Is dividend Shell duur?

Bij de AVA stellen wij altijd de vraag hoeveel het management denkt te gaan verdienen op de winst die niet wordt uitgekeerd.

De één euro regel

Onderstaand schema laat zien wat wij bedoelen met de één euro regel. Als lange termijn belegger willen we dat het management van een onderneming zodanig omgaat met iedere euro winst die niet wordt uitgekeerd dat de (beurs)waarde ervan tenminste gelijk is aan één euro

Foto: Eigen tabel

Beurs/boekwaarde als maatstaf voor de één euro regel

Door aandelenkapitaal en ingehouden winsten bij elkaar op te tellen vinden we het bedrag dat door aandeelhouders aan het management is toevertrouwd. Vervolgens delen we dit bedrag door het aantal uitstaande aandelen en vergelijken dit met de beurskoers. Ligt de beurs/boekwaarde duurzaam boven 1, dan voegt het management blijkbaar waarde toe want de waarde van één euro ingehouden winst ligt boven één euro.

 

Beurswijsheid: waarde van een onderneming=10 keer de winst

Onderstaand vergelijken wij bedrijf A en bedrijf B, allebei met een winst van 18. Volgens de beurswijsheid zijn beide bedrijven 10*18=180 waard. Maar op basis van de één euro regel komen we tot een andere conclusie. Bedrijf A verdient die 18 namelijk met één restaurant waar 100 aan uitgegeven is, en bedrijf B met 4 restaurants waar eveneens 100 per restaurant aan is uitgegeven. Op basis van de “beurswijsheid” is het restaurant van bedrijf A 18*10=180 waard en is ieder individueel restaurant van bedrijf B 18*10=180/4=45 waard, ook al is er per restaurant ook 100 aan uitgegeven.

Foto: Eigen tabel

Hoe zien de bedrijven A en B er na 10 jaar uit als alle winst wordt geherinvesteerd?

Foto: Eigen tabel

Maar wat zijn de bedrijven nu waard?

Omdat we de waarde van bedrijf A en B willen vergelijken met de beurskoers moeten we uitrekenen wat ze nu waard zijn. Wij gebruiken daarvoor een bekend waarderingsmodel ( Miller Modigliani).

Foto: Eigen tabel

Conclusie: 180 betalen voor bedrijf A is een koopje en voor bedrijf B een miskoop

Beurs/boekwaarden voor Shell, AkzoNobel, ASML en Unilever

Hieronder geven we een overzicht van de door ons berekende beurs/boekwaarden van deze ondernemingen. Ligt de beurs/boekwaarde boven één dan is een ingehouden euro winst meer waard dan één euro en omgekeerd. In ondernemingen met een beurs/boekwaarde van meer dan één laten we graag (een deel van de) winst achter. Ligt de beurs/boekwaarde duurzaam onder de één dan moet een belegger er rekening mee houden (ook al is sprake van een hoog dividendrendement) dat de (beurs)waarde van het bedrijf steeds minder wordt.

Foto: Eigen tabel

Conclusie: als lange termijn belegger laten wij alleen winsten achter in ondernemingen waar iedere ingehouden euro winst duurzaam een waarde heeft van meer dan één euro. Dus Shell en AkzoNobel vallen voorlopig voor ons af.

Neem nu een abonnement om toegang te krijgen tot de database op www.vanslingerlandt.com en de DFT portefeuille te volgen.

Op onze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten.  Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert.

Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail