Hoog dividendrendement let op!

In een eerder artikel lieten we onderstaande tabel zien waarin een bedrag van 100 in twintig jaar onder verschillende scenarioxe2x80x99s toeneemt. Onze conclusie: Je moet als lange termijn belegger investeren in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn en voldoende winst inhouden om behoorlijk te groeien. Uiteraard moet je proberen niet te veel voor zoxe2x80x99n onderneming te betalen. Daarna rij je mee op de rug van de ondernemer.

Hoog dividendrendement

Foto: Syb van Slingerlandt

Bij deze lage rente beleg je beter in aandelen met een hoog dividendrendement. Dat klinkt aanlokkelijk, maar wij maken daarbij wel een kanttekening. Bovenstaande tabel laat zien dat de waarde van een meer dan gemiddeld winstgevende onderneming (winst% 18%) toeneemt naarmate minder dividend wordt uitgekeerd, en dat de waarde van een minder dan gemiddeld winstgevende onderneming (winst% 4,50%) toeneemt naarmate meer dividend wordt uitgekeerd. Dat is ook logisch: een euro ingehouden winst heeft bij een historische vastgestelde rendementseis voor aandelen van 9% (3% rente +6% risicopremie) een waarde van €2,- (bij winst 18%) en €0,50, (bij winst 4,5%) terwijl na uitkering deze in beide gevallen weer één euro waard is.

Voorbeelden van hoog dividend rendement

In onderstaand overzicht is de winstgevendheid (=rentabiliteit eigen vermogen) van Besi en Hydratec met 16,51% respectievelijk 13,86% per jaar gedurende de laatste 5 jaar meer dan gemiddeld, en bij de Telegraaf en Binckbank met 4,1% resp. 6,64% minder dan gemiddeld.

Foto: Syb van Slingerlandt

Het beleggingsresultaat (koersresultaat+dividend) bij de Telegraaf en Binckbank is negatief. Bij Besi en Hydratec ligt het beleggingsresultaat beduidend hoger dan het dividendrendement. Dat is ook logisch, omdat beide laatste ondernemingen meer dan gemiddeld winstgevend zijn.

Een duur zoethoudertje

Bij verlieslatende ondernemingen is dividend vaak een duur zoethoudertje. Pensioenfondsen mogen soms niet beleggen in ondernemingen die geen dividend uitkeren. Ook worden aandeelhouders soms gepaaid met een dividend, zelfs bij verlies. Arcelor en Heijmans hadden de laatste 5 jaar een beperkt dividendrendement. Het beleggingsresultaat was echter bedroevend.

Foto: Syb van Slingerlandt

Conclusie

Beleggers die gaan voor dividendrendement moeten alleen beleggen in meer dan gemiddeld winstgevende ondernemingen.

Keuzedividend kan een dure optie zijn

Aandeelhouders zouden vanwege een fiscaal voordeel beter uit zijn met dividend in aandelen dan met cash dividend. Dat klinkt logisch maar kan toch verkeerd uitvallen. In feite is bij een uitkering van dividend in de vorm van aandelen sprake van een kleine aandelenemissie. Dus als bij voorbeeld maximaal 40% van de winst als cash dividend uitgekeerd zou kunnen worden en de helft van de aandeelhouders kiest voor dividend in aandelen, verlaat per saldo 20% van de winst de onderneming.

Ook hierbij maken wij een onderscheid tussen ondernemingen die meer en minder dan gemiddeld winstgevend zijn. Bij een onderneming met een REV van 18% ligt de waarde van een ingehouden euro winst op zo’n 2 euro. Het is een dure grap om met twee uitgekeerde euro’s een recht op winst van één euro terug te kopen. Deze aandeelhouders zijn beter af als de onderneming het cash dividend zodanig verlaagt dat het bedrag dat de onderneming na winstverdeling daadwerkelijk verlaat gelijk is aan het cash dividend minus het bedrag dat via het dividend in aandelen terugkomt in de onderneming.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail