Inspelen op groeiende vraag naar beveiliging

De beurskoers van Prosegur staat al maanden onder druk. Dit komt mede door de slechte economische situatie van Brazilixc3xab, waar het Spaanse beveiligingbedrijf een wezenlijk deel van zijn omzet realiseert. Er gloort echter hoop voor de grootste economie van Latijns-Amerika. Ook vanwege de groeiende behoefte aan beveiliging zijn we voor Prosegur hoopvol gestemd.

Beleidsmakers maken zich zorgen om Brazilië. De economie krimpt al vijf kwartalen, het consumentenvertrouwen is ingestort, de werkeloosheid staat op een vijfjarig dieptepunt en de koers van de dollar is tegenover de reaal verdubbeld. Geen fijne positie maar Saxo Bank denkt, zo lazen we onlangs, dat er een manier is om hieruit te komen. Het land organiseert in 2016 de Olympische Spelen. Investeringen naar aanleiding van de Spelen, bescheiden hervormingen en stabilisatie van het land kunnen een rebound van de economie veroorzaken, terwijl lagere wisselkoersen ervoor kunnen zorgen dat de export uit de opkomende landen weer op gang komt.

Prosegur sterk aanwezig in Brazilië

Prosegur is een multinationaal beveiligingbedrijf met hoofdzetel in Madrid. Het bedrijf werd in 1976 opgericht door Herbert Gut. Het begon als een particulier bewakingsbedrijf met de focus op bewaking van krachtcentrales, industrieterreinen en winkelcentra. Prosegur betreedt vaak nieuwe markten door overnames gevolgd door expansie. Zo werd in Duitsland Securlog in 2011, Brink’s Duitsland in 2013, en Chorus Security in 2014 overgenomen.

Prosegur had eind 2014 meer dan 158.000 professionals in dienst waarvan 52.524 in Brazilië, en voorziet in beveiligingsdiensten in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Roemenië, Argentinië, Brazilië, Chili, Peru, Uruguay, Paraguay, Mexico, Columbia, Singapore, India, China, en Australië.

Prosegur is organisatorisch onderverdeeld in:

  • Europa & Azië-Pacific
  • Latijns Amerika

De volgende diensten worden onderscheiden

  • Integrale beveiligingsoplossingen
  • Cash services
  • Alarmsystemen

Cybersecurity

In 2014 heeft Prosegur een team van computerexperts geformeerd. Cybersecurity of computer security is de bescherming van informatiesystemen tegen diefstal of schade aan hardware, software en opgeslagen informatie. Cybersecurity is opgezet gezien de steeds grotere behoefte aan dit soort beveiliging.

De omzet 2014 bedroeg €3,8 miljard en is onderverdeeld als volgt:Foto: Syb van Slingerlandt

 

Op basis van onze selectiecriteria komen wij vaak uit bij familiebedrijven, nu ook bij Prosegur via Gubel S.L. dat een 50,07% belang heeft in Prosegur.

Doelstellingen

In het strategische plan 2015-2017 vinden we de volgende kwantitatieve doelstellingen:

  • Groei in volume, producten en gespecialiseerde account managers
  • Management van indirecte kosten
  • Cash flow management

Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Prosegur opgesteld.

Waardering van de onderneming

Onze waardering stemmen we af met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige.

Prosegur is een zeer winstgevende onderneming. Op iedere ingehouden euro winst werd de laatste 10 jaar gemiddeld bijna 19,5% per jaar verdiend (=Rentabiliteit Eigen Vermogen). Van de omzet gaat 66% naar werknemers en 24% naar leveranciers van goederen en diensten. Van de winst werd iets meer dan 40% uitgekeerd. Overnames werden gefinancierd uit ingehouden winsten en vreemd vermogen en niet middels aandelenemissies. Het genormaliseerde eigen vermogen per aandeel in euro’s nam als volgt toe:Foto: Syb van Slingerlandt

Op basis van consensusprognoses van de winst per aandeel, een lange termijn REV van bijna 19,5% en een dividenduitkering van 40% van de winst komen wij tot een waarde per aandeel van €7,-. Wij hanteren een stevige veiligheidsmarge bij het berekenen van een voor ons aanvaardbare, maar subjectieve, koopprijs van ruim €4,-. Let op: de gehanteerde veiligheidsmarge is niet heilig. Vertrouw ook op uw koopmanschap.

Volgen we de laagste analistenprognoses en gaan we ervan uit dat de winstgevendheid niet incidenteel maar structureel vergelijkbaar lager uitkomt dan berekenen wij een waarde rond €4,-.

Conclusie van het panel

Ook in het pessimistische scenario blijft Prosegur een meer dan gemiddeld winstgevende onderneming. Prosegur voldoet in het consensusscenario aan nagenoeg alle selectiecriteria. De impact van De Olympische Spelen en economie op de beveiligingsmarkt in Brazilië is niet duidelijk. Uitgaande van de visie van de Saxo Bank lijkt voorzichtig getrapt inkopen een te overwegen strategie.

Onderstaande waarderingsgrafiek is interactief. De grafiek wordt geactiveerd door op de van Slingerlandt site op de onderneming Prosegur te klikken.Foto: Syb van Slingerlandt

Klik hier voor een vergroting van de grafiek.

Hoe  vind ik prachtige ondernemingen?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Neem nu een DFT abonnement om toegang te krijgen tot de database op www.vanslingerlandt.com en de DFT portefeuille te volgen.

Op onze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffettte lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van Ernst & Young veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Reageren niet mogelijk.
Facebooktwitterlinkedinmail