Organisatie

Invest4you

In 2007 zijn  Jan Adriaansen en Bé Weijers gestart met de vermogensbeheerder Invest4you. Eind 2015 is Invest4you een fusie aangegaan met Post Vermogensbeheer. De beheer activiteiten werden overgedragen aan Post Vermogensbeheer  en Invest4You heeft zich, onder een gemeenschappelijke paraplu, weer toegelegd op de core business: beleggingsresearch.

Beleggingsresearch

Syb J. van Slingerlandt, Jan Adriaansen en Gerrit Jan Hoogeboom zijn verantwoordelijk voor de beleggingsresearch.

Zij hanteren meerdere beleggingsstrategieën, zoals Buy & Hold en Pricing & Timing.

Buy & Hold

Buy & Hold is de strategie waarbij gezocht wordt naar Europese ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn, met een behoorlijke groei van de kapitaalbasis door winstinhouding en waarbij verwacht mag worden dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Deze ondernemingen/aandelen worden gekocht als ze met een behoorlijke korting (tenminste 40%) te koop zijn. Omdat deze ondernemingen meer dan gemiddeld winstgevend zijn en de kapitaalbasis door winstinhouding jaarlijks groeit zullen deze aandelen steeds meer waard worden. Er wordt alleen verkocht wanneer de beurs bereid is meer voor een aandeel te betalen dan wat het waard is en in bepaalde gevallen zoals na een grote overname en een belangrijke wijziging in het management. Het aantal transacties op jaarbasis ligt historisch onder de zes per jaar.  

Pricing & Timing 

Bij Pricing & Timing wordt de Buy & Hold strategie gecombineerd met een strategie op basis van statistische / kwantitatieve analyses. In tijden van een slechte of chaotische beurs wordt het vermogen op eigen rekening gedeeltelijk, dan wel geheel liquide aangehouden. Dat leidt tot goede resultaten bij beperkte risico’s. Mijn mededirecteur Jan Adriaansen heeft op basis van een onderzoek door natuurkundigen naar instabiele situaties vóórdat een zandlawine ontstaat een model ( het Timing deel) ontwikkeld waarbij hij instabiele situaties signaleert bij individuele aandelen en markten. De aandelen waarin wordt belegd voldoen aan de criteria die gehanteerd worden bij de Buy & Hold strategie ( het Pricing deel), zij het dat minimun eisen worden gesteld aan de verhandelbaarheid van de aandelen.

Voor meer informatie, zie de website Invest4You.

Team

Het team achter van Slingerlandt bestaat uit een groep ervaren investeerders. Op deze pagina kunt u meer over het team lezen.

Syb van Slingerlandt

Syb van SlingerlandtVan Slingerlandt (1945) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en werd ingeschreven in het accountantsregister na het met succes doorlopen van de postdoctorale studie accountancy aan de zelfde Universiteit. Tijdens de accountantsopleiding was hij werkzaam bij het huidige KPMG in Amsterdam. Vervolgens trad hij in dienst bij Moret & Limperg (nu Ernst& Young) in Brussel, zette hij een kantoor op in Gent en vertrok hij naar New York om daar het kantoor te leiden.

In New York studeerde hij aan de New York University en voltooide hij de opleiding tot Certified Public Accountant van de Staat New York. Naast controle van jaarrekeningen was hij veel betrokken bij aandelenwaarderingen bij overnames.

Na zijn terugkeer in Nederland besloot hij de partnership te verlaten en zich volledig te richten op het waarderen van aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Inmiddels heeft hij een unieke database opgebouwd met gegevens uit jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen. De database stelt hem in staat ondernemingen te selecteren waarvan het vermogen waarde te scheppen de aandeelhouders een grote kans op een hoog rendement biedt.

Gerrit Jan Hoogeboom

Hoogeboom (1952) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd ingeschreven in het register van medisch specialisten na de opleiding tot radioloog eveneens aan de Vrije Universiteit.

Tijdens de opleiding tot radioloog was hij eveneens werkzaam aan de Vrije Universiteit. Na een jaar gewerkt te hebben als staflid vestigde hij zich in 1984 als medisch specialist in Zaandam. Zijn vrije tijd besteedde hij aan beleggen in Vastgoed en aandelen. In 1998 trad hij toe tot de pas opgerichte beleggingsclub “BSC het Klimduin” in Schoorl. In 2007 richt hij met een compagnon zijn vastgoed onderneming “Pantheon Vastgoed” op. In 2008 volgt zijn eigen zelfstandig behandelcentrum voor radiologie “CliniX”, dat recent per 1 januari jl. weer is verkocht. In 2015 wordt met hulp van enkele partners beleggingsfonds “Peculium 1” opgericht, in 2016 gevolgd door “Peculium 2”.

Jan Adriaansen

Jan AdriaansenAdriaansen (1946)  studeerde economie met uitstapjes naar o.a. de sociale en psychologische sfeer, marketing en beleggingsleer. Maar ook verdiepte hij zich tijdens zijn studietijd in de Russische taal en letterkunde, literatuurwetenschap en analytische filosofie. In de zeventiger jaren heeft Jan een studie informatica gedaan.

Na zijn universitaire studies startte Jan zijn loopbaan in het westen van het land. Eerst als docent in het Hoger Beroepsonderwijs, later als directeur. Vele jaren later sloot hij zijn onderwijscarriëre af als faculteitsdirecteur aan een Hogeschool in het oosten van het land. Zijn overstap naar het zelfstandig ondernemerschap gaf hem de mogelijkheid zijn veelzijdigheid en creativiteit op verschillende gebieden te benutten. Daarbij was een belangrijke rode draad het interessegebied: zelflerende expertsystemen ten behoeve van vermogensadvies en beheer. Zijn activiteiten op dat gebied zijn baanbrekend gebleken.
Alex vermogensbeheer en Alex advies gebruiken nu beslissystemen die door hem bedacht en ontworpen zijn. Hij heeft tot 2008 gewerkt aan de uitbouw van de Alex systemen. Daarna is de ontwikkeling overgenomen door Alex/Binckbank. De zelflerende beleggingsstrategieën, waarvan Invest4You gebruik maakt, behoren tot een volledig nieuwe generatie door hem ontworpen systemen.

Post Vermogensbeheer

 

Post Vermogensbeheer is:

  • Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI)
  • Aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
  • Aangemeld bij de CBFA, als beleggingsonderneming, die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de EEG

 

Website http://www.postvb.nl/