SAP-overgang naar cloud geslaagd

De term cloud computing geeft aan dat alle bron- en opslagplaatsen van bestanden via het internet elders zijn opgeslagen in plaats van in de computer van de gebruiker. Dus in principe is alle gebezigde software via het internet beschikbaar in plaats van via harde schijf of CD. Ongeveer net zoals elektriciteit uit het lichtnet.

In 2010 startte SAP met SAP HANA de transformatie naar een cloud computing onderneming. In het jaarverslag van 2015 stelt ceo Bill McDermott vast dat dit een voor de stakehouders juiste beslissing is geweest.

Het van oorsprong Duitse SAP is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich specialiseert in bedrijfsoplossingen voor kleine, middelgrote en internationale ondernemingen. Het werd in 1972 opgericht door een aantal voormalige IBM medewerkers  

Schematische voorstelling van de cloud

 Foto: Eigen tabel

Recurring business

Wij houden van ondernemingen met “recurring business”. SAP is er zo een. Een groot deel van SAP’s inkomsten (meer dan 50%) heeft een terugkerend karakter, vanwege de onderhouds- en servicecontracten.

Waardering SAP

Wij volgen SAP sinds 1994. De 10 jaar voorafgaand aan 2010 was SAP zeer winstgevend met een rentabiliteit eigen vermogen (REV) van gemiddeld 22% per jaar. Dat wil zeggen dat op iedere €100,- ingehouden winst gemiddeld €22,- per jaar werd verdiend.

In de periode 2010-2015 werd gemiddeld 18,7% verdiend en de prognoses van de winst per aandeel voor 2016 en 2017 vertalen zich in een REV van 20%. De transitie naar een cloud computing onderneming is verlopen met een beperkte impact op de winstgevendheid in die periode, en de prognoses wijzen op toenemende winstgevendheid.

Uitgaande van een langere termijn REV van 20% en een dividend payout-percentage van 35% waarderen we SAP op €147,-. Omdat we altijd een stevige veiligheidsmarge hanteren om ons te beschermen tegen inschattingsfouten bij het waarderen kopen wij SAP bij een koers van maximaal €85,-.

Dit op voorwaarde dat aan al onze selectiecriteria wordt voldaan. Doorgaans rekenen wij met een discontovoet van 9% voor de berekening van de waarde van een onderneming. Als wij dit ook doen voor SAP blijkt SAP op basis van historische beurs/boekwaarden en koers/winstverhoudingen nooit te koop, maar wel bij een discontovoet van 6%.

Foto: Van Slingerlandt

De groene opgaande lijn geeft aan dat SAP een waardecreërende onderneming is (de lange termijn winstgevendheid van 20% ligt onder de historisch vastgestelde kosten van kapitaal van 6%) en de groene stippellijn laat zien dat bij de huidige koers het aandeel ondergewaardeerd is met een berekend toekomstig rendement van 12,6% per jaar voor de komende 10 jaar.

Beoordeling SAP door ons panel

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is SAP beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over SAP opgesteld. Deze analyse is hier beschikbaar.

Opnie van het panel: SAP voldoet aan onze selectiecriteria, en is geschikt als belegging voor de lange termijn. Het panel heeft wel problemen met de relatief lage discontovoet van 6%, gehanteerd bij de waardeberekening van €147,- per aandeel. Op de interactieve site is SAP tijdelijk gratis toegankelijk.

Beleggers kunnen voor een eigen waardeberekening daar zelf gegevens inbrengen zoals winst per aandeel, REV, dividend payout en discontovoet.

De panelportefeuille

Het beleggingsresultaat 2016 van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen)  bedraagt 14,7% per 28-11-2016. [UPDATE: 20,8% per 31-12-2016, zie Resultaat 20,8%: Beleggen kun je zelf.]

De interactieve site  www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Neem nu een abonnement om toegang te krijgen tot de database op www.vanslingerlandt.com en de DFT portefeuille te volgen.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Facebooktwitterlinkedinmail