Hoezo lange termijn zei mijn oude vader!

Ik was na een uitgebreid literatuuronderzoek naar succesvolle vermogensbeheerders tot de conclusie gekomen dat alleen op lange termijn consistent mooie beleggingsresultaten behaald kunnen worden. Je moet dan wel beleggen in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn.

Meer dan gemiddelde winstgevendheid
Als je €100,-leent tegen 4% en je verdient daarmee €8,- dan ben je goed bezig, verdien je € 4,- dan werk je voor jan joker, en verdien je minder dan kan je het beste die € 100,- direct terug betalen. Hetzelfde geldt voor ondernemingen. Studies laten zien dat een aandeelhouder zo’n 9% op zijn investering in de onderneming moet verdienen om gecompenseerd te worden voor het extra risico dat hij loopt boven een belegging in staatsobligaties. Daarom heeft iedere geïnvesteerde euro bij een opbrengst van 9% een waarde van één euro, en bij 18% van twee euro.

Betaal niet teveel
Een bedrag van € 100,- dat jaarlijks met 18% groeit neemt in 10 jaar toe tot €523,- en in 20 jaar tot €2739,-. Voor de oorspronkelijke €100,- zal een belegger op de beurs meer dan € 100,- moeten betalen, maar de ingehouden winsten (€423,- na 10 jaar en €2639,- na 20 jaar) zijn één op één van hem en daar verdient hij 18% op. Daarmee zal de opbrengst van zijn investering (op voorwaarde dat hij niet teveel heeft betaald) al gauw richting 18% gaan.

Hoe zo lange termijn?
Hij had zijn vermogen al opgebouwd en was samen met mijn moeder bezig om van hun oude dag te genieten. Hij deed veel in opties omdat het spannend was en omdat hij er ook naar zijn zeggen “gevoel” voor had. Op cruises was hij ook vaak te vinden achter slotmachines. Winsten gaf hij met mijn moeder een paar keer uit en over verliezen hoorde je hem niet. En als kinderen konden wij ook bij hem aankloppen bij belangrijke investeringen. Ze hebben op hun oude dag genoten van hun geld.

Wel voor iemand van 25 jaar
Als je op 25 jarige leeftijd begint met iedere maand €100,- apart te leggen om één of meer van je favoriete aandelen (bij) te kopen dan heb je na 20 jaar een bedrag van €24.000,- en na 40 jaar van €48.000,- geïnvesteerd.
Uiteraard moet je ook rekening houden met inflatie. Verhoog je de oorspronkelijke €100,- met 3% per jaar om met de inflatie rekening te houden en zet je die bedragen weg tegen 3% dan blijft de waarde van het opgebouwde vermogen, teruggerekend naar nu, uiteraard gelijk aan €24.000,- resp. €48.000,-.

Waarde stuk hoger
Maar als je voor meer dan gemiddeld winstgevende ondernemingen niet teveel hebt betaald dan zal de waarde van die investering een stuk hoger liggen. Bij een jaarlijks beleggingsresultaat van 12% en een inflatie van 3% is na 20 jaar een vermogen opgebouwd met een waarde, teruggerekend naar nu, van €69.600,-(€ 24.000,- inbreng + €45.600,- beleggingsresultaat) en na 40 jaar van €378.000,- (€48.000,- inbreng + €330.000,-beleggingsresultaat).
Als ondernemingen die de laatste 15 jaar gemiddeld per jaar meer dan 15% verdienden op iedere euro ingehouden winst noemen wij: ASML (18,17%), Brunel (15,14%), Olies ( 17,59%), Unilever (17,31%), Boskalis (15,85%), Acomo (22,16%) en Accell(15,82%).

Koersbewegingen interessant
Als je tot je 65 inkomsten uit arbeid hebt maken grote koersuitslagen eigenlijk niets uit zolang je maar belegt in een onderneming die meer dan gemiddeld winstgevend is en waarvan verwacht mag worden dat dat ook in de toekomst het geval zal zijn.
Toch is het raadzaam om vanaf je 60 je opgebouwde vermogen te beschermen tegen grote tijdelijke koersverliezen en vanaf je 65ste wil je op een bepaalde inkomstenstroom uit vermogen kunnen rekenen. Daarom gaan wij vanaf het 60 jaar geleidelijk over van de buy & hold-strategie naar een systeem waarbij grote koersuitslagen worden vermeden.

Horizon in beeld houden
Voor de zeilers onder u, we gaan varen met een weerbericht. Bij B&H selecteren we uiterst zeewaardige schepen en een geweldige bemanning en pas als alle lichten op groen staan vertrekken wij vanuit Amsterdam naar Zuid-Afrika, en we weten dat we onderweg af en toe behoorlijk ziek zullen worden.
Daarmee kunnen we leven omdat we naar de horizon blijven kijken, en zodra je weer aan wal stapt ben je alle ellende vergeten. Met een combinatie van B&H (Pricing) en kwantitatief statistische analyse (Timing) wordt fundamentele analyse gecombineerd met het signaleren van instabiele situaties bij markten maar ook bij individuele aandelen. Bij instabiele situaties zoeken we een haven op. We worden dan geheel of gedeeltelijk liquide.
Het berekende vermogen van €378.000,- op 65-jarige komt met Pricing&Timing enkele tienduizenden euro’s lager uit en zal daarna jaarlijks met zo’n 9% toenemen. Daar staat tegenover dat grote koersbewegingen op korte termijn worden voorkomen. En dat is belangrijk als je geld wil gaan spenderen aan grote vakanties, leningen wil verstrekken aan kinderen en dergelijke.

Facebooktwitterlinkedinmail