Gele trui voor Accell

In eerdere DFT-artikelen lieten we zien waarom jonge mensen beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Bij een ‘buy and hold’-strategie worden prachtige ondernemingen voor een redelijke prijs gekocht. Daarna rijden we mee op de rug van de ondernemer zolang hij voor ons goed geld verdient.

Alten

Op ons artikel over het Franse Alten kregen wij een reactie waar wij hier iets verder op ingaan: Het aandeel Alten zou niet interessant zijn omdat 1) het een Frans bedrijf is en 2) de koers in jaren nog niet zo was hoog geweest.

Waarom geen prachtige Franse bedrijven? 

Er zijn genoeg prachtige beursgenoteerde ondernemingen in Frankrijk. Zonder volledig te willen zijn noemen we een aantal ondernemingen die gedurende de laatste 15 jaar meer dan gemiddeld winstgevend waren en die gezien de prognoses van de winst per aandeel dat ook in de toekomst naar verwachting zijn: Eurofins, Hermès international, Stallergenes, Alten, Groupe Crit, Thermador holding, L’Oréal, LVMH, Virbac, Stef, Essilor, Publicis, Zodiac.

Allemaal ondernemingen die op door aandeelhouders toevertrouwde middelen (= ingebracht kapitaal plus ingehouden winsten) gemiddeld meer dan 15% per jaar verdienden gedurende de laatste 15 jaar.

Nog nooit zo hoog

Een aandeel is niet interessant omdat de koers nog nooit zo hoog is geweest. Dat klinkt logisch, maar is het niet. De kapitaalbasis van een onderneming neemt jaarlijks toe met de winst die niet wordt uitgekeerd. Zo had Alten eind 1998 een genormaliseerd eigen vermogen per aandeel (EVPA) van omgerekend €0,55 tegenover €17,09 eind 2014.

De verhouding koers/EVPA (zeg maar beurs/boekwaarde) was ten tijde van het DFT-artikel over Alten 2,4, tegenover 4,0 gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de crisis.  

Accell geschikt als belegging voor de lange termijn

Accell is wereldwijd actief in het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en de markt voor fietsonderdelen en -accessoires. Het bedrijf heeft een leidende marktpositie in Europa, en eveneens op de aantrekkelijke en snelgroeiende markt van elektrische fietsen.

Samen met de Nederlandse Buffetteers Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl hebben we Accell geselecteerd als kandidaat voor een belegging op lange termijn, en met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Waardering Accell

Winstgevendheid: Accell is een zeer winstgevende onderneming. Wij volgen de onderneming sinds de beursgang in 1998 en hebben cijfers teruggaand tot 1995. Over de laatste 15 jaar werd gemiddeld 15% verdiend op de middelen die door aandeelhouders in de vorm van aandelenkapitaal en ingehouden winsten aan het management werden toevertrouwd. Ook Accell heeft last gehad van de crisis, maar verdiende in het slechtste jaar nog altijd meer dan 8%. 

Dividendbeleid: Bij de introductie in 1998 werd aangekondigd dat een stabiel dividendbeleid wordt nagestreefd van uitbetaling van tenminste 40% van de winst. Gezien de mogelijkheid van keuzedividend werd over de laatste 15 jaar per saldo iets meer dan 27% van de winst in cash uitbetaald, en werd dus bijna 73% aan het eigen vermogen toegevoegd.

Op het gratis toegankelijke deel van de vanSlingerlandt-site vindt u de waarde van Accell becijferd op €29 per aandeel bij een huidige beurskoers rond €17. Bij die koers is de kans op permanent vermogensverlies nagenoeg nihil. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de koers na aankoop alleen maar omhoog gaat. Wel dat de beleggingsresultaten op lange termijn de winstgevendheid van Accell zullen volgen.

Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Accell opgesteld.

Conclusie van het panel: Accell is een prachtige onderneming, geschikt als belegging voor de lange termijn. Gezien de gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding rond de huidige koers van €17.

Volgende keer: Gerry Weber International (Duitsland)

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffett’ te lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Facebooktwitterlinkedinmail