Ouderen moeten niet vol in aandelen

Jonge mensen kunnen voor hun pensioen beter in aandelen beleggen dan sparen. Naarmate je ouder wordt, doe je er echter verstandig aan beleggingen gaandeweg om te zetten in spaargeld.

Voor jonge mensen met een inkomstenstroom uit arbeid zijn grote tijdelijke beleggingsverliezen slechts papieren verliezen. Wanneer je ouder bent en afhankelijk wordt van inkomsten uit een beleggingsportefeuille kunnen grote, weliswaar tijdelijke koersverliezen, je daarentegen dwingen om verliezen te nemen.

Ruim vijf maal meer pensioen

Een lezer heeft bij de geboorte van zijn twee kinderen voor ieder €25.000,- belegd in wereldwijd bekende bedrijven als Coca Cola, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, 3M en dergelijke. Over het belegd vermogen mogen zij nooit beschikken, maar met het dividend mogen zij doen wat ze willen. Wij rekenden uit dat een vergelijkbare belegging in Nederlandse fondsen na 40 jaar een waarde heeft van €310.000 + €215.000 aan dividend. Bij een langetermijnrente van 3% is €25.000,- na 40 jaar toegenomen tot €81.550,-

Let op ingehouden winsten

Meer dan gemiddelde winstgevendheid en winstinhouding, daar gaat het om als je voor de lange termijn belegt. Kijk vooral niet te veel naar beurskoersen, maar concentreer je op ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn en niet te veel winst uitkeren. De kapitaalbasis van een onderneming die op ingebracht kapitaal en ingehouden winsten 18% verdient, neemt bij een uitkering van één derde van de winst jaarlijks met 12% toe. Bij gelijkblijvende winstgevendheid stijgt de winst ook met dit percentage. Bingo!

Slechts schijnbaar duur 

Goed winstgevende bedrijven lijken duur. De beurskoers ligt doorgaans boven het bedrag aan ingebracht kapitaal en ingehouden winsten. Voor ondernemingen die zo’n 18% verdienen op ingebracht kapitaal en ingehouden winsten (=Rentabiliteit Eigen Vermogen) wordt doorgaans twee keer het bedrag aan ingebracht kapitaal en ingehouden winsten betaald. Dat is ook logisch gezien de historisch vastgestelde rendementseis voor een belegging in aandelen van zo’n 9%.

Als u een onderneming met een REV van 18% kan kopen voor twee keer het bedrag aan ingebracht kapitaal en ingehouden winsten, dan verdient u in feite 9%. Maar nu komt het: toekomstige winsten zijn één op één voor u, en daarop verdient u 18%. Na 20 jaar is een kapitaal van 100 met een REV van  18% bij volledige winstinhouding toegenomen tot zo’n 2.740,-. Op de eerste 100 waar u 200 voor betaalde verdient u 9% maar op 2.740,- minus 100,- verdient u 18%. De winstgevendheid van uw investering gaat steeds meer tenderen naar de winstgevendheid van 18% van de onderneming. En als de beurs ook nog eens de meer dan gemiddelde winstgevendheid waardeert op zo’n 2 keer het bedrag aan ingebracht kapitaal en ingehouden winsten dan heeft uw investering een waarde van 2.740*2=5.480,-. Niet slecht voor een investering van 200,-

Kijk niet naar de dagkoersen

Het zeer winstgevende ASML had eind 1995 een gerapporteerd eigen vermogen van €138 mln. en eind 2014 van € 7.513 mln. Er zijn in die periode wel wat aandelen uitgegeven. Het genormaliseerd Eigen Vermogen per aandeel nam toe van € 0,35 tot €17,73. Van de korte termijn koersbewegingen wordt je gek.  

Foto: Syb van Slingerlandt

 

Eerst -3,6%, dan +39,5%, niks mis mee toch?

Zeker niet voor jonge mensen die beleggen voor de lange termijn. Korte termijn beleggers moeten een afweging maken tussen hogere lange termijn beleggingsresultaten en de mindere voorspelbaarheid ervan.

Wij beleggen in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn als we daarvoor niet te veel hoeven te betalen. Wij hanteren daarbij strikte selectiecriteria. Verder doen wij niets. In onze standaard portefeuille zitten maximaal acht aandelen. In 2013 verkochten wij Fugro nadat een nieuwe CFO van buiten was aangetrokken en na het vertrek van de vicevoorzitter van de raad van  commissarissen ( zie onze selectiecriteria). Begin 2014 kochten wij het Franse Cegedim. Het aantal transacties na de koop van het technologiebedrijf tot nu toe is nihil. In 2014 behaalden we een negatief beleggingsresultaat van 3,6%. Onze portefeuille is nog steeds hetzelfde. Het beleggingsresultaat bedraagt per 31 augustus  39,5%

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail