Is goede Franse werkgever ook topbelegging?

Een uitstekende werkgever die door de jaren heen een mooi rendement realiseert. Dat is Synergie. Voldoende reden om na te gaan of de Franse uitzendorganisatie bij de huidige beurswaardering aantrekkelijk voor beleggers is.

Een beetje geschiedenis

In 1969 werd het uitzendbureau ETA in Nantes opgericht door de huidige CEO Daniel Augereau. In 1984 kreeg het een beursnotering in Parijs, in 1989 werd Synergie als merk gecreëerd, en in 1993 werd Praag de eerste buitenlandse vestiging. In 2015 werd Synergie verkozen tot beste werkgever van Frankrijk.

Met meer dan 2.600 werknemers in Frankrijk en in 14 landen daarbuiten is Synergie het in grootte vijfde uitzendbureaus in Europa.

Waardering Synergie

Synergie is een waardecreërende onderneming. Op iedere ingehouden euro winst werd de laatste jaren gemiddeld 15% verdiend en de consensusprognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een rentabiliteit eigen vermogen van 21,3%. Omdat meer verdiend wordt dan de door ons gehanteerde historisch vastgestelde rendementseis van 9% laten wij graag winsten in Synergie achter.

Foto: Van Slingerlandt

Wij waarderen Synergie op €53,73 op basis van een lange termijn Rentabiliteit Eigen Vermogen van 19% en een dividend payout van 30% van de winst. Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten hanteren wij een behoorlijke veiligheidsmarge (wij disconteren toekomstige kasstromen tegen 15%) en komen uit op een voor ons aanvaardbare koopprijs van €31,44. Deze waarde wordt in feite al bereikt in jaar 3 van de grafiek.

Foto: Van Slingerlandt

Let op:

Synergie voldoet niet aan al onze selectiecriteria. De bedrijfsresultaten in het verleden zijn minder consistent.

Foto: Van Slingerlandt

en de koersen laten daarom ook grote uitslagen zien

Foto: Van Slingerlandt

Samengevat: Synergie is een prachtig bedrijf en geschikt als belegging voor de lange termijn. Wij kopen dit bedrijf bij een koers van €31,44 of lager en zijn ons bewust van mogelijk behoorlijke negatieve koersuitslagen op korte termijn en de beperkte free float. (71% van de aandelen zit in vaste handen.)

Beoordeling Synergie door ons panel

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, accountant, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is Synergie beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Synergie opgesteld.

Opinie van het panel: Synergie is bij een koers van €31,44 of lager geschikt voor de lange termijn belegger die geen problemen heeft met af en toe behoorlijk negatieve koersuitslagen en de beperkte free float.

Op de interactieve site is Synergie tijdelijk gratis toegankelijk. Beleggers kunnen voor een eigen waardeberekening daar zelf gegevens inbrengen zoals winst per aandeel, lange termijn REV, dividend payout en discontovoet.

Accell uit portefeuille

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt sinds 1 juni 2015 48,1%, over 2016 20,8% en sinds 1 januari 2017 3,8%.

NB: Bij Accell vertrekt CEO Takens. Wij verkopen gezien onze selectiecriteria onze aandelen in de fietsenmaker.

De interactieve site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail