Gerry Weber op zijn Buffetts

In eerdere DFT-artikelen lieten we zien waarom jonge mensen beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Bij een ‘buy and hold’-strategie worden prachtige ondernemingen voor een redelijke prijs gekocht. Daarna rijden we mee op de rug van de ondernemer zolang hij voor ons goed geld verdient.

Accell

Naar aanleiding van ons artikel over Accell kregen we een vraag waarom we niet in januari over Accell hebben geschreven toen de koers €13,50 was.

Op de site www.vanslingerlandt.com wordt dagelijks de koers van een aandeel vergeleken met de waarde van dat aandeel. Accell was ook in januari aanmerkelijk ondergewaardeerd. Sinds enige tijd schrijven Hendrik Oude Nijhuis en ik artikelen over door ons samen geselecteerde ondernemingen. Accell was vorig weekend aan de beurt.

Gerry Weber

Het Duitse wereldwijd opererende concern Gerry Weber International is gevestigd in Halle/Westfalen. Het heeft vier sterke merken in huis: Gerry Weber, Taifun, Samoon by Gerry Weber en Hallhuber.

Sinds de oprichting in 1973 heeft Gerry Weber International AG zich tot één van de bekendste mode- en lifestyleondernemingen ontwikkeld. Gerry Weber beschikt over 1000 eigen winkels, meer dan 2800 ‘shop-in-shops’, 281 franchisewinkels alsook online shops per merk in negen landen.

Een aandeel moet schreeuwen om gekocht te worden

Samen met de Nederlandse Buffetteers Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl hebben we Gerry Weber beoordeeld als mogelijke kandidaat voor een belegging op lange termijn. Gerry Weber voldoet op dit moment niet aan al onze selectiecriteria, en daarom blijven wij voorlopig aan de zijlijn staan:

  • Wijziging in het management. Ralf Weber is zijn vader opgevolgd als ceo. Gerhard Weber is nu commissaris.
  • Voorspelbare resultaten. De invloed op de winstgevendheid van de verschuiving van verkopen via traditionele kanalen naar online is niet duidelijk.
  • Recente overname. Kan het overgenomen Hallhuber makkelijk ingepast worden in de bestaande organisatie en zijn synergie-effecten goed ingeschat?

Waardering Gerry Weber

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Winstgevendheid: Gerry Weber is een zeer winstgevende onderneming. Wij volgen de onderneming sinds het jaar 1998/1999. Over de laatste 15 jaar werd gemiddeld 21% verdiend op de middelen die door aandeelhouders in de vorm van aandelenkapitaal en ingehouden winsten aan het management werden toevertrouwd. Gerry Weber heeft ook last gehad van de crisis, maar verdiende in het slechtste jaar nog altijd 17%. De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een duidelijk lagere winstgevendheid met 12,1% en 14,8% voor de komende twee jaar.

Dividendbeleid: Over de laatste 15 jaar werd gemiddeld 46% van de winst uitgekeerd. In mindere jaren werd een dividend per aandeel uitgekeerd minimaal gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Bij de berekening van de waarde van het aandeel Gerry Weber gaan wij uit van een winstuitkering in de toekomst van 46%.

Op het gratis toegankelijke deel van de vanSlingerlandt-site vindt u de waarde van Gerry Weber becijferd op €36 per aandeel bij een huidige beurskoers rond €20,50. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Gerry Weber opgesteld.

Conclusie van het panel: Gerry Weber is een prachtige onderneming maar voldoet op dit moment niet aan al onze selectiecriteria. Het panel blijft de onderneming nauwgezet volgen zeker gezien de zeer lage koers op dit moment.

Volgende keer: Arcadis

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffett’ te lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Facebooktwitterlinkedinmail