In 40 keer vouwen naar de maan

Als je een pagina van de krant 40 keer dubbel vouwt, kom je tot een stapel met een hoogte gelijk aan de afstand van de aarde tot de maan. En vouw je nog een keer, dan is de hoogte gelijk aan de afstand van de aarde tot de maan en terug. Uiteraard lukt dit niet in de praktijk, maar wel via een spreadsheet.
In de praktijk kan papier maximaal zeven maal worden gevouwen. Maar wij kwamen met papier met een dikte van 0,7 millimeter in een spreadsheet wel degelijk tot de maan. Einstein noemde dit fenomeen het achtste wereldwonder.

Kijk niet naar dividend maar naar de ingehouden winst

Tijdens de Algemene Vergadering Van Aandeelhouders wordt vaak meer tijd besteed aan het dividend dan aan de winst die wordt ingehouden. Toch worden de mooiste beleggingsresultaten behaald door te investeren in meer dan gemiddeld winstgevende ondernemingen die niet te veel winst uitkeren. En hoe meer tijd je hebt des te meer werkt het rente-op-rente effect, net als bij het vouwen van de krant!

Beleggen vanaf je geboorte

Een jonge vader schreef me dat hij bij de geboorte van zijn twee kinderen voor ieder €25.000,- had belegd in wereldwijd bekende bedrijven als Coca Cola, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, 3M en dergelijke. Over het belegd vermogen mogen zij nooit beschikken, maar met het dividend mogen zij doen wat ze willen.
Wij maakten een berekening waarbij gedurende 70 jaar €25.000,- belegd wordt in Heineken, Koninklijke Olie en Unilever. De gemiddelde Rentabiliteit Eigen Vermogen van de drie ondernemingen samen bedroeg over een langere periode 15,3%, van de winsten werd 43% uitgekeerd, en iedere euro ingehouden winst had een beurswaarde van €2,40.
Als we €25.000,- in deze ondernemingen investeren kopen we in feite een stukje eigen vermogen ervan van €25.000,-/€2,4= €10.400,- dat gemiddeld 15,3% oplevert. We gaan ervan uit dat na 70 jaar iedere ingehouden euro winst ook €2,40 waard is.
Dat brengt ons op een waarde van de aandelen na 70 jaar van €8,7 miljoen en €2,7 miljoen aan dividend. Teruggerekend naar nu is die €25.000,- bijna €1,6 miljoen waard (aandelen €1,1 miljoen + dividend €0,5 miljoen). Sparen levert bij een veronderstelde inflatie en rentestand van 3% bijna €200.000,- op ofwel teruggerekend naar nu uiteraard €25.000,-
Wij realiseren ons dat er veel kanttekeningen te maken zijn bij onze berekeningen. Het belangrijkste is echter dat er een plaatje wordt geschetst dat kan helpen bij de keuze om in aandelen te beleggen of om je geld op een spaarrekening te zetten.

Ik ben 25 en kan €150,- per maand apart leggen

Op basis van een historisch bekend verschil in opbrengst tussen beleggen (9%) en sparen (3%) kwamen we tot het volgende rekensommetje. Begin je als je 25 bent met iedere maand €150,- apart te leggen dan heb je na 40 jaar met beleggen een pensioen opgebouwd met een huidige waarde van € 267.000,- tegenover €72.000,- met sparen. Uiteraard valt op onze berekening het een en ander af te dingen, maar
het grote verschil blijft overeind.

Maar met sparen heb je minder risico!

Dat klopt zeker op de korte termijn. Op basis van bovenstaande berekening heb je op je 65ste een vermogen van €869.754,- opgebouwd, met een waarde nu van €266.629,-. Dit echter wel op voorwaarde dat de beurs dan niet toevallig in elkaar stort. Ben je net 5 jaar bezig met beleggen dan ben je bij een crash snel slechter uit dan met sparen, maar na 40 jaar ben je nog steeds beter uit met beleggen als de beurs niet meer dan €266.629,- minus €72.000,-=€194.629,- ofwel 73% onderuit gaat. Uiteraard kan je je risico verminderen door een combinatie van sparen en beleggen. Als vuistregel wordt vaak de volgende verhouding gehanteerd: ben je 25 dan beleg je voor 75% in aandelen en 25% in vastrentende waarden, en ben je 65 dan 65% in vastrentend en 35% in aandelen, etc.

Tijdelijk verlies hoort erbij

Als je problemen hebt met tijdelijk vermogensverlies dan beleg je beter niet. Permanent vermogensverlies is te voorkomen door te beleggen in meer dan gemiddeld winstgevende en conservatief gefinancierde ondernemingen en dit op voorwaarde dat je niet te veel betaalt.
Voorbeelden van ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend waren gedurende de laatste 15 jaar zijn Acomo met een Rentabiliteit op het Eigen Vermogen van 22,49%, ASML met 16,89%, Unilever met 15,04%, Beterbed met 14,47% en Sligro met 14,22%.

Hoe kom ik aan research?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com krijgen van een aan de site verbonden onafhankelijk panel een email zodra een aandeel dat aan bepaalde selectiecriteria voldoet koopwaardig wordt. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Jaarlijks maken wij ter vergelijking onze portefeuille bekend.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail