Plastic Omnium niet over autokam scheren

Autofabrikanten liggen onder een vergrootglas, door het gesjoemel bij Volkswagen. Beleggers moeten echter niet alle bedrijven in deze sector over een kam scheren. Het Franse familiebedrijf Plastic Omnium is al jaren goed winstgevend en de vooruitzichten zijn goed.

Plastic Omnium werd opgericht door Pierre Burelle in 1946.

Hij begon met het maken van plastic stuurkolommen voor Renault. Al gauw kon hij andere autofabrikanten in Frankrijk en daarbuiten tot zijn klanten rekenen. De Plastic Omnium groep bestaat nu uit Plastic Omnium Automotive ( plastic componenten voor de auto en brandstofsystemen) en Plastic Omnium Environment (afval management systemen) .

Waardering

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Winstgevendheid

Vóór 2010 waren de bedrijfsresultaten wisselvallig. In 2008 en 1995 werd er zelfs verlies geleden. Over de laatste 15 jaar werd op ingebracht kapitaal en ingehouden winsten wel 13,9% gemiddeld per jaar verdiend (=Rentabiliteit Eigen Vermogen), de laatste 10 jaar 14,5% en de laatste vijf jaar 19,8%. Prognoses van de winst per aandeel vertalen zicht in een REV van 21%.

Groei door acquisities

PLASTIC OMIUM groeit niet alleen autonoom maar ook door acquisities. In 2006 wordt een controlerend belang gekocht in INOPLAST, Europees leider in composiet componenten, in 2010 worden de nog uitstaande aandelen van Inergy Automotive systems overgenomen, en in 2011 de brandstofsystemen business van Ford. Het netto bedrag aan Goodwill bedraagt eind 2014 €285 mln. op een balanstotaal van €3,6 miljard.

Dividendbeleid

We volgen Plastic Omnium sinds 1991. In alle jaren is er dividend uitgekeerd en vanaf 2009 is het dividend per aandeel zelfs ieder jaar verhoogd van €0,08 in 2009 tot €0,37 over 2014. Gemiddeld werd er de laatste vijf jaar 22% van de winst uitgekeerd.

Toename kapitaalbasis en winstgevendheid

Na het verliesjaar 2008 zien we vervolgens een reeks jaren met consistente bedrijfsresultaten. Door winstinhouding nam de kapitaalbasis per aandeel toe van €3,33 eind 2009 tot €8,68 eind 2014, ofwel een jaarlijkse toename van gemiddeld 21,3%. Bij gelijkblijvende winstgevendheid betekent dit sowieso al een toename van de winst per aandeel van 21,3% gemiddeld per jaar.

Waarderingsgrafiek in cijfers

U vindt de waarderingsgrafiek door op de bedrijvenpagina van de site www.vanslingerlandt.com het bedrijf Plastic Omnium aan te klikken. Onder de grafiek vindt u een regel: “Grafiek in cijfers”. Door deze te activeren ziet u hoe de grafiek rekenkundig is opgebouwd.

Omdat Plastic Omnium met een geprognosticeerde REV van 20,0% meer verdient dan de 9% kosten van kapitaal, wordt waarde toegevoegd ( groene oplopende waardelijn). In de praktijk wordt ervan uitgegaan dat een onderneming zijn winstgevendheid 10 jaar kan vasthouden ( vuistregel 10 keer de winst). De door ons berekende waarde van het aandeel van € 41,00 gaat er ook vanuit dat Plastic Omnium zijn winstgevendheid (REV=20,0%) 10 jaar kan vasthouden. Houdt Plastic Omnium deze REV bv 20 jaar vast dan is het aandeel €81,97 waard. Wij hanteren een stevige veiligheidsmarge en kopen alsof Plastic Omnium zijn REV van 20,0% minder dan vier jaar vasthoudt.

Selectiecriteria

Plastic Omnium voldoet aan nagenoeg al onze selectiecriteria. Vanaf 2009 is sprake van consistente bedrijfsresultaten (in 2008 en 1995 werd verlies geleden).

In de groepspresentatie eind 2014 wordt uitgegaan van een toename in de wereldwijde automotive productie in de periode 2014-2018 van 14%, waarvan 5,7% voor rekening van China.

Wij plaatsten vraagtekens bij de lange termijn vooruitzichten van de brandstofsystemen.

De termijn van de in 2001 tot ceo benoemde Laurent Burelle loopt af in 2017.

De holding Burelle SA bezit 56,6% van de aandelen, het personeel 1,2% en de vennootschap zelf 3,8%. De freefloat bedraagt 38,4%. Familiebedrijven renderen meer dan gemiddeld, zo wijst een recente studie van Credit Suisse uit. Dat is ook onze ervaring.

De gekapitaliseerde waarde bedraagt bij de huidige koers zo’n €3,1 miljard.

Op het gratis toegankelijke deel van de vanSlingerlandt site vindt u de waarde van Plastic Omnium becijferd op €41 per aandeel bij een huidige beurskoers rond €21,-. Bij die koers is de kans op permanent vermogensverlies nagenoeg nihil. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de koers na aankoop alleen maar omhoog gaat. Wel dat de lange termijn beleggingsresultaten de winstgevendheid van Plastic Omnium volgen.

Conclusie van het panel

Plastic Omnium is een waardetoevoegende onderneming met consistente bedrijfsresultaten vanaf 2009. Enige onzekerheid bestaat over de voorspelbaarheid van de resultaten gezien de situatie in China en de lange termijn vooruitzichten van de brandstof systemen. Bij een gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n lange termijn vooruitzichten van de brandstof systemen. Bij een gehanteerde veiligheidsmarge van zo’n 40% acht het panel het aandeel koopwaarding rond de huidige koers van €21.

Volgende keer: Boskalis

Hoe vind ik prachtige ondernemingen?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail