geïnvesteerde euro 2 euro waard en verdient hij 4,5% dan maar een halve euro. Bij discontovoet vindt u hoe de risicopremie historisch is vastgesteld op 5,8%. Bij het zeer winstgevende ASML was iedere ingehouden, en dus in de business geïnvesteerde euro winst, de laatste 10 jaar op de beurs gemiddeld €3,30 waard en bij Air France KLM €0,61.  

De 9% discontovoet is niet heilig

Ga je uit van een lange termijn rente van 3% en de historisch vastgestelde risicopremie van 5,8% dan kom je uit op bijna 9% als vergoeding voor risico en rente. De risicopremie van 5,8% is min of meer constant in de praktijk, de lange termijn rente minder.

Door het verschil in sparen en beleggen naar nu  terug te rekenen wordt de risicopremie gekwantificeerd. In bovengenoemd voorbeeld €195.000,-. Aan ieder de keus in hoeverre hij een calculatorisch weloverwogen risico wel of niet wil nemen.

Risicopremie en garantie

Een beetje deskundige geeft een garantie af dat zijn waardeberekeningen uitkomen, liet men ons weten. Dat kan als je alle risico’s uitsluit, zoals bij geld sparen in een sok.

De strategische plannen die je terugvindt in de jaarverslagen van veel ondernemingen gaan uit van hoe de wereldbevolking er in 2050 uitziet, de samenstelling ervan en de economische omstandigheden. Daarop zijn lange termijn investeringen en onderliggende waardeberekeningen gebaseerd. Door te rekenen met een risicopremie zal een ondernemer eventuele tegenvallers doorgaans kunnen opvangen.  Een garantie dat zijn waardeberekeningen exact uitkomen zal een hij niet geven.

Wij zien wel dat veel beursgenoteerde ondernemingen met een groot belang van een familie vaker meer dan gemiddeld winstgevend zijn. Als je in dergelijke ondernemingen belegt, dan heb je nog geen garantie dat de strategische plannen exact uitkomen. Maar wel dat de familie meegaat in goede en in slechte tijden. In Nederland noemen we in dit verband ondernemingen als Sligro, Brunel, Aalberts, en vlak over de grens in België, Colruyt en van de Velde.  

NB. Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffett’ te lezen. Via http://www.warrenbuffett.nl/ is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail