IBM, SAP en Buffett

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett, heeft een derde van zijn aandelen in IBM verkocht. De superbelegger is anders tegen de Amerikaanse techreus gaan aankijken en heeft de waardering naar beneden moeten bijstellen.

Pas op met gerapporteerde cijfers voor je beleggingsbeslissingen. Dat is de teneur van het artikel dat we schreven over IBM in DFT op 22 januari 2016. Waar het ons omgaat is wat het management verdient met “ons geld”. En “ons geld” is het bedrag dat we als aandeelhouders hebben ingebracht bij emissies en hebben achtergelaten in de onderneming aan niet uitgekeerde winsten.

Pas op bij inkoop van aandelen

Wij waarschuwden in ons artikel voor de inkoop van aandelen door IBM. Een onderneming keert doorgaans middelen die zij niet wil herinvesteren in de business uit als dividend. Een andere mogelijkheid is de inkoop van eigen aandelen. Bij een cash dividend verlaat een bepaald bedrag aan cash de onderneming en komt bij de aandeelhouder terecht. Wordt eenzelfde bedrag besteed aan de inkoop van aandelen dan verlaat dit bedrag eveneens de onderneming maar komt daarvoor een gelijk bedrag aan ingekochte aandelen terug. Na een aandeleninkoop wedt een management op twee paarden. Het bedrag geïnvesteerd in de business en de bedragen besteed aan aandeleninkoop.

Het gaat om winstgevendheid

Toename van de WPA door inkoop aandelen is niet gelijk aan een toename van de winstgevendheid van de onderneming. Bij Berkshire Hathaway lijkt dat geen verschil te maken. De WPA van de aandelen belegd in IBM is ieder jaar gestegen en dus de winst van Berkshire Hathaway.

Maar de Rentabiliteit Eigen Vermogen (=wat er verdiend is op “ons geld”) is bij IBM wel hard teruggelopen van 13,0% in de periode 2001-2010 naar 8,2% de laatste 5 jaar en begroot voor de komende twee jaar naar 6,2%. Daarmee is IBM een waardevernietigende onderneming geworden (er wordt minder verdiend dan een historisch vastgestelde vergoeding van 9%) en is dus niet geschikt als lange termijn belegging. Natuurlijk kan je erop gokken dat het beter zal gaan, maar dat is in principe niet de business van een lange termijn belegger. Ook komt er een eind aan de mogelijkheid aandelen in te kopen. IBM heeft eind 2016 al 57,5% van de eigen aandelen ingekocht.

Prognoses van de WPA’s zijn belangrijk

De waarde van een onderneming wordt bepaald door wat er in de toekomst verdiend gaat worden. Door toekomstige winsten te relateren aan het geld dat we als aandeelhouders in een onderneming hebben ingebracht (“ons geld”) zien we ook of een onderneming meer gaat verdienen dan de genoemde historisch vastgestelde vergoeding van 9%. Wordt meer verdiend dan 9% dan heeft iedere ingehouden euro winst een (beurs)waarde van meer dan één euro, tegenover een uitgekeerde euro met uiteraard een waarde van één euro. Langetermijnbeleggers investeren alleen in waardecreërende ondernemingen.

SAP

In ons artikel over SAP van 30 november 2016 “SAP-overgang naar cloud geslaagd” schreven over de transformatie van SAP met SAP HANA naar een cloudcomputing onderneming. In de jaren 2001-2010 werd er gemiddeld 19,8% verdiend tegenover 16,0% de laatste 5 jaar. De prognoses van de WPA vertalen zich in een REV van 18,6% voor de komende twee jaar.

IBM en SAP als belegging

Op basis van de huidige prognoses van de WPA is IBM een waardevernietigende onderneming, ook al kan de WPA door inkoop van aandelen nog een tijd toenemen. IBM is geen aandeel voor langetermijnbeleggers maar wel voor de speculatieve belegger.

SAP is een waardecreërende onderneming die bijtijds de draai naar cloudcomputing lijkt te hebben gemaakt. De prognoses van de WPA vertalen zich ook in voortgaande waardecreatie. SAP is een prachtig bedrijf voor de lange termijn belegger.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt dit jaar tot vandaag 10,9% en sinds 1 juni 2015 58,3%.

Het panel had moeite met de gehanteerde discontovoet bij de waarding van SAP en is daarom niet tot koop overgegaan.

De interactieve site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt over 2016 20,8% en sinds 1 juni 2015 61,0%.

De interactieve site  www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Neem nu een abonnement op www.vanslingerlandt.com om toegang te krijgen tot de database en zo de aandelen uit de DFT portefeuille te volgen.
Facebooktwitterlinkedinmail