Renderen familiebedrijven ook in Nederland beter?

Een studie van Credit Suisse wijst uit dat familiebedrijven bovengemiddeld renderen. Geldt dat ook voor Nederland? We namen de proef op de som en vergeleken zeven bekende familiebedrijven met AEX- en AMX-fondsen.

Wie benieuwd is naar de studie van Credit Suisse, kan het DFT-artikel van Buffetteer Hendrik Oude Nijhuis erop naslaan. De conclusie bevestigt eerdere onderzoeken.

Hieronder laten we de winstgevendheid van de AEX- en AMX-fondsen zien over de laatste 15 en 5 jaar. Wij meten de winstgevendheid door het netto bedrijfsresultaat te relateren aan het bedrag aan ingebracht kapitaal plus ingehouden winsten(=Rentabiliteit Eigen Vermogen).

In de kolommen daarnaast laten we zien hoeveel dividend in cash daadwerkelijk, dus onder verrekening van dividend in de vorm van aandelen, is uitgekeerd. Autonome groei is het percentage waarmee het eigen vermogen door winstinhouding jaarlijks gemiddeld is toegenomen=REV*(1-dividend). Het beleggingsresultaat is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse koersappreciatie plus dividend over 15 en 5 jaar.

Ter vergelijking hebben we door Oude Nijhuis genoemde ondernemingen en eerder door hem en mij in DFT behandelde familiebedrijven toegevoegd.

Screen Shot 2015-11-28 at 00.32.09 Screen Shot 2015-11-28 at 00.32.15

*dividend ruim > resultaat

Conclusie:

Wij komen niet tot een wetenschappelijk onderbouwde conclusie met bovenstaande opstelling. We vonden het echter wel leuk om een aantal familiebedrijven te vergelijken met AEX- en AMX-fondsen. Wat opvalt bij de zeven familiebedrijven:

De winstgevendheid (REV) is over een langere periode duidelijk hoger (+6,6% en +7,2%) De autonome groei lag hoger ( +3,5% en +3,5%)
Het beleggingsresultaat was ruim hoger ( +2,9% en +5,8%)

Ook bij familiebedrijven hanteren wij strikt onze selectiecriteria. Let op: er kan nogal wat veranderen wanneer de oprichter/grootaandeelhouder het management overdraagt aan de volgende generatie.

Genoemde zeven bedrijven zijn één week gratis toegankelijk op de site www.vanslingerlandt.com. Volgende keer: Colruyt ( België)

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail